Spoorlijn Utrecht - Rotterdam

spoorlijn in Nederland
(Doorverwezen vanaf Ceintuurbaan (Rotterdam))

De Spoorlijn Utrecht - Rotterdam Maas is de tussen 1855 en 1858 door de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS) geopende en in 1953 door de Nederlandsche Spoorwegen omgeleide spoorlijn die Utrecht met Woerden, Gouda en Rotterdam CS verbindt.

Spoorlijn Utrecht - Rotterdam
Spoorlijn Utrecht - Rotterdam op de kaart
Totale lengte52,3 / 55,9 km
Spoorwijdtenormaalspoor 1435 mm
Aangelegd door
Utrecht - Rotterdam Maas: NRS
Rotterdam Maas - Rotterdam DP: HIJSM
Nieuwerkerk aansluiting - Rotterdam Noord: NS
Geopend
Utrecht - Gouda: 21 mei 1855
Gouda - Rotterdam Boerengat: 30 juli 1855
Boerengat - Rotterdam Maas: 1 december 1858
Rotterdam Maas - Rotterdam DP: 1 mei 1899
Nwk aansluiting - R'dam Noord : 17 mei 1953
Gesloten
Nieuwerkerk - Rotterdam Maas: 4 oktober 1953
R'dam Maas - R'dam Noord: 4 oktober 1953
Nieuwerkerk aansl. - Nieuwerkerk: 3 juni 1970
Huidige status
Utrecht Centraal - Rotterdam Centraal: in gebruik
Nwk aansluiting - Rotterdam Maas: opgebroken
R'dam Maas - R'dam Noord: opgebroken
Geëlektrificeerd
Utrecht CS - Nieuwerkerk aansl.: 1938
Nieuwerkerk aansl. - Rotterdam CS: 1953
Aantal sporen
Utrecht C - Woerden: 4
Woerden - Gouda Goverwelle: 2
Gouda Goverwelle - Gouda: 4
Gouda - Rotterdam C: 2
Baanvaksnelheid
Utrecht Centraal - Woerden: 140
Woerden - Gouda: 130
Gouda - Rotterdam Centraal: 140
Beveiliging of treinbeïnvloedingATB EG
Omgrenzingsprofiel
OPS-GC op Utrecht - Woerden
OPS-NL op Woerden - Rotterdam
BeladingsklasseD4 (bij 100 km/h)
Treindienst doorNS
Traject
vSTRvSTR lijn van Elten
lijn van Boxtel
edHSTdABZg2STRc3vSTR Utrecht Staatsspoor
udSTRdSTRdSTR+c1SPL+4vSTRd sneltram  20   21   22 
udSTRvÜSTrvSTRvSTR-BSTudSTR sneltram  20   21 
udBHFvKBHFa-LvBHF-MvBHF-MvBHF-RudBHF 0,0 Utrecht Centraal
uedKRZodBRÜCKE1rvSTRvSTRvSTRdBRÜCKE1luedKRZo tramlijn  4  opgebroken
udWBRÜCKEdBRÜCKE1rvSTRvSTRvSTRdBRÜCKE1ludWBRÜCKE Leidse Rijn
udSTRveBHF-STRvSTRvSTRvSTRudSTR 0,4 Utrecht Buurtstation
udSTRldBRÜCKE1rdSHI2g+ldSHI2gr+ldSHI2glr+ldSHI2gr+rvSHI2g+l-dBRÜCKE1luxdABZqr sneltram  60   61  opgebroken
vÜST +
vÜWBl + vSTR2-
vSTR + STRc3
v-STR +
vKDSTe- + v-STR
vSTR + STRc1
v-KRZ2+4u + vSTR2-
v-STR + STRc3
opstelterrein Landstraat
dvSTRrvSTR-dKRZc1udSTR+4dSTR lijn naar Kampen
ddSTRv-SHI2grvÜSTo+r
