Delingsring (Ned) / Lichaam (Be)

Een delingsring, scheeflichaam (Nederlandse termen) of lichaam (Belgische term) in de wiskunde is een ring waarin de vermenigvuldiging een neutraal element heeft, en waarin er voor elk element ongelijk aan 0 (het neutrale element voor de optelling) een multiplicatieve inverse bestaat. Een scheeflichaam/lichaam is zo te zeggen bijna een lichaam (Nederlandse term) of veld (Belgische term), zij het dat de vermenigvuldiging niet noodzakelijk commutatief hoeft te zijn. Daarop duidt de term 'scheef'. Is de vermenigvuldiging bovendien commutatief, dan is het scheeflichaam/lichaam een lichaam/veld.

De quaternionen van William Rowan Hamilton vormen het best bekende voorbeeld van een scheeflichaam/lichaam dat niet ook een lichaam/veld is.

Zie ookBewerken