Wikipedia:Contactpunt/Mijn eigen tekst

VRTS Noticeboard
Contactpunt Nederlandstalige Wikipedia

Alle inhoud op Wikipedia is vrijgegeven onder een vrije licentie. Dit wil zeggen dat alle inhoud en alle afbeeldingen overal te gebruiken zijn, maar wél met de juiste bronvermelding. De meeste tekst en afbeeldingen van het internet zijn niet vrijgegeven onder een vrije licentie, en kunnen dus niet zonder meer overal gebruikt worden. Het is daarom niet toegestaan om zomaar tekst of afbeeldingen van het internet te kopiëren en te gebruiken op Wikipedia.

Problemen die te maken hebben met het overnemen van teksten en afbeeldingen voor gebruik op Wikipedia kunnen worden afgehandeld door het Contactpunt-team van Wikipedia, voorheen bekend als 'OTRS'. Dit team werkt met een besloten en vertrouwelijk mailsysteem. Daarnaast beantwoordt het team vragen over Wikipedia die via e-mail binnenkomen.

Het Contactpunt-team behandelt geen inhoudelijke vragen over artikelen, deze kunt u stellen op de overlegpagina van het artikel of - bij geen tijdige respons - op Overleg gewenst. Het team bemiddelt ook niet tussen gebruikers. Vragen over de werkwijze van Wikipedia kunnen het beste gesteld worden op de helpdesk.
Hoofdpagina Contactpunt

Wat is het probleem?Bewerken

Probleem 1: de rechten op de tekstBewerken

Wanneer u een tekst op Wikipedia plaatst, doet u dit niet-ingelogd onder vermelding van een IP-adres of ingelogd onder vermelding van een gebruikersnaam. In principe kan iedereen dus anoniem teksten toevoegen, en iedereen kan een gebruikersnaam aanmaken.

Teksten van andere websites – ook de teksten op uw website – en teksten uit iedere andere publicatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van de auteursrechthebbende op Wikipedia geplaatst worden. Alle tekst op Wikipedia valt immers onder een vrije licentie (de CC-BY-SA), wat zoveel wil zeggen dat iedereen de teksten mag (her)gebruiken en bewerken, zelfs voor commercieel gebruik buiten Wikipedia. U kunt zich voorstellen dat een website-eigenaar expliciet moet bevestigen zijn of haar teksten onder deze licentie vrij te geven.

Het is voor de redacteuren van Wikipedia onmogelijk (doordat u anoniem kunt bijdragen) om te controleren of u teksten van uw eigen website op Wikipedia plaatst of dat u teksten van iemand anders' website online zet. Als dat laatste het geval is, is er sprake van auteursrechtenschending, en dat probeert Wikipedia uit alle macht te voorkomen.

Probleem 2: de schrijfstijlBewerken

Een tweede probleem is dat teksten op bedrijfs-, verenigings- of hobbywebsites over het algemeen niet een-op-een geschikt zijn voor gebruik op Wikipedia. U dient er rekening mee te houden dat teksten op Wikipedia encyclopedisch neutraal geschreven dienen te zijn, geen standpunt mogen innemen en voldoende relevant moeten zijn. Daarnaast moet de zinsbouw, schrijfstijl en opbouw voldoende aansluiten op die van de andere artikelen: het is bijvoorbeeld niet de bedoeling om de lezer in artikelen aan te spreken ("je"/"u") of te schrijven vanuit het perspectief van een bedrijf, organisatie, persoon etc. ("wij"/"onze").

Om deze redenen raden wij website-eigenaren en webmasters aan om geen teksten van hun eigen website over te nemen, maar zélf een stuk tekst te schrijven dat direct geschikt is voor opname op Wikipedia. Hiermee voorkomt u de problemen met auteursrechten en de problemen rond de encyclopediewaardigheid van de teksten. Over het algemeen zien we dat het eenvoudiger is om een nieuwe tekst te schrijven dan om bestaande teksten aan te passen voor Wikipedia.

