Overleg Wikipedia:Nederlandstalige titels

Active discussions

Friestalige titelsBewerken

  • Puck 23 mei 2004 14:01 (CEST) - Verplaatst vanaf De kroeg.[]
  • Aliter 23 mei 2004 18:26 (CEST) Verplaatste tekst ingedeeld naar oorspronkelijke vraag en twee afgeleiden.[]

Wikipedia:Het benoemen van een pagina#Gebruik zoveel mogelijk Nederlandse woorden raadt aan de meest gangbare Nederlandse variant van de naam van een persoon, stad, etc. te gebruiken. Maar soms zie ik artikelen onder Friese namen. Soms is de officiële naam Fries, bv. Friesland, soms Nederlands, bv. Zurich, maar beide soorten zouden onder deze richtlijn vallen. Is hier, afgezien van gevallen van conflict-vermijding, een reden voor? Aliter 21 mei 2004 21:02 (CEST)[]

Daar zijn lange discussies over gevoerd, zie bijvoorbeeld Overleg:Fryslân/Friesland. Aangezien we het niet eens konden worden en het voor enkele mensen erg gevoelig lag, is gekozen voor het compromis Fryslân/Friesland, hoewel weinig mensen gelukkig zijn met dit compromis. De gebruikte argumenten kun je lezen op deze discussiepagina. Falcongj 21 mei 2004 21:19 (CEST)[]

Let wel, ik schreef: "afgezien van gevallen van conflict-vermijding". Een compromis wil zeggen dat iedereen ongelukkig is, maar daar had ik het hier niet over. Is er een richtlijn in effect die afwijkt van degene die ik hier boven aangehaald had? Aliter 21 mei 2004 21:42 (CEST)[]

Tsja... die Friese namen zal wel komen door de Friese "lobby" op Wikipedia. Ik ben het er persoonlijk niet mee eens. Känsterle 21 mei 2004 21:46 (CEST)[]
We zouden de Oosterlauwers kunnen vragen wat ze ervan denken. Sorry, ik word een beetje melig van die terugkerende discussie over Friesland. ;-) Flyingbird  21 mei 2004 22:14 (CEST) []

Ik begrijp dat afgezien van de pagina over Frisia Occidentalis, er geen reden is om specifiek-Friese aarderijkskundige namen te gebruiken. Goed, dan kan Surch dus veranderen in Zurich. Alleen is die er al. "Zurich (Friesland)"? Aliter 22 mei 2004 20:05 (CEST)[]

Dat denk ik wel ja. Als ik zo bekijk is de benaming Surch amper in gebruik en is de benaming Zurich wat betreft mensen die naar informatie over Zurich zoeken veel beter te hanteren. Ook speelt in belangrijke mate mee dat ze zichzelf blijkbaar liever Zurich noemen en die benaming wordt zonder uitzondering op hun eigen website gebruikt. ( http://home.planet.nl/~wind0102/ ) Danielm 22 mei 2004 21:18 (CEST)[]

Wel, de volledige Friestalige gemeenschap noemt Zurich Surch. Maar de officiële en Nederlanse naam is Zurich, vanwege de op te pagina genoemde redenen. Aliter 23 mei 2004 05:35 (CEST)[]

Ok, maar, ..., dan kan je je afvragen hoe belangrijk de mening van de Friestalige gemeenschap hier is. Ik bedoel, er is ook een Friese wp. Hoe noemt de Nederlandstalige gemeenschap het in Friesland? Danielm 23 mei 2004 11:07 (CEST)[]

(Nee, dat sloeg alleen op je twijfel of de naam Surch gebruikt werd. De mening van de Friestalige gemeenschap is alleen in die zin van belang dat het een groep van ongeveer 700.000 is waarvan een percentage van iets minder dan 100 een zekere beheersing van het Nederlands heeft. In die gevallen waar er sprake is van een unanieme mening van de Friestalige gemeenschap gaat het dus om zo'n 4% van de Nederlandse bevolking. Onthoudt dat percentage; het is wellicht nodig om dingen in proportie te zien.)
Voor zover ik weet is er geen aparte Nederlandstalige gemeenschap in Friesland, dat is zelden het geval voor een nationale meerderheidstaal, maar volgens mij wordt in Friesland in het Nederlands meestal "Zurich" geschreven. Aliter 23 mei 2004 18:26 (CEST)[]

De mening van de Friestalige gemeenschap is in het geheel niet van belang voor deze Wikipedia. Dit is de Wikipedia voor de Nederlandstalige gemeenschap en als je Friestalig bent val je dus niet in de doelgroep. Als je er dan toch voor "kiest" om de NL Wiki te raadplegen zal je moeten accepteren dat sommige plaatsen in het Nederlands anders heten dan in het Fries. Känsterle 23 mei 2004 21:46 (CEST)[]
Ik denk dat Aliter bedoelt dat vrijwel alle Friestaligen ook Nederlandstaligen zijn en denk ook dat voor veel Friezen het Nederlands geen vreemde taal is maar een tweede moedertaal. In die zin vallen ze wel binnen de doelgroep van Wikipedia-NL. Dat laat onverlet dat het binnen de Nederlandse samenleving zwaar ongebruikelijk is om het over Fryslân of andere Friese namen te hebben. En woordgebruik in een taal is niet op te dringen. Nou ja, tenzij je overheid, uitgevers, nieuwsbronnen en onderwijs op één lijn hebt. Zo lang dat niet gebeurt, zal de Nederlandse samenleving het over de Nederlandse namen hebben.
Punt met Wikipedia is echter dat het zo langzaamaan dusdanig groot, compleet en bekend wordt dat zelf een autoriteit wordt. Dat is volgens mij de kern van de discussie. Schrijft Wikipedia Friese namen, dan zullen die langzaam in de Nederlandse cultuur insluipen. Je ziet het bijvoorbeeld met de bosatlas; enkele jaren terug hernoemden die een groot aantal buitenlandse namen, waarvan sommigen zoals "Kuweit" i.p.v. "Koeweit" naar mijn mening echte kolder zijn. "Kuweit" was dan ook een doodgeboren kindje, desondanks zijn er een hoop andere benamingen wel degelijk het Nederlands ingeslopen, zo wordt Uganda nu naast het oude Oeganda gebruikt.
Het bijsturen van de Nederlandse taal is echter wel het laatste waar wp zich mee bezig moet houden. Ok, indien er voor een bepaald woord geen Nederlandse benaming is dan zouden we eventueel het voortouw kunnen nemen, maar bestaande taalkundige gewoontes daar dienen we ons niet mee te bemoeien; in plaats daarvan moeten we ze gewoon letterlijk overnemen. In dat licht moet deze discussie bekeken worden.
Danielm 23 mei 2004 23:07 (CEST)[]

