Help:Aarzel niet een zinvolle bijdrage te leveren

Overzicht hulppagina's
Wikipedia Hulppagina's

Zie ook Regels en richtlijnen
Zie ook Artikelen bewerken

Zie WP:AARZEL
Zie WP:BOLD
Notendop Deze pagina in een notendop: Als je aarzelt of je iets aan zal passen of niet, doe het dan gewoon. Het kan altijd nog teruggedraaid worden.

Hallo, leuk dat jij ook wil meewerken aan dit gemeenschappelijke project voor het ontwikkelen van de grootste Nederlandstalige (en gratis toegankelijke) encyclopedie. Deze bladzijde geeft enige basisinformatie over de doelstelling en een motto van Wikipedia: Aarzel niet een zinvolle bijdrage te leveren.

Aarzel niet

bewerken

Wiki's werken prettig als mensen zonder aarzeling aanpassingen durven te maken.

Denk er goed over na. Bewerk de pagina's die je interesseren en verbeter de fouten; voeg informatie toe; verbeter de stijl van een artikel; begin een nieuw onderwerp; enzovoort, het is allemaal mogelijk. Elke zinvolle bijdrage is welkom!

Probeer te begrijpen waarom iemand anders dit of dat heeft verbeterd, maar heb het lef het te verbeteren als je een verbetering weet. Misschien is dit wennen, maar zo werkt het op Wikipedia. Zo bouwen we allemaal op onze eigen wijze mee aan dit project en met de nodige beleefdheid naar elkaar zal dat uiteindelijk ook het beste werken.

Maak je geen zorgen

bewerken

Als iemand een ronduit belabberd of ál te grappig artikel schrijft, of er staat echt klinkklare onzin in, maak je dan geen zorgen over de gevoelens van die persoon. Corrigeer de tekst of voeg er betere inhoud aan toe, en als daar geen beginnen aan is, vervang het dan desnoods helemaal door je eigen briljante (ter zake doend) proza. In gevallen van klinkklare onzin kan een artikel ook genomineerd worden voor directe verwijdering. Als een artikel wel een relevant onderwerp beschrijft maar inhoudelijk nog niet goed is, kan het worden genomineerd voor verbetering. Indien er geen verbetering optreedt, wordt het artikel na twee weken verwijderd.

Doordat via de geschiedenisknop alle voorgaande versies van ieder artikel altijd toegankelijk zijn, is het voor iedereen altijd mogelijk verwijderde tekst terug te zetten (of op zijn minst te bekijken). Denk goed na alvorens wijzigingen aan te brengen. De recente wijzigingen zijn voor iedereen zichtbaar en als je te drastische wijzigingen doorvoert, is er altijd wel iemand die dat zo nodig zal herstellen.

De overlegpagina van een artikel is de plek waar je met andere Wikipedianen van gedachten kunt wisselen over dat artikel. Bij inhoudelijke wijzigingen zou je daar opmerkingen kunnen neerzetten. Veelal is een opmerking in veld 'samenvatting' echter voldoende. Als iemand het met je wijzigingen oneens is, kan hij dat aangeven, meestal in de vorm van een wijziging van je wijziging en/of een vraag op je overlegpagina. De bereidheid te overleggen is een essentiële voorwaarde om op Wikipedia te kunnen functioneren.

Dat is WikiWiki. In de Instructies kun je meer lezen.

We werken samen

bewerken

Veel auteurs hebben de neiging hun pennenvrucht als een persoonlijk eigendom te beschouwen. Maar die houding klopt op Wikipedia niet. Beter is je bijdragen los te laten en te accepteren dat we samen werken aan een zo goed mogelijk resultaat. Dat betekent dat ook jouw artikel allicht verbeterd zal worden.

Natuurlijk kan je in doordachte artikelen waaraan hard is gewerkt niet zonder meer als een houthakker tekeer gaan. Grote lappen tekst verwijderen doe je uiteraard alleen in overleg met andere deelnemers.

Maar verbeteren en toevoegen, zinnen of paragrafen herschrijven - als dat het artikel kwalitatief beter maakt - ga je gang! Als dat een rigoureuze verandering is, schrijf dan een motivatie op de Overlegpagina van het artikel.