Wat is de oplossing?Bewerken

Als u toch teksten van uw eigen website (of uit uw eigen boek of andere publicatie) wilt vrijgeven voor Wikipedia, dan kan dat op twee manieren.

Licentie op webpagina vermeldenBewerken

Een simpele manier om de inhoud van een webpagina geschikt te maken voor Wikipedia, is het vermelden van de volgende tekst onder aan uw eigen (niet-Wikipedia)webpagina: "De inhoud van deze pagina is beschikbaar onder CC-BY-SA-3.0". Daarmee kan eenieder, en dus ook de bewerkers van Wikipedia, de tekst overnemen, met behoud van de auteursrechten voor de originele auteur. Ook moet er volgens de licentie altijd gebruikgemaakt worden van bronvermelding.

Toestemming tot publicatie mailenBewerken

Een tweede manier is om – vanaf een e-mailadres waaruit duidelijk blijkt dat u de eigenaar bent of de auteursrechten bezit op de tekst van de website – een e-mail te sturen naar permissions-nl wikimedia.org waarin u aangeeft:

  1. Welke tekst u wilt vrijgeven (het internetadres, ook URL genoemd, en de complete tekst als bijlage);
  2. De naam (URL) van het artikel waarin u de tekst heeft verwerkt of geplaatst;
  3. Geef expliciet aan dat u de rechthebbende op deze teksten bent;
  4. Dat u deze tekst wilt vrijgeven onder de CC-BY-SA-3.0 en dat u begrijpt dat iedereen de tekst vervolgens mag (her)gebruiken en bewerken - ook voor commercieel gebruik;
  5. Onderteken de e-mail met uw echte naam (niet met een pseudoniem of nickname) en vergeet ook de huidige datum en uw woonplaats niet.

Voor boeken en andere geschriften geldt dat u een e-mail stuurt waarin u verklaart en aannemelijk maakt (dit ter beoordeling van het Contactpunt-team) de auteursrechten op de tekst te bezitten. Wanneer u de oorspronkelijke auteur bent maar de rechten aan een uitgever heeft overgedragen, heeft u niet meer de mogelijkheid de tekst vrij te geven. Als uitgever kunt u echter een e-mail sturen vanaf een e-mailadres dat gerelateerd is aan de uitgeverij.

Voorbeeld e-mailBewerken

Onderstaande e-mail kunt u gebruiken bij het vrijgeven van uw eigen teksten van een website voor gebruik op Wikipedia. Neemt u wel bovenstaande opmerkingen in acht.

Ik verklaar hierbij dat ik de auteur en/of de enige eigenaar van de exclusieve auteursrechten ben op de teksten op <URL naar het werk en/of attachment> (hierna: het werk)

Ik verklaar hierbij het werk te publiceren onder de CC-BY-SA-3.0 licentie (hierna: de licentie). Ik verklaar dat ik eenieder het recht geef om het werk te bewerken, gebruiken en verspreiden onder de voorwaarden zoals gesteld in de licentie.

Ik ben me ervan bewust dat:

  • eenieder het werk mag gebruiken, op commerciële of enigerlei andere wijze zolang zij de voorwaarden zoals gesteld in de licentie en de toepasselijke wettelijke voorwaarden in acht nemen.
  • deze overeenkomst ook geldig is buiten Wikipedia en andere gerelateerde sites
  • ik, en/of mijn werkgever het auteursrecht op het werk behoud.
  • ik, en/of mijn werkgever het recht behoud op naamsvermelding in overeenstemming met de licentie
  • deze verklaring niet in kan worden getrokken, en dat deze tekst permanent kan worden bewaard op een Wikimedia-project.

<Naam en details van afzender>

<Functie en relatie tot het werk (auteursrechthebbende, leidinggevende, etc.)>

<Datum>