Nederlandstalige WikipedieBewerken

Ik wil geen olie op het vuur gooien, maar is dit geen nederlandstalige wikipedia? Als de meerderheid van de nederlandstalige gebruikers zegt dat Friesland niet stoort, dan moet een minderheid zich daar aan aanpassen. Wij spreken over Moskou, niet over Moskwa of wat dan ook... Hogersluys 22 mei 2004 01:44 (CEST)[]

Oh, daar ben ik het wel mee eens, maar de gemeenschap heeft geen kans gezien om een weg te vinden tussen de officiële naam, de eigen naam, de namen in de officiële landstalen en de naam in de taal van de Wikipedie. Ik vermoed dat om dat op te lossen een aantal mensen ervan moet worden overtuigd dat bovengenoemde regel van toepassing is, en dat consequentie beter is dan een compromis.
Ik heb me wel eens afgevraagd of je voor zoiets een discussie-pagina moet aanmaken, waar de argumenten geordend worden naar de stelling waarop ze betrekking hebben in plaats van naar de volgorde waarin ze aangedragen worden. Dan zou het probleem toch snel duidelijk moeten zijn. Aliter 22 mei 2004 20:05 (CEST)[]
De vraag wat de status is van het Fries binnen de Nederlandse samenleving en de vraag wat de officiële naam is van Friesland, Zurich, etc. zijn mijns inziens niet relevant. Dit is een Nederlandstalige wikipedia en de enige vraag die dus van belang is, is dus hoe deze taal, provincie, plaats, etc. in het Nederlands genoemd worden. Om het voorbeeld van Hogersluys aan te halen: we spreken ook niet van Moskwa, Paris, Berlin en London, ook al zijn dat de officiële namen van die plaatsen. RonaldW 23 mei 2004 13:18 (CEST)[]
Inderdaad. Wat mij betreft worden alle Friese (lemma)namen op Wikipedia dus vervangen door de Nederlandse. Óók Friesland/Fryslân. Känsterle 23 mei 2004 15:53 (CEST)[]
Zoals Falcongj als eerste reageerde, lag dat voor sommige mensen nogal gevoelig. Wij hier zijn het er wel allemaal over eens dat dit in principe zo zou moeten, maar voor je die Friesland-pagina aanpast is het waarschijnlijk raadzaam eerst in het archief de eerdere discussie over dit onderwerp op te zoeken. Aangezien er weinig mensen gelukkig zijn met dat compromis neem ik aan dat er een zwaarwegende reden is voor de totstandkoming ervan. Aliter 23 mei 2004 18:26 (CEST)[]
Ik sluit me aan de volledige Nederlandstaligheid, wat betreft de kernen van een aantal gemeenten in Friesland/Fryslân, waarbij de Friese namen ook de officiële zijn. Nikio 30 mei 2004 23:28 (CEST)[]
Een klein vraagje, dateert deze discussie misschien van voor het ontstaan van de Friese Wikipedia? Naar analogie van Doornik (Frans: Tournai) en Zuid-Afrika (Afrikaans: Suid-Afrika) is het toch ook gewoon Friesland (Fries: Fryslân). Wat heeft het immers voor zin om Fries toe te voegen aan de Nederlandstalige (lees Nederlandstalige, niet Nederlandse) Wikipedia? Inge Habex 8 sep 2004 10:20 (CEST) (Belg)[]
De oorspronkelijke discussie dateert van voor de Friese wikipedie echt inhoud kreeg. Het compromis niet. Vandaar dat in het begin van de discussie nog het gebrek aan activiteit op Fy: genoemd wordt, maar later juist de inhoud wordt aangehaald. Dit, en ook de argumenten voor "Fryslân", kun je terugvinden in het archief. Aliter 9 sep 2004 01:56 (CEST)[]


Het begint me op te vallen dat hier alleen voorstanders van het Nederlandse titels langskomen. Ligt dit aan de titel van de pagina, of moeten de Wikipedie het standpunt betreffende "Friesland" herzien? Aliter 9 sep 2004 01:56 (CEST)[]Niet-neutrale wijzigingen over FrieslandBewerken

In verband met dit discussietje kwam ik de volgende wijziging tegen:

http://nl.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Fries_(taal)&diff=279399&oldid=279396

Alhoewel onschuldig lijkend, vind ik deze wijziging naar propaganda ruiken. De wijziging van Friesland in Frieslân is iets waar we lang over door kunnen discusseren. Echter, in combinatie met de andere wijziging deed het mijn wenkbrouwen fronzen. Omdat je je wel ergens op moet baseren vond ik dit artikel:

http://www.ministerdegraaf.nl/bestuurlijke/dualisme_in/parlementaire/antwoorden_op

En jawel, Fries is een rijkstaal, geen bestuurstaal. In bepaalde gevallen die in de wet staan kan het echter soms als bestuurstaal gebruikt worden.