dvSTRrdSHI2g+ldSHI2gr+ldSHI2gr lijn naar Amsterdam Centraal
v-KDSTevSTR opstelterrein Cartesiusweg
vSTRc2vSTR3
vSTR+1vSTRc4
dWBRÜCKEdWBRÜCKE Vleutensespoorbrug
Amsterdam-Rijnkanaal
vÜSTxl
vSKRZ-At A2E35
vHST 3,1 Utrecht Leidsche Rijn
vHST 4,8 Utrecht Terwijde
veHST-STR 6,8 Vleuten tot 2007
vHST 7,1 Vleuten sinds 2007
ddABZq+rvSTR-ABZg+ro 12,1 lijn van Breukelen
v-SHI2g+rvSTR-
veHST-STR 6,8 Harmelen
vWBRÜCKE1 Oude Rijn
vBHF 15,8 Woerden
vÜSTul
vSTRr-STR lijn naar Leiden Centraal
dSKRZ-Au A12E25E30
dev-HSTuexdKHSTa 21,1 Oudewater
dv-STRuexdSTRl tramlijn naar Oudewater opgebroken
deHST 25,1 Hekendorp
dSTR+GRZq grens Utrecht - Zuid-Holland
v-SHI2gr
vBHF 29,6 Gouda Goverwelle
vÜST
+
uexv-STR+l + vSTR
tramlijn van Schoonhoven opg.
uexdSTRqemvKRZuexdSTR+r tramlijn van Bodegraven opg.
v-SHI2grdSTRuexdSTR
ddBHF-LvBHF-RuexdKBHFeuexdKBHFa 32,1 Gouda
dvÜSTldSTRuexv-STRl tramlijn naar Oudewater opgebroken
v-STRvÜST
ddWBRÜCKEvWBRÜCKE1 Gouwespoorbruggen
Gouwe
ddABZqrvABZgr-STR lijn naar Alphen aan den Rijn
vÜSTBr
vSTRr-STR lijn naar Den Haag Centraal
deHST 37,0 Moordrecht
devABZg2-exdSTRc3 40 Nieuwerkerk aansluiting
dSTRexdSTRc1exSTR+4
vSTR-exBHF 41,2 Nieuwerkerk
vHST-exSTR 41,2 Nieuwerkerk a/d IJssel
vSTR-exHST 43,1 Ouderkerk
vHST-exSTR 43,8 Capelle Schollevaar
vSTR-exBHF 45,3 Capelle a/d IJssel
dmTHSToexv-STR 45,9 Rotterdam Alexander
metro  A   B 
vSTR-exHST 48,4 Kralingsche Veer
dSKRZ-Auexv-STR A16E19
+
+
+
exvSTR+l- + vSTR-
exABZgr+r +
Ceintuurbaan
evHST-exSTR Terbregseweg
vSHI2gl-exSTR
vSTR-BSTexSTR ex Post sorteercenrum
vÜSTrexSTR
vSTR-DSTexSTR Depot Stoom Stichting Nederland
vSTR-KDSTeexSTR 49,5 Rotterdam Noord Goederen
vSTR-exHST 51,8 Rotterdam Boerengat tijdelijk eindpunt
vSTR-exKBHFe 52,3 Rotterdam Maas
dSKRZ-Au A20E19E25
dWBRÜCKE1 Rotte
dHST 50,9 Rotterdam Noord
dmKRZo tram  4   8 
dKBSTaqABZgr Remise Kleiweg
v.h. Allan Rotterdam
dxmABZq+reKRZu lijn Scheveningen - R'dam Hofplein opg.
duemABZgleABZgr+r verbindingsboog opgebroken
dutSTRlamKRZt metro  E 
dmKRZu tram  25 
dSKRZ-Ao A20E19E25
dWBRÜCKE1 Noorderkanaal
vSTR+r-STR HSL-Zuid van Schiphol
dSTR+rdSTR+rvSTR lijn van Amsterdam Centraal
vÜSTlvSTR
vSTR-ABZglvSTR-ABZgro
vABZg+l-STRovSTR-ABZgro
vABZg+l-STRovABZgr-STR
utv-STR+l +
utSTRq + vÜSTr
utSTRq + vÜST
+
metro  E 
dutdBHFvBHF-LvBHF-R 55,9 Rotterdam Centraal voorheen Rotterdam DP
dutdSTRrv-SHI2g+rvSHI2g+l- metro  D   E 
vÜST lijn naar Breda

