Cirkel

tweedimensionale verzameling punten die dezelfde afstand tot een bepaald middelpunt hebben
Zie Cirkel (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van cirkel.

Een cirkel is in de meetkunde een tweedimensionale figuur die wordt gevormd door alle punten die dezelfde afstand tot een bepaald punt hebben. Dit punt, in de figuur aangegeven met , heet het middelpunt van de cirkel. De afstand heet straal en wordt in de figuur aangegeven met .

Cirkel met middelpunt , diameter en straal

Om de maat van een cirkel aan te duiden kan ook de diameter worden gebruikt ( in de figuur). De diameter is de grootste afstand tussen twee punten van een cirkel en exact tweemaal zo groot als de straal.

Soms wordt met de cirkel niet de kromme bedoeld, maar de verzameling van alle punten op en binnen die kromme. Wiskundig gezien is dat onjuist; alle punten binnen een cirkel vormen een schijf.

Een lijnstuk waarvan de grenspunten op de cirkel liggen, noemen we een koorde. Elke koorde die door het middelpunt van de cirkel gaat, is een middellijn van die cirkel. De lengte van de middellijn is de diameter.


Een cirkel met middelpunt en straal

De wiskundige vergelijking voor de punten (coördinaat) in een 2-dimensionaal assenstelsel, die een cirkel vormen met middelpunt en straal

.

Als het middelpunt van de cirkel de oorsprong is, dan vereenvoudigt zich dit tot:

.

Als nu de straal van deze cirkel 1 is, spreekt men van de eenheidscirkel:

.

In poolcoördinaten is de parametervoorstelling (parameter is ):

,
.

De omtrek van een cirkel met straal is:

,

waarin de wiskundige constante pi, is (bij benadering 3,14) en de diameter van de cirkel.

De oppervlakte van de cirkelschijf is:

.

De lengte van een cirkelboog met een corresponderende middelpuntshoek van radialen en een straal is het product

De cirkel is de figuur met de grootste oppervlakte-omtrek verhouding: zij vormt het grootste oppervlak dat men kan omvatten met een gegeven lengte.

Een cirkel is cirkelsymmetrisch.

Vastleggen van een cirkel door drie puntenBewerken

 
Middelloodlijnen van een driehoek van koorden snijden elkaar in het middelpunt van een cirkel

Door drie willekeurige punten die niet op één lijn liggen is een cirkel bepaald. Het is de omgeschreven cirkel van de driehoek die de punten vormen. De middelloodlijnen van de zijden van deze driehoek gaan door één punt. Dit snijpunt ligt op gelijke afstand van de drie punten en is dus het middelpunt van de cirkel waar de drie hoekpunten van de driehoek op liggen.

Een cirkel heeft oneindig veel symmetrieassen. Elke rechte door het middelpunt is er een. Een cirkel heeft echter maar één symmetriemiddelpunt: het middelpunt van de cirkel.

Vergelijking in barycentrische coördinatenBewerken

In barycentrische coördinaten ten opzichte van een gegeven driehoek ABC is de vergelijking van een cirkel

 

waarin   en   de machten van   resp.   ten opzichte van de cirkel zijn.

GeneralisatieBewerken

Het begrip cirkel kan worden gegeneraliseerd tot de sfeer in een metrische ruimte. In het tweedimensionale geval met een andere metriek wordt dit dan nog steeds cirkel genoemd.

Zie ookBewerken

 
Cirkelboog, cirkelsector en cirkelsegment.

Externe linkBewerken

  Zie de categorie Circle geometry van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.