Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme

Overzicht beheerpagina's
Zie WP:CLV
Zie WP:LSV
Zie WP:LTA

Deze lijst geeft een alfabetische opsomming van gebruikers die langdurig en structureel doelbewust enkel doorgaand vandalisme plegen. Het gaat op deze pagina dus beslist niet om gebruikers die soms of vaak problemen veroorzaken, die zijn immers te identificeren en met overleg en maatregelen min of meer bij te sturen. De gebruikers die hier op staan zijn dat niet en hebben ook geen enkele intentie om bij te dragen aan de encyclopedie maar misbruiken die alleen maar voor eigen doeleinden die in strijd zijn met de uitgangspunten van Wikipedia. Ze hebben ook allemaal permanent of zeer langdurig opgeschorte bewerkingsrechten.

Deze lijst is bedoeld ter referentie en check voor vandalismebestrijders. Mocht je denken dat een bepaalde gebruikersnaam of IP adres voldoet aan één van de onderstaande profielen geef dit dan aan op de betreffende subpagina in het dossier te bereiken door op de doorklik links te drukken waar ook meer details te vinden zijn en/of de verzoekpagina voor editsbewaken of blokkade.

De affaires worden aangegeven met de gekozen typenaam en er staat een doorlink naar de betreffende sjabloonpagina door op de link voor de omschrijving te klikken. Op dat sjabloon staan alle gebruikte gebruikersnamen en/of IP-adressen en ook de te kiezen blokperiodes en verdere handelswijze voor vandalismebestrijders en/of moderatoren. Dit sjabloon kan dan bij verkregen zekerheid gebruikt worden om een nieuw IP-adres of gebruikersnaam aan toe te voegen en het tevens zelf te plaatsen op de betreffende overlegpagina. Voor moderatoren: graag een alfabetische volgorde aanhouden bij toevoegingen. Niet meer actieve vandalen staan hier.

Disruptief bewerken

 • 1wikideb1 - NL - Divers crosswikivandalisme.
 • Beh-nam - NL - Crosswikisokpopvandaal. Povpusher op Afgaanse, Iraanse, Armenische en Turkse artikelen.
 • Belgische voetbalvandaal - BE - voetbalverknutselaar via belgische dynamische adressen.
 • Bisdomspammer/Relivandaal - NL/BE - Diverse gebruikersnamen worden aangemaakt en ook wordt er oningelogd gewerkt via vaak dynamische (dus steeds wisselend "at random" door de ISP gealloceerde) IP-adressen uit België alsmede statisch voor langere tijd gealloceerde adressen van AtHome in Limburg (84.28.xxx.xxx of 84.30.xxx.xxx) om niet encyclopedische pov-teksten over de Rooms-Katholieke religie en de Limburgse en Friese taal toe te voegen aan diverse pagina’s. Ook worden andere gebruikers bedreigd en uitgescholden. Tevens wordt op lemmata het Fries gedegradeerd tot streektaal en het Limburgs gepromoveerd tot taal. Statische adressen een jaarblok geven, dynamische 3 dagen, accounts voor onbepaalde tijd blokkeren.
 • Busongeval Sierre/Evere/Überlingen-vandaal - BE - crosswiki samenzweringsnonsens in wartaal plaatsen over oorzaken van rampen.
 • Carolus - BE - ongewenste activiteiten in overlegsituaties (getrol, uitlokken, onheus bejegenen) en plaatsen van ongewenste zaken in pagina's over belgische/spaanse adel, religieuze kledij en parafernalia en katholieke religie onder meer alsmede origineel onderzoek, plaatsen van copyvio afbeeldingen, point of view opvattingen en tevens zeer slecht taalgebruik; doorgaande projectverstoring, conflicten initiëren en schaden betrouwbare opbouw encyclopedie.