Geschiedenis bewerken

Spoorlijn Utrecht - Rotterdam Maas bewerken

De spoorlijn van station Utrecht op de lokatie van het huidige station Utrecht Centraal naar station Rotterdam Maas werd aangelegd door de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij als zijtak van de Rhijnspoorweg Amsterdam - Utrecht - Arnhem - Oberhausen. Bij de aanleg ondervond men op diverse plaatsen grote problemen vanwege de zeer slappe veengrond. Omdat bij Rotterdam Maas door bezwaren van omwonenden niet meteen een station kon worden gebouwd, was de eerste jaren Rotterdam Boerengat het eindpunt van de lijn. Rotterdam Maas was een kopstation en lag aan wat nu de Maasboulevard heet, ongeveer ter hoogte van het voormalige zwemparadijs annex zalencomplex Tropicana.

Na de aanleg van de spoorlijn werd een aantal houten directieketen in gebruik genomen als station, namelijk Woerden, Oudewater, Nieuwerkerk en Capelle aan den IJssel.

In 1899 vond op de spoorlijn een spoorwegongeval plaats met acht doden en twaalf gewonden, dit was de grootste treinramp in Nederland in de 19e eeuw.

Versterking baanvak Rotterdam-Gouda in 1930

Ceintuurbaan bewerken

In 1899 werd door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij de Ceintuurbaan geopend. Deze ringlijn liep rond Rotterdam van Rotterdam Maas naar Rotterdam Delftsche Poort, het hoofdstation van Rotterdam, en ging daarbij om Kralingen, Crooswijk en het Oude Noorden heen. Deze lijn vormde de verbinding tussen de spoorlijn Utrecht - Rotterdam Maas en de Oude Lijn (Amsterdam - Rotterdam DP). Ook de in 1908 geopende Hofpleinlijn kreeg een aansluiting op de Ceintuurbaan.

Bij de ingebruikname van de huidige omleiding van Nieuwerkerk aansluiting naar het noordelijk deel van de Ceintuurbaan bij Rotterdam Noord Goederen, in 1953, werd het oostelijk deel van de Ceintuurbaan gesloten en opgebroken. Op de plaats van dit oostelijke deel liggen nu de Boszoom en de Kralingse Zoom.

Tot het ontwerp van de Ceintuurbaan behoorde ook een rangeerterrein. Dat is er echter nooit gekomen. In 1933 werd op het hiervoor jarenlang gereserveerde terrein de Golfbaan Kralingen aangelegd. De begrenzing van het golfterrein langs de Boszoom volgt nog steeds de oorspronkelijke contouren van het ooit geprojecteerde rangeerterrein.

Omleiding Nieuwerkerk aansluiting - Rotterdam Noord bewerken

Al vrij snel na de aanleg van de Ceintuurbaan kwam het idee op om de spoorlijn uit Utrecht vanaf Nieuwerkerk aan den IJssel te verleggen en te laten aansluiten op het noordelijke deel van deze Ceintuurbaan, zodat alle treinen op hetzelfde station in Rotterdam zouden aankomen. Pas in 1940, nadat het Maasstation volledig was verwoest bij het bombardement op Rotterdam, werd de knoop definitief doorgehakt. In 1942 begon men met de aanleg van de nieuwe spoorbaan, die op een dijk kwam te liggen. De ervaringen bij de aanleg van de bestaande lijn in acht nemend, besloot men om verzakkingen te voorkomen de veengrond eerst af te graven tot op de kleilaag en daarop zand te storten. In 1943 werden de werkzaamheden door de Duitse bezetter stilgelegd, maar na de oorlog meteen weer opgepakt. In mei 1953 was de nieuwe verbinding tussen Nieuwerkerk aansluiting en de Ceintuurbaan ter hoogte van Rotterdam Noord Goederen gereed. Na enkele maanden proefrijden werd de lijn in oktober 1953 definitief in gebruik genomen. Tegelijkertijd werd de oude lijn naar Rotterdam Maas gesloten en enkele jaren later al opgebroken. Alleen het baanvak tussen Nieuwerkerk aansluiting en het oude station van Nieuwerkerk bleef nog tot 1970 in gebruik voor goederenvervoer. In 1971 werd ook hier het spoor opgebroken. Op het verlaten tracé werd later de provinciale weg 219 aangelegd.

