Hoofdmenu openen
David Sassoli, de huidige voorzitter van het Europees Parlement.

De voorzitter van het Europees Parlement zit de debatten en activiteiten van het Europees Parlement voor. Hij of zij vertegenwoordigt het Parlement ook binnen de EU en internationaal. De handtekening van de voorzitter is nodig om de meeste Europese wetten te bekrachtigen. De voorzitter heeft een termijn van tweeënhalf jaar. Er zijn dus twee voorzitters gedurende de vijf jaar tussen twee Europese verkiezingen. Dit wordt normaal verdeeld onder de twee grootste groepen van het Europees Parlement. De huidige voorzitter is David Sassoli (Democratische Partij) uit Italië.

Verkiezing van de voorzitterBewerken

De voorzitter wordt ingevolge artikel 14, vierde lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie door de leden van het Europees Parlement uit hun midden gekozen. Een voordracht behoeft volgens het reglement de instemming van de betrokkene, alsmede die van een fractie of ten minste een twintigste van het aantal leden (artikel 15, eerste lid, in combinatie met artikel 168a, eerste lid). Een kandidaat moet de volstrekte meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte stemmen behalen om verkozen te worden. Als na drie stemrondes geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid heeft behaald gaat de volgende ronde tussen de twee leden die bij de derde stemronde de meeste stemmen kregen. Als de stemmen staken wint de oudste kandidaat (artikel 16 van het reglement).

Lijst van voorzittersBewerken

Externe linksBewerken