Ik wou een verbod afspreken op dit soort wijzigingen. Om de volgende redenen:

  • De discussie Friesland/Fryslân is in een compromis geëindigd. Daarbij past het niet om alle links "Friesland" in de rest van de wp alsnog te veranderen in "Fryslân". (En het omgekeerde natuurlijk ook niet.)
  • Dit soort wijzigingen vaak door fanatici worden gedaan, met als gevolg dat stiekem de correctheid danwel objectiviteit in gevaar komt. Door dit soort wijzigingen te verbieden kan alleen op basis hiervan een dergelijke wijziging als ongewenst aangemerkt te worden, zonder er eerst over te moeten onderzoeken en discusseren of de persoon de objectiviteit wel in acht genomen wordt.

Danielm 22 mei 2004 21:38 (CEST)[]

Je hebt lijkt me wel gelijk, bij een iets duidelijker omschrijving van "dit soort wijzigingen". Ik had alleen liever dat mensen zich uit zichzelf gedroegen. Aliter 23 mei 2004 05:35 (CEST)[]
maar wanneer we duidelijker de grenzen tussen de twee talen willen trekken, kunnen we ze inmiddels toch doorverwijzen naar Wolkom by Wikipedy yn it Frysk!. ik ben voor strikt nederlandstalige titels. oscar 23 mei 2004 10:42 (CEST)[]
Mee eens. RonaldW 23 mei 2004 13:18 (CEST)[]
Ja, dat kun je, maar dat is het punt hier niet zo zeer. Het gaat er niet om dat deze persoon een andere taal spreekt, maar dat hij en ander gezichtspunt heeft, of preciezer: dat hij dat uitdraagt. Wat mij betreft mag je hier gerust achteraan gaan, maar doe het niet lichtzinnig, want ik verwacht dat het een bewerkingsstrijd zal veroorzaken. Aliter 23 mei 2004 18:26 (CEST)[]

Wat simpel lijkt, is het niet altijd. Daarom wil ik gedeeltelijk mijn argument "Moskou - Moskwa" nuanceren, vanuit de eigen Vlaamse ervaring.

Precies omdat dit de Nederlandstalige Wikipedia is, is er een verschil in opvatting. Nederlanders zullen vrij ongenuanceerd de namen van Waalse en Franse steden in het Frans overnemen, terwijl dat voor zes miljoen Vlamingen in vele gevallen een vloek lijkt. Mijn eigen zus, die in Maastricht woont, gaat - en we lachen ons thuis dood als we het horen - naar de foire in Liège. Een Vlaming gaat naar de kermis in Luik. Maar we gaan wel naar Visè, en niet naar Wezet. Ik trek me dus uit de Friesland-discussie terug onder het motto: Friesland ligt in Nederland, laat de Nederlanders het maar uitvechten. Wanneer ik echter een artikel schrijf waarin ik de naam Friesland, of de Nederlandse naam van een Friese gemeente zou gebruiken, zou ik het niet graag zien dat iemand met opgestoken vingertje even een correctie komt uitvoeren. Toch wel moeilijk, want ik steek mijn vingertje wel op als men het over Liège gaat hebben. Vandaar mijn benadering: Nederlands probleem, Nederlandse oplossing, Vlaams probleem, Vlaamse oplossing. Met die nuance, dat ik het recht mag blijven behouden, Vlaams Nederlands te blijven spreken. Anders wordt ik een Fries, die oorlog gaat voeren tot we onze eigen taal gaan verzelfstandigen, en dat noem ik vooralsnog geen oplossing noch optie.Hogersluys 23 mei 2004 23:45 (CEST)[]

Aangenomen dat dit hoort bij het deel van de pagina over de Nederlandstaligheid van deze Wikipedie, geloof ik dat je daar op zich mee instemt, maar je alleen niet wilt mengen in een andere taalkwestie. Goed. Overigens, moet je bij de woordkeuze in Maastricht wel bedenken dat Maastricht een Waalse stad was, geen Vlaamse. Tot in de twintigste eeuw werd hier (ook) Frans gesproken. Aliter 31 mei 2004 14:59 (CEST)[]

Er wel gekozen voor het Nederlandse Luik, zowel voor de stad Luik, provincie Luik als het prinsbisdom Luik... Ik vind ook dat er "gewoon" voor het Nederlandse Friesland gekozen zou moeten worden, maar blijkbaar zat dat er niet in en is er voor een compromis gekozen. Die discussie zou dan ook (verder) op Overleg:Fryslân/Friesland gevoerd moeten worden... Puck 24 mei 2004 00:34 (CEST)[]


Gangbare naamBewerken

Wat mij betreft is het tijd dat er eens kritisch wordt gekeken naar het hardnekkige beleid van het gebruik van oude Nederlandse namen, waar deze in de praktijk niet langer gangbaar zijn. In Punt 2 kunnen we het volgende lezen: "Het moet wel om een gangbare naam gaan, dus gewoon Helsinki in plaats van Elsenfors.". Bij een groot aantal officieel Friestalige plaatsnamen is in de loop van de tijd de Friese naam in het Nederlands gangbaarder geworden dan de oorspronkelijke Nederlandstalige vorm. Denk aan Burgum ten opzichte van de verouderde benaming Bergum, of De Westereen ten opzichte van het in onbruik geraakte Zwaagwesteinde. Deze officiële namen kan men hier dus als de gangbare Nederlandse variant beschouwen, ondanks dat de oorsprong ervan in een andere taal ligt. Ik stel voor om bij deze plaatsen dan ook daadwerkelijk de gangbare naam aan te houden, eventueel met in de inleiding een toevoeging als (Nederlands, verouderd: NAAM). PDZ124169 (overleg) 17 mei 2019 22:22 (CEST)[]

Hetzelfde geldt voor Grou, Jirnsum, en (dankzij Doutzen Kroes) Eastermar. Het lijkt er op dat op dit moment gangbaar door bepaalde moderatoren uitsluitend gedefinieerd wordt door hoe de plaatsnaam heet op de lijst van de Taalunie, die volgens de opstellers zelf aan herziening toe is. Deze halsstarrigheid komt op mij over alsof je stug de schrijver Maxim Februari 'Marjolein' blijft noemen, omdat hij toch ooit zo heette, en mensen dat nou eenmaal gewend zijn. JeroenHoek (overleg) 5 dec 2019 15:53 (CET)[]