Over de oude spoorbaan liggen nu de Schielandweg, de Abram van Rijckevorselweg en de Maasboulevard. Op de kruising van de 's-Gravenweg met de Schielandweg in Nieuwerkerk aan den IJssel, die in de volksmond nog steeds 'Scheve Overweg' wordt genoemd, is op de rotonde een monument geplaatst dat herinnert aan de tijd toen hier nog treinen reden. Tevens is in Nieuwerkerk aan den IJssel nog een klein deel van de vroegere aftakking herkenbaar van de huidige spoorlijn richting Rotterdam Maas. Het spoorlichaam is breder en een bruggenhoofd is nog intact. Dit is vanuit Rotterdam komend, aan de rechterhand duidelijk te zien vanuit de trein. Het wandelpad langs de Maas in Rotterdam, parallel aan de Maasboulevard, heeft de toepasselijke naam Rhijnspoorkade gekregen.

Opening forensenstations bewerken

Na de verlegging van de spoorlijn in de wederopbouwperiode zijn de ontwikkelingen aan de spoorlijn verdergegaan: er werden verschillende forensenstations geopend zoals station Rotterdam Alexander (1968), Station Nieuwerkerk a/d IJssel (1971) en Station Capelle Schollevaar (1981). Station Rotterdam Alexander kreeg in 1983 met de opening van de Oost-Westlijn (Calandlijn) een aansluiting op het metronetwerk van Rotterdam en werd daarmee een belangrijk overstapstation (onder meer voor studenten van de Erasmus Universiteit) en tevens een intercitystation. In 1993 werd station Gouda Goverwelle geopend, in 2003 station Utrecht Terwijde en in 2013 station Utrecht Leidsche Rijn.

Opheffen knelpunten en uitbreiding spoorcapaciteit bewerken

De spoorlijn is vanaf de jaren '90 sterk uitgebreid in capaciteit in het kader van de aanpak van de grote spoorwegknelpunten (Gouda), in het kader van Rail 21 (Gouda Goverwelle tot en met Woerden) en in het kader van Randstadspoor (Utrecht Leidsche Rijn). Vanuit Rotterdam naar Utrecht gezien zijn de volgende verbeteringen gerealiseerd:

Gouda bewerken

in 1992 werd de aansluiting bij Gouda (waar de lijnen uit Den Haag en Alphen a/d Rijn samenkomen met de lijn uit Rotterdam) verbeterd. De lage 3-sporige brug (waar treinen van drie verschillende spoorlijnen gebruik van moesten maken en die vaak geopend moest worden), werd vervangen door een hogere 4-sporige brug die veel minder vaak geopend hoeft te worden. Verder werd er (ten hoogte van Moordrecht) een fly-over aangelegd waardoor treinen uit Den Haag, de treinen tussen Gouda en Rotterdam niet meer hinderen. Een aantal jaar later, rond 1997, kreeg in het kader van Rail 21, de enkelsporige spoorlijn Gouda - Waddinxveen - Alpen a/d Rijn ook ter hoogte van de Gouwe een eigen tracé met brug zodat de treinen op deze lijn de treinen op de lijnen naar Den Haag en Rotterdam v.v. niet meer hinderen. Tussen deze aansluiting in Moordrecht en Gouda liggen sinds 1997 in totaal 5 sporen zodat geen enkele lijn zijn sporen hoeft te delen met een andere lijn. Het station Gouda heeft passeersporen voor goederentreinen en intercity's. Maar sinds station Gouda met de dienstregeling van 2007 de intercitystatus heeft gekregen worden deze sporen door intercity's niet meer gebruikt. Het spoor is tussen station Gouda en station Gouda Goverwelle (ook in het kader van Rail 21) 4-sporig gemaakt (de extra sporen waren in 1996 in gebruik). Ook is er een keerspoor ten oosten van station Gouda Goverwelle zodat sprinters uit Den Haag of Rotterdam hier makkelijk kunnen keren.

