Kanton Zandhoven

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Zandhoven is een kanton in de provincie Antwerpen en het gelijknamige arrondissement. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijkerwijs hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton ZandhovenBewerken

Het gerechtelijk kanton Zandhoven is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Malle, Ranst, Zandhoven & Zoersel. Het is gevestigd in de Amelbergastraat 13 te Zandhoven.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Zandhoven Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied   Europese Unie   België Antwerpen   Antwerpen Antwerpen Zandhoven
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Kieskanton ZandhovenBewerken

Het kieskanton Zandhoven ligt in het provinciedistrict Kapellen, het kiesarrondissement Antwerpen en ten slotte de kieskring Antwerpen. Het beslaat de gemeenten Zandhoven, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem & Zoersel en bestaat uit 77 stembureaus.

StructuurBewerken

Zandhoven Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Antwerpen Antwerpen Zandhoven, Ranst, Schilde
Wijnegem, Wommelgem & Zoersel
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Antwerpen Antwerpen Kapellen Zandhoven Zandhoven, Ranst, Schilde
Wijnegem, Wommelgem & Zoersel
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

Uitslagen Verkiezing Vlaams ParlementBewerken

In 1999 waren er 67.264 stemgerechtigden, in 2004 69.139 en in 2009 nam dit aantal toe tot 71.253. Hiervan brachten respectievelijk 61.036 (1999), 62.893 (2004) en 64.834 (2009) een geldige stem uit.

Partij 1999 2004 2009
sp.a-SPIRIT x 11,57% x
SP/sp.a 6,39% x 8,02%
SLP x x 0,89%
VU-iD21 9,77% x x
CD&V-N-VA x 26,64% x
CVP/CD&V 20,01% x 21,88%
N-VA x x 21,23%
VLD-VIVANT x 19,52% x
VLD/Open Vld 23,73% x 14,69%
Vivant 2,25% x x
Agalev/Groen! 14,04% 8,21% 6,62%
Vlaams Blok/Vlaams Belang 21,97% 32,81% 19,66%
LDD x x 5,42%
PVDA 0,61% 0,43% 0,86%
Andere Partijen 1,21% 0,81% 0,72%
Blanco of Ongeldig 4,26% 4,33% 3,90%
  Zie ook: provinciedistrict Kapellen voor verkiezingsuitslagen provincieraad