Engelse termenBewerken

Nog een uitzondering: Bloody Sunday - Puck 24 mei 2004 20:46 (CEST)[]

Vooral uit het Engels worden veel termen en namen klakkeloos in het Nederlands overgenomen. Als er een goed Nederlands woord voor is vind ik het onzin om Engels te gebruike, maar zo niet, dan zullen we dat Engels als de Nederlandse benaming moeten beschouwen.Aliter 25 mei 2004 01:03 (CEST)[]

Japanse namenBewerken

Een ander "probleem" zijn Japanse namen van bijvoorbeeld mangaka. Zie: Overleg:Mangaka. Gebruiken we hier bij wijze van uitzondering de Japanse vorm? En maken we dan redirects van de andere vorm? - Puck 24 mei 2004 20:46 (CEST)[]


Medische termenBewerken

Wat te doen met medische terminologie? Spreken we over gastro-enterologische aandoeningen of over maag-darmaandoeningen? Maken we een redirect van het medische jargon naar de Nederlandstalige benaming? Wat is gebruikelijk? Inge Habex 8 sep 2004 10:01 (CEST)[]

Dat hangt onder andere van het type encyclopedie af. Voor een algemene encyclopedie zou ik zelf het liefst zo min mogelijk jargon gebruiken. Alleen waar artikelen erg diep op bepaalde stof ingaan, is jargon waarschijnlijk niet goed te vermijden. Aliter 9 sep 2004 01:56 (CEST)[]

SterrenbeeldenBewerken

Verplaatst vanaf De kroeg door Puck op 12 mrt 2005 12:19 (CET):[]

Ik heb al een paar keer gevraagd en nooit antwoord gekregen waarom de sterrenbeelden hier bij hun Latijnse naam staan. Dat lijkt me niet gebruikelijk, of wel? Känsterle 11 mrt 2005 13:10 (CET)[]

Bij uitzondering maak ik me maar eens druk om titels van pagina's..... hoeveel daar niet over gebakkeleid wordt..... In dit geval vind het wel handig die Latijnse namen. Omdat een lier ook een instrument is bijvoorbeeld. Dit geldt voor alle sterrenbeelden, dat hun Nederlandse naam ook andere betekenissen heeft. De titels worden er dus korter van, dat vind ik een groot voordeel. Bovendien is het veel werk om het allemaal te veranderen. En wie hersteld alle links, dat wordt vaak vergeten. Elly 11 mrt 2005 13:19 (CET)[]
Bij sommige sterrenbeelden prefereer ik liever de Nederlandse naam, Grote Beer is daar bijvoorbeeld één van. Orion is daarentegen veel gangbaarder dan Jager. Ik vind dit een moeilijke kwestie. Danielm 11 mrt 2005 13:45 (CET)[]
Jager is dan ook niet een gangbare 'vertaling' van Orion. Als die namen in het Nederlands zouden worden vertaald, zou ik voor de vertaling een min of meer gezaghebbende lijst volgen, bijvoorbeeld de lijst die in de Sterrengids wordt gehanteerd. Sixtus 11 mrt 2005 13:52 (CET)[]
Grote Beer en wie heeft bezwaar tegen redirect naar Ursa Major? Dedalus 11 mrt 2005 16:47 (CET)[]
Dat vind ik inderdaad een storende titel. Danielm 12 mrt 2005 12:11 (CET)[]
Liever de Nederlandse naam, tenzij de Latijnse echt heel veel bekender is (zoals Orion). (Tja, ik ben nou eenmaal Perl-adept, en Perl generally does things the way you want, except if you want consistency). Maar als we konsekwent willen doen, dan het liefst alles in het Nederlands. Met een bot vallen die links toch redelijk snel recht te trekken? Ik vind Zwaan (sterrenbeeld) toch echt een stuk prettiger dan Cygnus. - gpvos (overleg) 15 mrt 2005 01:00 (CET)[]

Taxonomische groepenBewerken

Zie ook:


Is het een idee om voor taxonomische groepen de "groepsnaam" erachter te zetten? Dus bijvoorbeeld: Dierenrijk (voor Animalia), Chordadierenstam of Gewervelde dierenstam (voor Chordata), Vogelsklasse (voor Aves), Roofvogelsorde, Valkenfamilie. Volgens mij lost dit dan twee "problemen" op:

  1. De titels zijn weer in het enkelvoud (volgens conventie) en
  2. er is een duidelijkere scheiding tussen bijvoorbeeld het algemene begrip "roofvogel" en de "roofvogelsfamilie" of de "adder" en de "addersfamilie"...

Puck 14 mei 2005 12:46 (CEST) PS. Bovendien kan (zolang er nog geen — eenduidige — Nederlandse "vertaling" is) ook het Latijnse begrip genoemd worden, maar nog wel gevolgd door de groepsnaam.[]

ik vind het een slim plan, als niet-deskundige dan ;-) oscar 14 mei 2005 13:19 (CEST)[]
Is misschien mogelijk, maar dan wel Klasse vogels. Dat wordt tenminste echt gebruikt :-). Ucucha 14 mei 2005 17:37 (CEST)[]

ICT termenBewerken

Wat moet er gebeuren met termen in de ICT; die veelal Engelstalig zijn? In De Kroeg vond daar begin juni 2005 een discussie over plaats. Hieronder staat een gedeelte uit die discussie... Puck 5 jun 2005 16:06 (CEST)[]

OverclockenBewerken

Ik heb onlangs het artikel overclocken geschreven, en als je er op klikt staat het ondertussen op overklokken. Ook in het "overclocken" "overklokken" geworden. Ik vraag mij af wat hiervoor de norm is. Dit is dan wel de Nederlandse wikipedia, maar dit is bijvoorbeeld een term die meestal in het Engels gebruikt wordt.