 • Die vandaal - NL - Gebruiker werkte aanvankelijk, na een valse start als al spoedig geblokkeerde trol, vanaf 1 hoofdaccount, Die Vandaal, waarmee artikelen aangemaakt werden van vaak discussie-oproepende signatuur maar dat na een tijd verwerd tot een account waarmee overwegend nog doelbewust getrold werd; onder meer door pov in artikelen (her)plaatsen, gebruikers uitlokken, metadiscussies beginnen met een ontwrichtend doel en stoken in bestaande conflicten. Ook werden op een aantal artikelen pov-pogingen gedaan om personen of organisaties waar deze gebruiker soms ook in werkelijkheid conflicten mee heeft/had in een slecht daglicht te stellen en zelfs internetblogoorlogen op Wikipedia doorgevochten. Tevens werd een lange sokpoppenoorlog op diverse artikelen uitgevochten met een andere vandaal, WH1953. Toen de originele account door de doorgaande ongewenste activiteiten meermalen geblokkeerd was geweest, werd deze eigenlijk hoofdzakelijk nog gebruikt voor getrol, de sokpoppen en ook IP-adressen gingen verder met de artikelen bewerken die vaak al waren aangemaakt door het originele account en af en toe mengde deze zich er ook nog bij. Dit om de schijn van geloofwaardigheid te vergroten omdat meerdere accounts er aan bijgedragen hadden maar ook doelbewust om pov-standpunten te kunnen herplaatsen. Omdat de gekozen onderwerpen op zich al vaak onderwerp waren van veel discussie, werd met de sokpoppen op een aantal artikelen doelbewust afwisselend gewerkt en ook in discussies gebruikt en dus bewust manipulatief ingezet. Tevens werd doelbewust verwarring gesticht door te doen alsof de sokpoppen andere (meerdere) personen zouden betreffen. Ook werd een trolster aangemaakt op uit te reiken met denigrerend dubbelzinnig commentaar. Alle accounts, openbaar gebruikte en onderliggende IP-adressen zijn geblokkeerd ivm sokpopmisbruik; de accounts voor onbepaalde tijd, de IP-adressen voor 1 jaar. Drie nieuwe sokpoppen na checkuser toegevoegd op 22 sep 2008 en vier nieuwe op 30 sep 2008. Een nieuw account op 7 okt na cu geblokkeerd, evenals onderliggend werk-IP-adres. Nieuwe trolacties (bekende patroon - gestook in de kroeg, aantasting goede naam, trolnominatie en geklier) met nieuwe IP-adressen op 5, 6 en 8 nov 2008 meegenomen.
 • Duits-armeense titelwijzigingenvandaal - DE - Vanuit Duitsland bewerkende turksarmeense gebruiker die cross wiki vandalistische titelwijzigingen en ander vandalisme pleegt in artikelen. Wijzigt zaken naar eigen nationalistische point of view.
 • Futbase - crosswiki copyvio logo voetbalafbeeldingenvervanger seriele sokpopper
 • G.Lanting - NL - doorgaand bewerkingen die voor een groot deel een goede opbouw van de encyclopedie verstoren als doorgaande linkspam, onjuiste toevoegingen aan artikelen, auteursrechtenschendingen, opmaakverstoring, niet relevante toeristeninformatie en trivia in artikelen plaatsen.
 • Geógrafo23 - PE - Peruviaanse jongeman die dwangmatig disruptief bewerkt, ongewenste titelwijzigingen doet, knutselt/klooit op artikelen, geen Nederlands spreekt, mensen lastigvalt op overlegpagina's via googletranslate, admins impersoneert en vele sokpoppen aanmaakt alsmede hoogdynamische IP-adressen gebruikt.
 • GoudenEeuw - NL - Doorgaand agressief subjectief en deels onjuist bewerken op nederlandse historische lemma's met een zeer nationalistische point of view waardoor de neutraliteit en kwaliteit van de artikelen doelbewust schade wordt toegebracht. Anderen in bewerkingssamenvattingen en op overlegpagina's grof uitschelden.
 • GridKiller - NL - Vandaalpuber seriële sokpopper met nep/vandaalbots en proxies. Ook crosswiki actief.