Hogebrug en Woerden bewerken

Tussen Gouda en Woerden zijn bij Hogebrug, op het grondgebied van de gemeente Oudewater, rond 1992 over enkele kilometers aan weerszijden van de hoofdlijn twee wachtsporen voor goederentreinen aangelegd: langzame goederentreinen kunnen tijdelijk aan de kant zodat ze ingehaald kunnen worden door (snellere) reizigerstreinen. De wachtsporen lagen eerst bij Gouda maar door de hogere brug moest het wachtspoor op grotere afstand van de brug geplaatst worden zodat een goederentrein vanuit stilstand voldoende snelheid kon ontwikkelen om de brug te beklimmen (en voor de andere richting gold dat voor de fly-over in Harmelen die in 1996 in gebruik zou komen). Tevens werden deze sporen gezien als een voorbereiding op een viersporigheid tussen Gouda en Woerden. (Maar in 2023 heeft ProRail deze wachtsporen weer op laten breken zodat het spoor door de wisselvermindering minder gecompliceerd wordt.) Ook ter hoogte van Woerden is de spoorlijn in de loop der jaren verbeterd. Sinds 1996 takken zowel de spoorlijn Woerden - Leiden als de spoorlijn Harmelen - Breukelen middels fly-overs van de hoofdlijn af (of aan) zodat tegemoetkomende treinen niet meer gehinderd worden. Station Woerden is tussen 1995 en 2006 in fasen uitgebreid tot een station met twee eilandperrons, vier perronsporen en twee passeer-sporen voor intercity's: in tegenstelling tot voor die tijd kunnen sprinters uit diverse richtingen hierdoor nu tegelijk stoppen in Woerden en tevens zitten deze Sprinters tijdens het halteren de snellere Intercity's niet meer in de weg. Rond 1996 is ook het spoor tussen beide genoemde aansluitingen, die aan de weerszijden van Woerden liggen, viersporig gemaakt.

Utrecht bewerken

Naar aanleiding van de ontwikkeling van de Vinex-wijk Leidsche Rijn en de ontwikkeling van het Randstadspoor (onder meer om deze Vinexwijk te kunnen ontsluiten) is de spoorlijn tussen Woerden en station Utrecht Leidsche Rijn 4-sporig gemaakt en opgehoogd. Dit project was in 2010 voltooid. Tussen station Utrecht Leidsche Rijn en station Utrecht Centraal zijn tussen 2016 en oktober 2018, onder meer door het plaatsen van een extra spoorbrug, de laatste resterende kilometers ook 4-sporig gemaakt zodat Intercity's en Sprinters tussen Utrecht en Woerden onafhankelijk van elkaar kunnen rijden. Want de aansluiting van de vrije baan op het emplacement van Utrecht Centraal was rond 1995 al viersporig gemaakt. Bij Utrecht Centraal is toen onder meer een bestaande enkelsporige vrije kruising verbreed en dubbelsporig gemaakt zodat de Sprinters (en pendel-Intercity's) vanuit Utrecht de (doorgaande) Intercitytreinen op het traject Utrecht-Gouda niet meer zouden hinderen.

