Vrije baan

De vrije baan is een spoorterm en vergelijkbaar met de term baanvak. De vrije baan wordt begrensd door spoorwegemplacementen, zoals een (stations)emplacement, een spoorwegaansluiting of overloopwissels. Op een vrije baan kan niet van spoor worden gewisseld.

In de netverklaring worden twee definities gebruikt:

  • Een vrije baan is een gebied dat twee dienstregelpunten met elkaar verbindt; een dienstregelpunt is een punt dat een rol speelt bij de processen van de treindienst, zoals stations, haltes, aansluitingen, beweegbare bruggen, en locaties relevant voor materieelbehandelingen en de planning en besturing van de personeelsdiensten.
  • Een vrije baan is een gebied dat twee primair procesleidinggebieden (PPLGs) met elkaar verbindt. Een procesleidinggebied is een eenheid voor afbakening van de bedienbevoegdheden van een treindienstleider.

In de tweede definitie wordt vrije baan ruimer opgevat dan in de eerste. Zo is een halte in de eerste definitie geen onderdeel van de vrije baan, en in de tweede wel.

Zie ookBewerken