Wijzig echter niet stilzwijgend of in elk geval zonder overleg steeds dezelfde passages, in de trant van 'wie de langste adem heeft'. Dat wordt een bewerkingsoorlog genoemd. Zo’n gevecht wordt bijzonder negatief gewaardeerd.

Als je van zins bent een wijziging door te voeren in een hele reeks artikelen, prima, maar werk stap voor stap en hou ondertussen rekening met commentaar van anderen. Een beetje overleg vooraf kan vaak wonderen doen...

Vlaams of Nederlands?

bewerken

Iedereen die Nederlands spreekt moet zich hier kunnen thuisvoelen, of je nu van de Nederlandse Antillen of Aruba komt, uit België, Nederland of Suriname. Dat betekent ook dat we elkaar niet aldoor terechtwijzen om typisch-Vlaamse of typisch-Nederlandse uitdrukkingen. Laat ieder vogeltje zingen "zoals het gebekt is", maar laat het wel zoveel mogelijk duidelijk Standaardnederlands zijn.

Vermijd als het even kan al te trendgevoelig idioom. Laten we streven naar helderheid en duidelijkheid, en tja, sappig Gents of Drents bevordert dat nu eenmaal niet.

Wil je een tekst neutraler Nederlands maken, ga je gang. Is de eerste auteur het met die wijziging niet eens, dan kan die dat kenbaar maken of de oorspronkelijke tekst herstellen. Laten we er geen welles/nietes debat van maken. In goed overleg lukt het wel.
Dus het taalgebruik mag niet te eenzijdig Vlaams of Noord-Nederlands zijn, en dit geldt ook voor de inhoud. Houd steeds in het achterhoofd dat Wikipedia wordt gelezen door zowel Nederlanders als Vlamingen als andere Nederlandstaligen.

Wel wat conventies

bewerken

Aarzel niet een zinvolle bijdrage te leveren betekent overigens niet dat ook alle wijzigingen of nieuwe artikelen voor de Wikipedia-gemeenschap acceptabel zijn. Aarzel niet een zinvolle bijdrage te leveren: maak nieuwe artikelen, wijzig bestaande artikelen, maar accepteer dat je wijzigingen misschien weer teruggedraaid worden, of je artikel genomineerd wordt voor verwijdering en het op de lijst met te beoordelen pagina's terechtkomt.

Over een aantal zaken is er min of meer overeenstemming. Als je je meteen aan die conventies houdt hoeven anderen je net aangemaakte artikel niet meteen weer te veranderen.

Als je een artikel aanmaakt over een onderwerp dat in een gewone encyclopedie geen plaats zou krijgen, lees dan eens Acceptatiebeleid. Maar evengoed, aarzel niet als je een zinvol nieuw artikel wilt aanmaken. Als je artikel na een paar dagen nog niet genomineerd is voor verwijdering dan zit het meestal wel goed. Als dat onverhoopt wel het geval is probeer dan om je artikel wel in overeenstemming met Acceptatiebeleid te krijgen.

Als je een artikel aantreft waarvan je denkt dat het niet voldoende encyclopedisch is - zelfs niet als het uitgebreid wordt - aarzel dan niet om een zinvolle bijdrage te leveren door het op de lijst met te beoordelen pagina's toe te voegen met de reden(en) waarom je vindt dat de pagina weg moet. Aarzel evenmin om - zinvol beargumenteerd - bezwaar te maken tegen de verwijdernominatie.

Wat als je je stoort aan het vele overleg, of negativisme op overlegpagina's?

bewerken

In principe kan je aan Wikipedia meewerken zonder overleg te lezen. Je kunt dan evengoed corrigeerwerk doen, aanvullingen op artikelen maken, nieuwe artikelen plaatsen enzovoorts. Hou er dan wel rekening mee dat het negeren van vragen, opmerkingen van anderen op de overlegpagina en zeker op de eigen overlegpagina een negatieve indruk nalaat. Je loopt ook meer kans dat je werk wordt ongedaan gemaakt, terwijl de onderbouwing op een overlegpagina werd verklaard.