Stations en gebouwen bewerken

Overzicht van stations langs de lijn (cursief: voormalig station):

Station Geopend Huidig gebouw
Utrecht Centraal 1843 2016, NS, nieuwbouw en deels verbouw, uniek ontwerp Benthem Crouwel Architecten en Movares
Utrecht Leidsche Rijn 2013 2013, NS, 1e gebouw, type Randstadspoorhalte
Utrecht Terwijde 2003 2007, NS, 1e gebouw, type Randstadspoorhalte
Vleuten 1881 1922, SS, 2e gebouw, uniek ontwerp van Van der Steur nog aanwezig, station verplaatst in 2007
Vleuten 2007 2007, NS, 1e gebouw, type Randstadspoorhalte
Harmelen 1855 geen, station gesloten in 1936, haltegebouw Standaardtype Harmelen gesloopt in 1935
Woerden 1855 1911, SS, 2e gebouw, uniek ontwerp van De Jong
Oudewater 1855 geen, station gesloten in 1936, houten gebouw gesloopt in 1938
Hekendorp 1855 geen, station gesloten in 1936
Gouda Goverwelle 1993 1993, NS, 1e gebouw, uniek ontwerp van Laboyrie nu in gebruik als snackbar
Gouda 1855 1984, NS, 3e gebouw, uniek ontwerp van Markenhof
Moordrecht 1855 geen, station gesloten in 1935
Nieuwerkerk a/d IJssel 1971 1989, NS, 2e gebouw, uniek ontwerp van Fikkers
Capelle Schollevaar 1981 1981, NS, 1e gebouw, uniek ontwerp van Douma
Rotterdam Alexander 1968 1983, NS, 2e gebouw, uniek ontwerp van Trabsky
Rotterdam Noord 1953 1953, NS, 1e gebouw, uniek ontwerp van Van Ravesteyn
Rotterdam Centraal 1957 2014, NS, 2e gebouw uniek ontwerp
Rotterdam Delftsche Poort 1847 geen, in 1957 vervangen door Rotterdam Centraal

Overzicht van stations aan het gesloten gedeelte tussen Nieuwerkerk Aansluiting en Rotterdam Maas:

Station Geopend Huidig gebouw
Nieuwerkerk 1855 1908, SS, 2e gebouw uniek ontwerp in gebruik als restaurant, station gesloten in 1935
Ouderkerk a/d IJssel 1903 geen, station gesloten in 1935
Capelle a/d IJssel 1855 geen, station gesloten in 1935, gebouw gesloopt in 1970
Kralingsche Veer 1905 geen, station gesloten in 1935
Rotterdam Boerengat 1855 geen, station gesloten in 1858
Rotterdam Maas 1858 geen, station gesloten in 1953, gebouw vernietigd bij Bombardement op Rotterdam in 1940

Overzicht van stations aan de, tussen 1899 en 1953 in gebruik zijnde, Ceintuurbaan tussen station Rotterdam Delftsche Poort en de oorspronkelijke spoorlijn Utrecht-Rotterdam Maas:

Station Geopend Huidig gebouw
Terbregseweg 1899 geen, station gesloten in 1953
Hillegersberg 1899 geen, station in 1953 vervangen door station Rotterdam Noord

Treindienst bewerken

De treindienst wordt verzorgd door NS.

Er rijden tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal vier intercity's per uur, die onderweg alleen stoppen te Gouda en Rotterdam Alexander. Tussen Utrecht Centraal en Gouda rijden nog vier intercity's per uur die na Gouda verder rijden naar Den Haag Centraal. Tussen Utrecht Centraal en Woerden rijden nog twee intercity's per uur, die ook stoppen in Woerden en na Woerden verder rijden naar Leiden.

Tussen Utrecht Centraal en Woerden rijden vier sprinters per uur, waarvan er twee Woerden als eindpunt hebben en de andere twee doorrijden naar Gouda en Den Haag Centraal. Tussen Woerden en Rotterdam Centraal rijden twee sprinters per uur, die afkomstig zijn uit Uitgeest en Amsterdam Centraal. Tussen Gouda Goverwelle en Rotterdam Centraal rijden van maandag tot en met vrijdag tussen 6:30 uur en 10:00 uur en tussen 15:30 uur en 19:00 uur twee extra sprinters per uur. Daarnaast rijden tussen Gouda Goverwelle en Gouda van maandag tot en met vrijdag overdag tot 21:00 uur nog twee extra sprinters per uur, die na Gouda verder rijden richting Den Haag Centraal.