 • GTST-vandaal - NL - Ongewenste onjuiste of irrelevante toevoegingen op soap-pagina's, preoccupatie voor GTST-personages.
 • Italiaanse ELP-vandaal - IT - Ongewenste en onjuiste bewerkingen van artikelen over Emerson, Lake en Palmer en aanverwante artiesten.
 • JanDeFietser - NL - Langdurig doorgaande disruptie van het gemeenschapsproject, persoonlijke aanvallen, privacyschendingen, doorgaand dreigen met juridische actie, bewerkingsoorlogen voeren en in lemmata persoonsbeschadigingen plaatsen. Misbruik van sokpoppen, doorgaand harrasment van medegebruikers op overlegpagina's alsmede stalken via de wikimailfunctie van diverse personen. Tevens doorgaan op andere wikimediaprojecten als en-wiki en meta. Werkt oningelogd via thuisaansluitingen; ipadressen van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en ingelogd via accounts. Verzameldossieroverlegpagina.
 • Froukje-Saskia - NL - Langdurig doorgaand geklier op de encyclopedie met vele sokpoppen en 1 thuis-IPadres en 1 school-IP-adres. Aanmaak neplemma's, artikelen onjuist bewerken (SBV Vitesse-preoccupatie onder meer), aandacht vragen, herhaalde impersonatie etcetera. Verzameldossieroverlegpagina
 • Khan Sherani - PK - Pakistaanse dwangmatige bewerker die film en televisieartikelen aanmaakt zonder relevantie/inhoud/hoax, copyvio plaatst en preoccupatie met Pashtun films/series/acteurs heeft en fascinatie met mensen met de naam Khan.
 • Knowle (Crouch, Swale) - EN: Dwangmatige aanmaker in hoog tempo van incomplete en soms incorrecte mini-artikelen over engelse dorpen en gehuchten. Gebruikt bronnen met verlopen gegevens, soms foutieve locatie, soms namen die niet meer bestaan of andere fouten. Zorgde op diverse wikiversies voor problemen hiermee die een betrouwbare opbouw van de projecten schaadden en is crosswiki geblokkeerd.
 • Leo de Beo/Daisonyx - NL - Doorgaand serieel misbruik van sokpoppen. Het betreft hier doorgaan met bewerken met steeds nieuwe identiteiten en hiermee door het verstorend overleggedrag ermee alsmede het schenden van de privacy van medegebruikers doelbewust en gepland schade blijven toebrengen aan het gemeenschapsproject en diens gebruikers.
 • LLTSU - NL/EN/AE - Georganiseerde propaganda voor communisme, regime assad en door rusland en syrie gesteunde milities/partijen in andere Arabische landen.
 • Nico uit Gouda - NL - Gebruiker doet diverse kloppende maar ook veel niet kloppende, pov, ne, linkspam, haakjesgeklieder en andersoortige kliederbewerkingen op lemma's die veelal hitparades en diskjockey pagina's betreffen alsmede pagina's over nummerborden en astronomie, kilt en rozenkruisers. Hij noemt zichzelf Nico uit Gouda en maakt nimmer een gebruikersnaam aan maar logt in via vele verschillende IP-adressen waarvandaan enkel door hem bewerkt wordt/is. Verzameldossieroverlegpagina
 • Niet-de-werkloosheid-POV-pusher - BE - Een Belgische bewerker met wisselende IP's die POV toevoegt aan artikelen over de Belgische politiek of politiek in het algemeen.
 • Paul Bedson - EN- crosswiki-oo/pov/promo/trolvandaal.
 • PrideOfKorea scheldvandaal -JA - Grof gescheld in het engels op gebruikers- en overlegpagina's op nl-wiki en en-wiki.
 • Phineas & Ferbvandaal - USA - crosswikivandalisme op gerelateerde artikelen.
