Metrische ruimte

In de wiskunde verstaat men onder metrische ruimte een verzameling waarop een metriek (afstand) gedefinieerd is, zodat van elke twee elementen de afstand ertussen gegeven is.

AchtergrondBewerken

De ruimten die het meest overeenkomen met ons intuïtief begrip van metrische ruimte, zijn de twee- en de driedimensionale euclidische ruimte. In feite is het begrip "metriek" een generalisatie van de euclidische metriek die voortvloeit uit de vier sinds lange tijd bekende eigenschappen van de euclidische afstand. De euclidische metriek definieert de afstand tussen twee punten als de lengte van het lijnstuk dat deze twee punten verbindt.

De meetkundige eigenschappen van de ruimte hangen af van de gekozen metriek, en door een andere metriek te gebruiken, kan men interessante niet-euclidische meetkundes, zoals die gebruikt worden in de algemene relativiteitstheorie, construeren.

Een metrische ruimte induceert topologische eigenschappen, zoals open- en gesloten verzamelingen, die leiden tot de studie van nog meer abstracte topologische ruimten.

Een deelverzameling van een metrische ruimte is zelf ook een metrische ruimte met als metriek de restrictie tot de betreffende paren punten (de geïnduceerde metriek).

GeschiedenisBewerken

Het begrip metrische ruimte werd in 1906 door Maurice Fréchet geïntroduceerd in zijn werk Sur quelques points du calcul fonctionnel (Over enkele punten in de functionaalanalyse), Rendic. Circ. Mat. Palermo 22 (1906) 1–74.

DefinitieBewerken

Een metrische ruimte is een geordend paar   waarbij   een verzameling is en   een functie

 

die voldoet aan de eigenschappen van een afstand.

VoorbeeldenBewerken

Een belangrijk voorbeeld van een metrische ruimte is de   met de gewone metriek:

 

Een speciaal geval hiervan vormen de complexe getallen   met de modulus als afstand:

 

Een ander voorbeeld van een metrische ruimte is   met de 'Manhattan blokmetriek':

 

Deze metriek dankt haar naam aan het tweedimensionale voorbeeld waarbij men in een stadswijk met een patroon van elkaar loodrecht kruisende straten, volgens de kortste weg van hoekpunt A naar hoekpunt B wandelt.

Verband met een normBewerken

De eerste twee voorbeelden hierboven hebben gemeen dat de verzameling   telkens een reële of complexe vectorruimte is, waarin de afstandsfunctie geïnduceerd wordt door een of andere norm  , dat wil zeggen

 

Heel algemeen maakt deze constructie van elke genormeerde ruimte een metrische ruimte. Als de aldus ontstane metrische ruimte volledig is, noemt men de genormeerde ruimte een Banachruimte.

Verband met topologieBewerken

De door een metriek geïnduceerde topologie is de topologie voortgebracht door de open bollen. De open bol   om het punt   met straal   bestaat uit de punten die op een kleinere afstand dan   van   liggen:

 

Met deze topologie wordt iedere metrische ruimte een topologische ruimte.

Niet elke topologie is echter afkomstig van een metriek. Een topologische ruimte heet metriseerbaar als haar topologie wordt voortgebracht door de open bollen van een of andere metriek op de dragende verzameling.

Er bestaan verschillende verbanden tussen metriseerbaarheid en de aftelbaarheidsaxiomas en de scheidingsaxiomas. De stelling van Smirnov-Nagata-Bing bepaalt een precieze equivalentie tussen metriseerbaarheid enerzijds, en de combinatie van een aftelbaarheidsaxioma en een scheidingsaxioma anderzijds.

Equivalentie van metriekenBewerken

Equivalente metrieken impliceren dat in beide metrische ruimten dezelfde verzamelingen open zijn (en dus dezelfde ook gesloten zijn), ook definiëren equivalente metrieken dezelfde convergente rijen en continue functies.

Zie ookBewerken