Dus: Moeten dit soort termen in het Nederlands of in het Engels? Marcieking 5 jun 2005 09:46 (CEST)[]

In de eerste plaats volgens het groene boekje, of anders wat het meest gangbaar is. En in België is de voorkeur soms anders dan in Nederland. Kortom: het blijft lastig. P.S.: Bij mij is het 'overclocken'. BenTheWikiMan 5 jun 2005 10:07 (CEST)[]
Als ik zoek naar het groene boekje kom ik op deze pagina: Groene Boekje waar staat dat de huidige editie uit 1995 is, en dat in oktober de nieuwe uitkomt. Maar juist omdat de ICT zo snel verandert, zou ik zeggen dat een bijna 10 jaar oude spelling hier niet zo relevant meer is.
Zelfs de fransen hebben 'overclocking', maar dat is engels, en 'overklokken' is (te) nederlands. Het woord 'overclocken' is geen nederlands en geen engels. Misschien toch maar 'overklokken' laten? BenTheWikiMan 5 jun 2005 10:20 (CEST)[]
Tjonge, want een neerlandofobie. Wat mankeert er toch aan officieel in de ICT gelocaliseerde termen? In dit geval (geloof ik): de kloksnelheid opvoeren/verhogen. HetKantoor 5 jun 2005 10:34 (CEST)[]
Ik ben ook voor overklokken. Yorian 5 jun 2005 10:34 (CEST)[]
Overklokken is een gangbare term in de Nederlandse ICT. O E P 5 jun 2005 10:39 (CEST)[]

EenvormigheidsregelBewerken

Wat mij betreft heel simpel, de eenvormigheidsregel toepassen: clocking vertaal je met klokken, dus overclocking vertaal je met overklokken. Overclocken is het moedwillig erin houden van de Engelse vorm. Danielm 5 jun 2005 11:18 (CEST)[]

Ik heb verder met dit specefieke woord niet zo'n probleem (hoewel ik bij GoT search 21632 tegen 15782 krijg: 40% meer)
Maar er zijn nogal wat van deze termen, je moet toegeven dat dit een categorie is die vol zit met Engelse woorden. Neem "casemodden", moet dat "kastmodden" worden? en processor "verwerker"?
Nu bedoel ik dat niet letterlijk, maar waar ligt de grens? Bij een 10 jaar oud boekje?
Marcieking 5 jun 2005 13:43 (CEST)[]
Er is een voorkeur voor Nederlands, maar wel in redelijkheid. De Nederlandse vorm moet bestaan en in de praktijk gebruikt worden. Dus computergraphics en niet infografie, maar wel beeldscherm in plaats van display. Danielm 5 jun 2005 13:52 (CEST)[]
En broncode in plaats van sourcecode, terwijl "code" (coding) op "programma" (programmeren) slaat en bronprogramma dus een betere vertaling zou zijn? - Puck 5 jun 2005 16:06 (CEST)[]

Films en televisieseriesBewerken

De vraag die in onderstaande discussies aan de orde komt is of we oorspronkelijke titels of Nederlandse titels zouden moeten gebruiken.
Verder discussiëren kan hier...
Puck 31 aug 2006 12:49 (CEST)[]

Amerikaanse televisieseriesBewerken

Discussie verplaatst van Wikipedia:De kroeg

wat vinden jullie? ik zie bij sommige serie`s dat de naam is veranderd in de nederlandse naam. ik vind zelf dat het de orginele naam moet behouden. het word toch nergens anders in nederlands veranderd? Crazyphunk 24 aug 2006 10:07 (CEST)[]

Mee eens, gewoon de orginele naam aanhouden lijkt mij. Tukka 24 aug 2006 11:56 (CEST)[]
Hangt er van af hé... Als er gangbare NL titels zijn gebruik je die gewoon, zoals in de films. Zo toonde men hier vroeger niet de Care bears maar wel de Troetelbeertjes ;-) --LimoWreck 24 aug 2006 12:06 (CEST)[]
Eens met LimoWreck: als een tv-programma een Nederlandse (Nederlandstalige...) naam heeft gekregen op de Belgische of Nederlandse tv, dan is die het meest logisch, anders niet vertalen. Nog een voorbeeldje: Het Kleine Huis op de Prairie. Cyriellie 24 aug 2006 15:06 (CEST)[]
De orginele titel is nog altijd de beste... stel je maar eens voor dat de Belgische TV en de Nederlandse TV er een totaal verschillende naam aan geeft, dan zit je weer met een probleempje . :-) - fun4life 24 aug 2006 21:09 (CEST)[]
Dan mag je er geen artikel over schrijveñ! Peter boelens 24 aug 2006 22:39 (CEST)[]

Categorie:Japanse televisieserieBewerken

Discussie verplaatst van Wikipedia:De kroeg

als je in de cat. kijkt zie je allemaal nederlandse namen van serie`s terwijl ze eigenlijk heel anders heten. ik heb een idee. wat als IK ze nou een omverander naar de orginele titel`s en dan van de nederlandse naam een redirect maak? daar hadden we het laatst ook al over. maar ik vroeg me af of kinder serie`s ook moesten. Crazyphunk 30 aug 2006 19:25 (CEST)[]

Waarom? Als ze op de Nederlandstalige tv zo heten, waarom zou je ze dan omnoemen? Sander Spek (overleg) 30 aug 2006 19:46 (CEST)[]
zie Wikipedia:De kroeg#Amerikaanse televisieserie`s
Als een Nederlandstalige titel bestaat, die gebruiken. Ik zou Spoon Oba San een gruwelijke titel voor Vrouwtje Theelepel vinden, eerlijk gezegd. «Niels» zeg het eens.. 30 aug 2006 19:51 (CEST)[]
Precies. En die conclusie lees ik ook in de discussie waar hierboven naar gerefereerd wordt. Het enige probleem is wanneer bijv. de Vlamingen het wel vertalen en de Nederlanders niet. Is daar hier ook sprake van? Sander Spek (overleg) 30 aug 2006 19:54 (CEST)[]
het gaat eigenlijk over alle televisieserie`s. een voorbeeld: The Persuaders! heette eerst De speelvogels, maar heb ik omgezet naar de echte titel en in de infobox heb ik de nederlandse titel en vlaamse titel ook bijgezet. wat vinden jullie van dat idee? Crazyphunk 31 aug 2006 10:29 (CEST)[]