 • Rijssen-Holtenvandaal - NL - Gebruiker blijft doelbewust met misbruik van steeds nieuwe sokpoppen soms kloppende maar ook foutieve of onjuiste of irrelevante informatie of pov-wijzigingen die Rijssen/Holten verheerlijken op diverse plaats-artikelen toevoegen. Ook werden mogelijk auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen geüpload. Tevens soms pov-achtige (pro-apartheid/afrikaner) bewerkingen en soms neutrale op artikelen over Zuidafrika. Een sokpop (Gouwenar) is zelfs bewust aangemaakt om zich voor te doen als een andere legitieme gebruiker (Gouwenaar) die dit gedrag juist aan de kaak stelde. Accounts voor ot geblokkeerd, onderliggend thuis-IP adres voor een jaar. Gebruikersnamen hebben soms Zuid-Afrikaanse thema's (Poena, Tombias, Springbok, Voortrekker, Delarey). Heeft nimmer gebruik gemaakt van de ontsnappingsclausule maar maakt steeds andere accounts aan om door te gaan. Verzameldossieroverlegpagina
 • Sheynhertz Unbayg - EN - Dwangmatige doorverwijspaginavandaal die deels onjuiste of ongewenste bewerkingen doet crosswiki - copyvio, ongewenste categorieën, ongewenste doorverwijspagina's, foute sjablonen en meer. Gebruikt sokpoppen en dynamische IP-adressen.
 • Syamsu - NL - Vervangt artikelen-inhoud met nederlandstalige of engelstalige point of view nonsensteksten of door de zin Free will is the ability to choose from future alternatives. Voert bewerkingsoorlogen, scheldt en bedreigt. Maakt sokpoppen aan via mobiele telefoonranges meestal.
 • Stemmingsmanipulator - NL - Gebruiker werkt met steeds nieuw aangemaakte gebruikersnamen. Aanvankelijk begon hij met waardevolle bijdragen en artikelen maar problemen ontstonden vrij spoedig toen een aantal artikelen copyvio bleken en zelfs een artikel leidde tot een serieus deels off-wiki probleem met een andere persoon die vaststelde dat zijn rechten geschonden waren. Gebruiker verwerd tot een manipulant die met sokpoppen begon te werken om zijn "gelijk" te halen op personen en zaken. De gebruikersnamen werden na de blokkering van de eerste groep account+sokpoppen, waarbij de onderliggende IP-adressen geblokkeerd worden, aangemaakt via verschillende internetcafé-IP adressen om het blok van het werk-IP-adres van de gebruiker te omzeilen. Vervolgens werd er altijd ingelogd op dat ene IP-adres waar de betrokken persoon werkzaam is (met unieke userstring van 1 bepaalde computer) en dan altijd daarmee ingelogd bewerkt. Vanuit dat werkadres kwam dan via OTRS meteen na blokkade van een nieuwe pluk sokpoppen een verzoek om softblokomzetting "zodat ingelogde bewerkers niet getroffen zouden worden". In realiteit waren er geen andere ingelogde gebruikers daar aanwezig. Alles is uitgezocht en vastgesteld m.b.v. checkusers en uitgebreide bewerkingsvergelijkingen. De aangemaakte accounts werden onder meer gebruikt voor stemmingmakerij in meta-discussies, blokontduiking na conflicten, herhaalde privacyschending van diverse medegebruikers waarmee deze in conflict raakte en voor herhaalde doelbewust geplande manipulatie van stemmingen, met diverse accounts stemmen en het elkaar ondersteunen in artikelbewerkingen. Alle gebruikersnamen hebben een bewerkingspatroon en voorliefde voor dezelfde artikelen en eenzelfde taalgebruik hierbij. Tevens wisten de "nieuwe" gebruikers meteen de weg op Wikipedia, maakten vaak een monobook aan en begonnen meteen (soms zelfs zonder de benodigde bewerkingen) te stemmen op personen en meedoen aan peilingen van genomineerde artikelen. De gebruikersnamen