De lijn, of delen daarvan, wordt in de dienstregeling 2024 door de volgende treinseries bediend:

Serie Treinsoort Route Bijzonderheden
500 Intercity (NS) Rotterdam CentraalUtrecht CentraalAmersfoort CentraalZwolleAssenGroningen Vormt tussen Rotterdam Centraal en Zwolle een halfuurdienst met serie 600. Vormt tussen Zwolle en Groningen een halfuurdienst met serie 700. Stopt tussen Zwolle en Groningen alleen 's morgens vroeg en 's avonds laat op alle stations.
600 Intercity (NS) LeeuwardenMeppelZwolleAmersfoort CentraalUtrecht CentraalRotterdam Centraal Vormt tussen Rotterdam Centraal en Zwolle een halfuurdienst met serie 500. Vormt tussen Zwolle en Leeuwarden een halfuurdienst met serie 1800. Stopt tussen Zwolle en Leeuwarden alleen 's morgens vroeg en 's avonds laat op alle stations.
1700 Intercity (NS) Den Haag CentraalGoudaUtrecht CentraalAmersfoort CentraalApeldoornDeventerAlmeloHengeloEnschede Vormt tussen Den Haag Centraal en Amersfoort Centraal een halfuursdienst met serie 11700. Vormt tussen Amersfoort Centraal en Enschede een halfuursdienst met serie 1600.
2000 Intercity (NS) Den Haag CentraalGoudaUtrecht Centraal
2800 Intercity (NS) Rotterdam CentraalGoudaUtrecht Centraal
4000 Sprinter (NS) UitgeestZaandamAmsterdam CentraalBreukelenWoerdenGoudaRotterdam Centraal
6900 Sprinter (NS) Den Haag CentraalGoudaUtrecht Centraal Is van maandag t/m donderdag tot 20:00 uur te Utrecht Centraal gekoppeld aan serie 6700. Is na 20:00 uur en van vrijdag t/m zondag te Utrecht Centraal gekoppeld aan serie 6000.
8800 Sprinter (NS) Leiden CentraalAlphen a/d RijnWoerdenUtrecht Centraal Is van maandag t/m donderdag tot 20:00 uur te Utrecht Centraal gekoppeld aan serie 6000. Is na 20:00 uur en van vrijdag t/m zondag te Utrecht Centraal gekoppeld aan serie 6700. Rijdt non-stop tussen Woerden en Utrecht Centraal.
8900 Sprinter (NS) (Leiden CentraalAlphen a/d Rijn – )WoerdenUtrecht Centraal Rijdt alleen van maandag t/m donderdag in de spitsuren en vormt dan tussen Leiden Centraal en Woerden een kwartierdienst met serie 8800. Enkele ritten aan de randen van de spits rijden niet tussen Leiden Centraal en Woerden.
11400 Intercity (NS) GoudaRotterdam Centraal Nachtnet. Rijdt alleen in de nachten volgend op woensdag en donderdag
11700 Intercity (NS) Amersfoort SchothorstAmersfoort CentraalUtrecht CentraalGoudaDen Haag Centraal Vormt tussen Den Haag Centraal en Amersfoort Centraal een halfuurdienst met serie 1700. Vormt tussen Amersfoort Centraal en Amersfoort Schothorst een halfuurdienst met serie 11600.
14000 Sprinter (NS) Utrecht CentraalGoudaRotterdam Centraal Rijdt alleen 's morgens vroeg en alleen richting Rotterdam.

Treinramp Harmelen bewerken

  Zie Treinramp bij Harmelen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De treinramp bij Harmelen vond plaats op 8 januari 1962 om 9.19 uur nabij het Utrechtse dorp Harmelen, maar op het grondgebied van de toenmalige gemeente Kamerik. Bij de botsing tussen twee reizigerstreinen vielen 91 doden en 54 gewonden, waarmee dit de grootste treinramp uit de geschiedenis van de Nederlandse spoorwegen is.

Zie ook bewerken