The Persuaders!Bewerken

Discussie gekopieerd vanaf Overleg gebruiker:FANSTAR
Ben je zeker dat deze naam in Nederland en Vlaanderen meer gebruikt wordt dan De Speelvogels? Want ik ken de serie vooral onder de Nederlandse naam.--Westermarck 30 aug 2006 21:40 (CEST)[]
de serie`s worden de orginele namen gegeven behalve de kinder serie`s, de nederlandse namen worden redirects naar de orginele. Crazyphunk 31 aug 2006 10:17 (CEST)[]
Dat is niet wat ik uit het kroeggesprek afleid. De meest bekende naam zou de voorrang krijgen. --Westermarck 31 aug 2006 12:28 (CEST)[]
Algemene richtlijn is inderdaad Nederlandse titels, waarbij dat "in ieder geval" ook geldt voor boektitels, maar verfilmingen van een boek worden weer wel vaak onder de oorspronkelijke (vaak Engelstalige) titel geplaatst, met (soms) een redirect vanaf de Nederlandstalige titel.
Ik ken The Persuaders eigenlijk alleen onder de Engelse titel, maar dat zegt niets 🙂. Als De Speelvogels de meest gebruikelijke, meest bekende naam is, zou het The PersuadersDe Speelvogels moeten zijn...
Puck 31 aug 2006 12:44 (CEST)[]
PS. Vreemd dat ze beide nog rood zijn, maar ik zie nu dat het The Persuaders! en De speelvogels is... (Er zouden dus in ieder geval ook redirects vanaf de andere artikels aangemaakt moeten worden!)
In Nederland kreeg de serie de titel De Versierders. Er zijn dus twee Nederlandstalige titels. Fnorp 31 aug 2006 12:53 (CEST)[]
Een reden temeer om in dit specifieke geval voor de oorspronkelijke titel te kiezen, lijkt mij...? Maar een discussie over een speciek geval kan beter op de overlegpagina van dat specifieke geval plaatsvinden... Puck 31 aug 2006 12:59 (CEST)[]

VervolgdiscussieBewerken

Mijn voorkeur is om zoveel de titel te gebruiken waaronder een film of televisieserie in het Nederlandstalig taalgebied bekend is geworden; in de meeste gevallen zal dat de oorspronkelijke (veelal Engelse) titel zijn... Puck 31 aug 2006 12:49 (CEST)[]

dat vind ik wel een goed idee Crazyphunk 14 sep 2006 08:40 (CEST)[]
Waarom moet er een uitzondering zijn voor films/series? Als het argument is dat die vaak niet vertaald worden, zou dat dan niet beter een basis kunnen zijn voor een algemene uitzondering: werken die geen Nederlandse vertaling kennen krijgen de originele titel op wikipedia. Dan houd je continuïteit over verschillende werken, zonder discussies over de gangbare titels. Zo is de film Lord of the Rings nooit in het Nederlands nagesynchroniseerd (alleen ondertiteld) maar kent het boek wel een officiële vertaling. Daarentegen is Sneeuwwitje van disney wel in het Nederlands nagesynchroniseerd en zou die dus Sneeuwwitje moeten heten (naar de titel van de officiële vertaling. PinkShinyRose (overleg) 17 aug 2012 15:23 (CEST)[]
Sorry, zie nu pas de discussie hieronder PinkShinyRose (overleg) 17 aug 2012 15:29 (CEST)[]

PeilingBewerken

Er is een peiling gaande over de Richtlijnen zie: Wikipedia:Nederlandstalige titels/Peiling. Just a member 10 aug 2007 17:32 (CEST)[]

Zeer belangrijk bij boektitels: redirect aanmakenBewerken

Bij punt 3 over oorspronkelijk anderstalige boeken had ik graag de volgende zeer belangrijke toevoeging geplaatst gezien: "Indien gekozen wordt voor de Nederlandse titel van een boek, vergeet dan niet om van de oorspronkelijke anderstalige titel een redirect aan te maken naar het artikel met de vertaalde Nederlandse titel. Op die manier wordt het boek onder de oorspronkelijke titel gemakkelijker teruggevonden."

Ik ervaar namelijk dat het een heel detectivewerk is om van een aantal boeken op de Lijst van romanschrijvers uit de Verenigde Staten de titels in de Nederlandstalige Wikipedia op te sporen. Zo bleven links als Uncle Tom's Cabin rood, en het boek Tot op het bot 'The Bone Collector' was alleen via het filmartikel te vinden. Beachcomber 13 nov 2009 12:26 (CET)[]

anomalieBewerken

In 4. Op de regel Nederlandse namen te gebruiken zijn enkele uitzonderingen: "* Filmtitels. Deze worden enkel bij hoge uitzondering in het Nederlands vertaald en iedereen kent de Engelse titel."
zit een duidelijke anomalie. Hetzelfde kan namelijk gezegd worden van mensen die bijvoorbeeld zoals ik alleen de Engelstalige boektitels kennen. Het argument 'want iedereen kent' is dus zeer selectief en ronduit fout. Ik wil dus in naam van de al dan niet verfilmde boeken die 'algemeen' bekend zijn onder hun Engelse of Franse titel het recht opeisen om niet vertaald te worden. De glazen stolp‎, zo durf ik te stellen, zal bij lezers van literatuur geen belletje laten rinkelen, The Bell Jar daarentegen wel. Beachcomber 17 nov 2009 19:42 (CET)[]