zijn/worden allen voor onbepaalde tijd geblokkeerd en de gebruikte IP-adressen voor 1 jaar hardblok. Bewerkingen zijn op dezelfde artikelen en gelijksoortig, vanaf het werkadres wordt, op wat anoniem kliedervandalisme na, enkel ingelogd via enkel de sokpoppen bewerkt. Alle dubbele sokpopstemmen zijn/worden doorgestreept in de diverse peilingen en stemmingen, het onderliggend werkadres is i.v.m. herhaald doorgaan opnieuw nu (wederom) tegen ingelogd bewerken geblokkeerd. Gebruiker heeft nimmer verkozen van de ontsnappingsclausule gebruik te maken, maar heeft meermalen herhaald opnieuw een pluk sokpoppen aangemaakt om door te kunnen gaan, ook na 21 april 2008 toen deze via het hoofdaccount aankondigde Wikipedia te hebben verlaten. Het betreft hier gezien de herhaald uitgevoerde uitgebreide checkusers en bewerkingsvergelijkingen beslist geen groep verschillende "onschuldige" personen, maar 1 persoon die doelbewust en gepland heeft gehandeld en steeds weer tegen de lamp liep nadat diverse gebruikers weer argwaan kregen en gezien de aard van de bewerkingen om checkuser verzochten. Na blokkade in juni 2008 van het werkadres werden er tevens vanaf thuisadressen en een open proxy opnieuw dezelfde soort bewerkingen gedaan via aangemaakte accounts (meatpuppets). Ook deze zijn in augustus 2008 meegenomen in dit dossier en geblokkeerd. Verzameldossieroverlegpagina
 • Stemrechtvandaal - BE - Belgische vandaal die het gemunt heeft op artikelen over Belgische politici en rechters alsmede plaatspagina's en rechtbankpagina's en daar monomaan scheldt en vandaliseert met preoccupatie voor een vermeende homohaat van personen en instanties. Gebruikt eigengemaakte scheldwoorden als "heterokoek" en wil steeds zijn "stemrecht terug" wat hem zou zijn afgenomen door een rechtszaak. Tevens xenofobe fascinatie met allochtonen. Gebruikt dynamische adressen van ISP Scarlet.be die maximaal 3 dagen moeten worden geblokkeerd en bij monomaan vandaliseren kunnen bijbehorende (deel)ranges voor korte tijd op slot.
 • Straatmeester - NL- Povpusher m.b.t. afro-amerikanen, Suriname, Rotterdam, Feyenoord en comics. Crosswiki actief.
 • TU Delft hoaxvandalen - NL - Twee studenten plaatsen hoaxartikelen over spellen en chemie en vandaliseren voetbalartikelen en chemie-artikelen.
 • Valere de Brabandere - BE - orgineel onderzoekwartaalteksten in artikele over filosofische onderwerpen plaatsen. Werkt via accounts en dynamische internetaansluitingen.
 • Vking - NL - Gebruiker werkt behalve met open proxies (die regulier voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden/zijn) met een heleboel aangemaakte gebruikersaccounts en andere IP-adressen. Deze worden enkel gebruikt voor gevarieerde trolacties, pov en antisemitisme, racisme, rechtsextremisme, dierenrechtenfanatisme op artikelen enz. enz. en allen zijn/worden voor onbepaalde tijd geblokkeerd. Kenmerk is het eerst beginnen van een nieuwe gebruikersnaam met kloppende zinnige taalkundige en inhoudelijke aanvullingen/wijzigingen op verschillende soorten pagina's en zo geloofwaardigheid opbouwen en dan weer vanzelf na een tijdje vervallen tot pov-vandalisme en getrol.Verzameldossieroverlegpagina
 • Vlaamse politici/stemrechtvandaal / Rudiger Verhulst - BE - plaatst aantijgingen op pagina's van Vlaamse politici via statische en hoogdynamische IP-adressen.
 • Trivia toevoeger - NL - voegt anoniem irrelevante en soms apert onjuiste zaken toe of wijzigt ze in lemmata over roomskatholiek geloof en klassieke muziek.
