Kanton Lier

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Lier is een kanton in de provincie Antwerpen en het arrondissement Mechelen. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijkerwijs hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton LierBewerken

Het gerechtelijk kanton Lier is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Lier, Duffel en Nijlen. Het is gevestigd in de Kruisbogenhofstraat 24 te Lier.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Lier Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied   Europese Unie   België Antwerpen   Antwerpen Antwerpen Lier
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Kieskanton LierBewerken

Het kieskanton Lier ligt in het provinciedistrict Lier, het kiesarrondissement Mechelen-Turnhout en ten slotte de kieskring Antwerpen. Het beslaat de gemeenten Lier en Berlaar en bestaat uit 17 stembureaus.

StructuurBewerken

Lier Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Antwerpen Mechelen   Lier
  Berlaar
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Antwerpen Mechelen-Turnhout Lier Lier Lier & Berlaar -
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

Uitslagen Verkiezing Vlaams ParlementBewerken

In 1999 waren er 32.723 stemgerechtigden, in 2004 34.062 en in 2009 nam dit aantal toe tot 35.236. Hiervan brachten respectievelijk 30.171 (1999), 31.531 (2004) en 30.928 (2009) een stem uit.

Partij 1999 2004 2009 2014 2019
sp.a-SPIRIT x 17,11% x
SP/sp.a 11,11% x 13,15% 11,6% 7,6%
SLP x x 1,06%
VU-iD21 9,30% x x
CD&V-N-VA x 24,30% x
CVP/CD&V 19,06% x 19,93% 20,3% 9,9%
N-VA x x 17,40% 35,6% 32,1%
VLD-VIVANT x 20,76% x
VLD/Open Vld 27,60% x 14,29% 10,8% 12,1%
Vivant 1,74% x x
AGALEV/Groen! 10,00% 7,16% 7,41% 9,9% 11,2%
VLAAMS BLOK/Vlaams Belang 19,26% 29,51% 18,95% 11,7 19,2%
LDD x x 6,18%
PVDA 0,35% 0,41% 0,89% 2,5% 5,6%
Andere Partijen 1,58% 0,77% 0,74%
Blanco of Ongeldig 4,35% 4,02% 4,31%

Uitslagen Verkiezing Europees ParlementBewerken

In 1999 waren er 32.732 stemgerechtigden, in 2004 34.106 stemgerechtigden en in 2009 nam dit aantal verder toe tot 35.308. Hiervan brachten respectievelijk 30.195 (1999), 31.628 (2004) en 32.479 (2009) een stem uit.

Partij 1999 2004 2009
sp.a-SPIRIT x 16,23% x
SP/sp.a 11,89% x 12,36%
SLP x x 0,75%
VU/iD21 12,74% x x
CD&V-N-VA x 26,42% x
CVP/CD&V 18,86% x 20,94%
N-VA x x 9,74%
VLD-VIVANT x 21,80% x
Open Vld 24,68% x 20,25%
Vivant 1,76% x x
AGALEV/Groen! 10,40% 7,72% 8,50%
VLAAMS BLOK/Vlaams Belang 18,68% 26,89% 19,53%
LDD x x 6,62%
PVDA 0,36% 0,55% 0,96%
Andere Partijen 0,62% 0,39% 0,35%
Blanco of Ongeldig 4,76% 3,66% 4,62%
  Zie ook: provinciedistrict Lier voor verkiezingsuitslagen provincieraad