Probleem is hier wat algemeen bekend is. Hoe bewijs je dat "De glazen stolp" geen belletje doet rinkelen? Voor wie zoekt op de Engelse titel is het natuurlijk altijd mogelijk een redirect aan te leggen. ♠ Troefkaart 17 nov 2009 20:07 (CET)[]
dat is het 'm juist: die aanmakers vergeten al eens om een redirect te maken en dan zit je met de gebakken peren - ik kan het weten want ik ben de Lijst van romanschrijvers uit de Verenigde Staten aan het napluizen. Leuke bezigheid voor lange winteravonden, door de omstandigheid dat sommige titels wel drommels goed verstopt zitten. Ik heb trouwens niet meteen een aversie tegenover een Nederlandse, vertaalde titel, maar het schept dus wel het bijkomend probleem van dubbel aanmaken, aangezien je nu eenmaal iemand niet kunt verplichten om meteen een redirect aan te maken. Ik besef trouwens wel dat we hier het gezonde verstand moeten laten spreken en niet moeten gaan eisen dat de artikelen over Chinese of Russische boeken ook onder hun originele titel moeten aangemaakt worden... Ik zou voorstellen om elkaar niet te veel voor de voeten te lopen door richtlijnen te gaan toepassen waar nog veel onduidelijkheid over bestaat. Beachcomber 17 nov 2009 20:35 (CET)[]
Ik denk dat het beter zou zijn de uitzondering te veralgemeniseren: dus in plaats van een uitzondering voor films omdat die zelden vertaald worden, kan er een uitzondering gemaakt worden voor niet naar het Nederlands vertaalde werken. Wanneer een vertaling bestaat kan dan de titel van de officiële vertaling gebruikt worden. Hierbij wordt dan naar de door de producent/auteur uitgevoerde of aangewezen vertaling gekeken zodat er geen discussie bestaat over de titel. Van Nederlands nagesynchroniseerde films (bijna altijd kinderfilms) is de Nederlandse titel vaak wel bekender, waardoor naar uitzonderingen geneigd zou worden voor dingen als pokémon, troetelbeertjes of de sneeuwwitje en de zeven dwergen film van disney (na controle worden die uitzonderingen ook gemaakt voor pokémon en sneeuwwitje). Dan blijft alleen een uitzondering van oudere werken gepast, waar dan naar de gebruikelijke vertaling gekeken kan worden. PinkShinyRose (overleg) 17 aug 2012 16:01 (CEST)[]

Naar het Nederlands vertaalde titels=vragen om problemenBewerken

Het huidige systeem deugt niet. Ter illustratie: vandaag heb ik op een uurtje tijd een 40-tal artikels (met Nederlandse titels) gevonden van oorspronkelijk Engelstalige boeken waarvoor geen redirect was aangemaakt. Iemand die dus op de oorspronkelijke Engelse titel zoekt, vindt pas na veel speurwerk misschien wat hij zoekt. Ik moest bijvoorbeeld bij mijn testje vaak naar de Engelse Wikipedia overstappen om na te gaan of er een Nederlands artikel bij de interwiki's stond. Ik vind dit eerlijk gezegd een beetje dom hoor, terwijl het zo eenvoudig zou zijn om gewoon lemma's aan te maken met de originele Engelse titels. Wie nu een artikel wil aanmaken over een anderstalig boek riskeert in 90 % van de gevallen om een 'nieuw' artikel aan te maken dat al bestaat. Met mijn kleine demonstratie heb ik nu wel aangetoond dat de meeste aanmakers van artikelen over anderstalige boeken verzuimen om een redirect aan te maken vanuit de originele titel. Dat moet beter kunnen.

  • Een beter systeem is gewoon de originele titel gebruiken en daar dan (boek), (film), (opera) of wat dan ook aan toe te voegen ter navigatie + een doorverwijspagina.
  • Of: maak het boek (dat toch aan de basis ligt van al die adaptaties!) de hoofdbetekenis en verwijs van daaruit naar een dp.

Het huidige systeem deugt niet (zoals ik aantoonde), omdat veel collega-wikipedianen niet eens de anderstalige titel vermelden of een redirect maken. Daar kun je dus gewoon niet op rekenen. Helemaal te gek is het systeem om voor de film de originele titel te nemen en voor het boek met de originele titel - zo het al vertaald werd- de vertaalde Nederlandse titel. Dat is de zaken op zijn kop zetten. Ik hoop dat het gezond verstand toch de overhand krijgt, want de informatie in een encyclopedie moet snel toegankelijk zijn en op gebied van anderstalige boeken schieten we op de Nederlandse Wikipedia dus duidelijk te kort. Beachcomber 18 nov 2009 22:50 (CET) -[]

aanvullend: Op 2 dagen tijd (op enkele uurtjes) heb ik een 150-tal redirects moeten aanmaken vanuit de originele boektitel omdat die niet bestonden. Beachcomber 19 nov 2009 11:13 (CET)[]
Je biedt echter niet echt een oplossing: als we alleen buitenlandse titels gebruiken hebben de mensen die op de Nederlandse titels zoeken een nog groter probleem, je kunt namelijk met alleen de Nederlandse titel niet op een andere wikipedia gaan zoeken. Met alleen een buitenlandse titel heb je dus een simpele oplossing: interwiki links, maar met alleen de Nederlandse titel heb je die oplossing niet. Dit betekent dat ongeacht de titelkeuze àltijd een redirect moet worden aangemaakt als er een Nederlandse vertaling is, maar dat de gevolgen van een vergeten redirect kleiner zijn wanneer de Nederlandse titel wordt gebruikt. PinkShinyRose (overleg) 17 aug 2012 15:41 (CEST)[]

Tegenstrijdigheid puntje 3 en 4Bewerken

Puntje 3 van de richtlijn: 3. Van oorspronkelijk anderstalige boeken, films, toneelstukken e.d. wordt over het algemeen de titel van de Nederlandse vertaling gebruikt, waarbij in de inleiding de oorspronkelijke titel vermeld staat (vaak cursief).