 • Waalse POV-vandaal - BE - Plaatst op diverse pagina's anti-vlaamse pov-teksten en plaatst lange lappen onzinverhalen inclusief juridische bedreigingen in het Frans op overlegpagina's van diverse gebruikers. Ondertekent soms met "Albert". Gebruikt behalve accounts ook vaak dynamische IP-adressen van Belgacom. Verzameldossieroverlegpagina
 • Waakhond - NL - Point of view pushing, stalking andere gebruikers, onheus gedoe in bewerkingssamenvattingen en valse beschuldigingen aan anderen en bewerkingsoorlogen voeren op artikelen over gezagsdragers met preoccupatie voor Frits Brink, divers ander vandalisme met sokpoppenfarm vanaf steeds andere open prozies waaronder schelden, geniepig artikelvandalisme (echt lijkende toevoegingen), geklier op overlegpagina's en onderhoudspagina's en ander negatief aandachtvragen.
 • Werddemer - DE - Dwangmatige doorverwijspagina en redirectbewerker.
 • Yahadzija - BS - Globaal gelockte sokpopper; copyvio, computervertalingen, ongewenste bewerkingen crosswiki. Fascinatie voor Servokroatische artikelen.
 • Youtubevandalen - NL- Gepland groepsvandalisme geinstigeerd door youtubekanalen/youtubers en bijbehorende twitteraccounts.
 • Zwitserse luchtmachtvandaal - CH - Doorgaande crosswikibewerkingen die computervertalingen en ne-zakenbetreffen. Dwangmatige fascinatie met Zwitserse luchtmacht.

Doorgaande linkspam en/of reclame en/of (zelf)promotie

 • Alex Pechkurov - BRU - Witrussische blogger die zichzelf en zijn website en radiostation crosswiki plaatst.
 • Bmw3m - VS/NL - doorgaande povpushing/persoonspromo/persoonsbeschadigingsaffaire.
 • Callmeparadise - FR - Doorgaande crosswiki promo voor niet opnamewaardige actrice Julianne Binard
 • Etienne Kuypers - BE - Doorgaande structurele zelfpromotie-affaire. Eén gebruikersnaam en vele dynamische IP-adressen uit de regio Zutendaal zich bedienend op overlegpagina's van de op een na fictieve namen Dirk, E. Kuypers, Frank Aerts, Frits, Frits Overveen, H, Huub, J. Warson, Ludwig, L. Krawinkel, P, Per, Per Van Driel, Peter en T. van Kranenburg. Hiervandaan werden telkens vaak auteursrechtelijk beschermde zelfpromotie teksten geplaatst op het zelfaangemaakte artikel Etienne Kuypers in vele spellingsvarianten en/of de persoon geplaatst als "bekende inwoner" op zijn woonplaats Zutendaal. Overleg en uitleg helpt niet, dit gaat steeds door, zie ook ook de Engelse Wikipedia hier. Wikipedianen worden steeds telkens met nieuwe lappen tekst vanuit IP-adressen met bedelverzoeken om heraanmaak lastiggevallen en er verschijnt om de zoveel tijd een verzoek tot heraanmaak vanuit een dynamisch Belgacom IP-adres met een of andere naam erbij op de verzoekpagina om het lemma weer vrij te geven of de helpdesk of direct aan Wikipedianen via hun overlegpagina. De aanmaak van het artikel is sinds 10 apr 2007 geblokkeerd. Dit sjabloon ter toevoeging van nieuwe IP-adressen is hier te vinden. Bij doorgaand harassment op je overlegpagina kan een blokverzoek gedaan worden of een blok uitgedeeld. Vanwege de variabiliteit van de IP-nummers (telkens als de man vanuit Zutendaal inlogt krijgt hij van zijn provider Belgacom een ander nummer toegewezen) hoeft doorblokken van de andere IP-adressen niet en voldoet een blok voor drie dagen. Verzameldossieroverlegpagina
 • J-Pimp - USA - Amerikaans persoon afkomstig uit Haiti die zichzelf als prins of popartiest crosswiki poogt te plaatsen onder diverse namen.