In 4. Op de regel Nederlandse namen te gebruiken zijn enkele uitzonderingen: "* Filmtitels. Deze worden enkel bij hoge uitzondering in het Nederlands vertaald en iedereen kent de Engelse titel."

Dat lijkt me toch in tegenspraak te zijn met mekaar. Puntje 4 is bovendien enorm ongelukkig geformuleerd. Er zijn ten eerste niet alleen Engelstalige filmtitels (maar ook Franse, Italiaanse, Duitse, ...) en er is geen enkele grond voor de stelling dat die altijd bekender zijn dan de Nederlandse titels. Iets voor iets zijn sommige filmtitels hier onder hun Nederlandstalige titel opgenomen. Denk aan Sneeuwwitje_en_de_zeven_dwergen_(1937). Uitgangspunt moet dus zijn: gebruik de Nederlandse naam waar die beschikbaar is en in daadwerkelijk gebruik zijn. Analoog dus aan de exoniemen-discussie en eigenlijk de rest van de pagina. Er is dus geen reden waarom filmtitels een uitzondering op de algemene regel moet zijn. De meeste filmtitels zijn voornamelijk onder hun buitenlandse naam gekend en de richtlijn schrijft dan voor dat we die naam moeten gebruiken. Maar er zijn ook enkele film (vooral tekenfilms) met een Nederlandstalige titel en de richtlijn schrijft dan voor dat we die Nederlandstalige naam moeten gebruiken. __ wester 12 apr 2015 16:41 (CEST)[]

Voor filmtitels hebben we daarom op Wikipedia:Wikiproject/Film/Richtlijnen een prima functionerende richtlijn: Gebruik als titel van het artikel de naam waaronder de film in het Nederlandstalig gebied het bekendst is. Gebruik de filmtitel zoals die het meest prominent verschenen is op de hoes van de recentste Nederlandse of Vlaamse uitgave van de dvd of videocassette (dit kan de originele, een Engelstalige of een Nederlandstalige titel zijn). Wanneer er geen officiële uitgave in Nederland en Vlaanderen bestaat, het niet bekend is of die bestaat, of er sprake is van een televisiefilm, wordt de originele filmtitel gebruikt, zoals die vermeld staat op IMDb. Andere mogelijke titels kunnen worden vermeld in de introductiezin en toegevoegd als redirect. Bij Italiaanse, Indische, Japanse films zal waarschijnlijk de film onder Nederlandse titel verschijnen. Bij talen die hier meer bekend zijn, daar zal de oorspronkelijke titel meer voorkomen.  LeeGer  12 apr 2015 17:08 (CEST)[]
Die richtlijn spreekt zichzelf ook tegen door het zowel te hebben over Gebruik als titel van het artikel de naam waaronder de film in het Nederlandstalig gebied het bekendst is. te hebben alsook verder op de pagina een hele warrige uitleg over het gebruik van de titel die op de dvd-hoes van de laatste uitgave. __ wester 12 apr 2015 17:28 (CEST)[]
Ik ben nog geen enkel geval tegengekomen waarbij die richtlijn zichzelf tegenspreekt. En dat de uitleg warrig is, dat lijkt me uw persoonlijke POV. Ik vind hem glashelder.  LeeGer  12 apr 2015 17:41 (CEST)[]
Dat de richtlijn zichzelf tegenspreekt is een feit. Of je houdt de meestgekende naam in het Nederlands taalgebied aan, of je gebruikt de naam van de hoes van de laatste dvd-uitgave. Nu worden beide genoemd als richtlijn waardoor er dus sprake is van een tegenspraak. __ wester 12 apr 2015 20:18 (CEST)[]
En dus spreekt de richtlijn zichzelf niet tegen, want beiden zijn de Engelstalige titel. Dat u de richtlijn niet wenst te begrijpen, dat moet u zelf weten, maar val daar anderen aub niet meer mee lastig.  LeeGer  12 apr 2015 21:05 (CEST)[]

Idiote richtlijnBewerken

Ziehier mijn opmerkingen over deze krankzinnige richtlijn. ErikvanB (overleg) 25 mei 2015 03:06 (CEST)[]

Persoon, land, stad, organisatie of boekBewerken

Deze richtlijn tracht voor te schrijven dat op de Nederlandstalige Wikipedia zoveel mogelijk de Nederlandse benamingen gehanteerd dienen te worden voor onderwerpen. De eerste regel van de richtlijn vermeld echter "Als een persoon, land, stad, organisatie of boek beschreven wordt, wordt dus zo veel mogelijk de meest gangbare Nederlandse variant van de naam gebruikt, dus er worden geen endoniemen maar exoniemen gebruikt." Doordat in die zin slechts gesproken wordt van 'een persoon, land, stad, organisatie of boek', lijkt de richtlijn zich te beperken tot personen, landen, plaatsen, organisaties en boeken. Andere onderwerpen, zoals geografisch entiteiten die geen plaats of land zijn (zonder in strijd te zijn met deze richtlijn zou het artikel over de Noordzee dus North Sea mogen heten), schepen, organismen (gelukkig wel geregeld in WP:BENOEM). Dat kan volgens mij niet de bedoeling geweest zijn van deze richtlijn, die immers slechts vastlegt wat logisch is (dit is de Nederlandstalige Wikipedia, dús Nederlandse namen). Mijn voorstel luidt daarom om er "bij het benoemen van een artikel, wordt dus zo veel mogelijk de meest gangbare Nederlandse variant van de naam gebruikt [...]" van te maken. Uitzonderingen zijn reeds opgenomen in de richtlijn en zo nodig kunnen er nog andere uitzonderingen toegevoegd worden als blijkt dat de nieuwe formulering te ruim is. EvilFreD (overleg) 12 mrt 2017 11:16 (CET)[]

Inderdaad, anders zouden 7,62×51mm NAVO en Schone Schijn (televisieserie) ook niet als voorbeeld genoemd mogen worden. Encycloon (overleg) 6 jan 2020 18:40 (CET)[]
Terugkeren naar de projectpagina "Nederlandstalige titels".