 • General Tojo - GB - Boeklinkspammer crosswiki - zie dossier op Meta
 • Infonuspammers - NL- Doorgaand spammen van site op vele pagina's door diverse accounts die daarvoor betaald krijgen van de site. Links zijn verwijderd, site staat sinds 01-02-10 op global blacklist. Opletten voor mirrorsitepogingen.
 • Josercs1 - VE- Doorgaande crosswiki zelfpromotie van Venezolaanse jongeman die zichzelf als youtuber en ondernemer beroemd wil maken.
 • KompasTV - ID- Reclame voor Indonesische TV-stations vanuit Indonesië crosswiki.
 • Matthias Manasi - DE - Doorgaande crsswiki persoonspromo
 • Mayestron - IE- Doorgaande crosswiki zelfpromotie van Congolees-Ierse jongeman die zichzelf als rapper/zanger beroemd wil maken.
 • Mona Lisa pov-pusher Roni Kempler - IS - Pusht eigen theorie over Mona Lisa cross-wiki vanaf vele sokpoppen, 1 statisch IP-adres en dynamische IP-adressen uit Israel. 2008-2012
 • Muziekzelfpromotor - NL - Vele accounts en IP-adressen zijn geblokkeerd in verband met het langdurig doorgaand misbruik van sokpoppen. Het betreft hier bewerkingen op diverse artikelen met meer accounts en oningelogd, ook behoud van zelf aangemaakte artikelen hiermee nastreven, zelfpromotie voor persoon Yuri Landman of diens produkten (muziekinstrumenten Moonlander, Moodswinger en Springtime (gitaar)) of muziekgroepen of popfestivals waar de persoon zakelijk mee te maken heeft met meer accounts, beleidsdiscussies en artikelen over beleid met meer accounts beinvloeden (o.m. over zelfpromotie maar ook over origineel (muziek)onderzoek). Gebruiker is hierop herhaald aangesproken en heeft al in april 2007 beloofd met sokpopperij op te houden maar is toch ook weer tot recent hiermee doorgegaan. Alle accounts zijn voor onbepaalde tijd geblokkeerd, gebruikte IP-adressen (ook allen oningelogd mee bewerkt en allen tevens onderliggend) zijn voor 1 jaar geblokkeerd; herhaalde checkusers en uitgebreide bewerkingenvergelijkingen per account en artikel zijn uitgevoerd. Gebruiker kon desgewenst via het hoofdaccount Houtlijm waarvan de emailfunctie niet geblokkeerd is eenmalig gebruikmaken van de ontsnappingsclausule maar heeft herhaald aangeven dit niet te doen en door te gaan met de activiteiten. waardoor ivm doorgaan met doelbewust misbruik van sokpoppen deze mogelijkheid is komen te vervallen. Verzameldossieroverlegpagina
 • Orangemoody - ÍN/BA/PK- reclame/linkspambedrijf uit verre Oosten. Crosswiki actief met in opdracht geschreven bedrijfs/persoonspromo en linkspam verstopt als referenties.
 • Peer van Mladen - doorgaande crosswiki zp door Servische ne-dj werkend vanuit Duitsland
 • Prinzi promotor - ' IT - Italian person promoting himself, his father and also places copyvio pictures and writes not notable articles cross wiki.
 • Rajabian - IR - Persoonspromo door/over twee Iraanse broers crosswiki.
 • Reisspammer - SR of RS - Vasthoudende en in zekere zin sluwe spammer van toerismegerelateerde sites, cross-wiki actief. Spammer met uitvalsbasis ip-matig Servië.
 • Societyspammer - NL - Vanaf één gebruikersaccount en diverse IP-adressen wordt door/namens de self-proclaimed “societyjournalist” Christian Houkes promotie bedreven voor de door deze persoon bedachte diverse “prijzen” als Society Award, Oorkonde Stichting Nederland Positief, Majoor Bosschardtprijs, Gouden Lach / Nederlander met de mooiste lach e.d. door pagina’s er over aan te maken en die prijzen op alle mogelijke pagina’s van bekende Nederlanders te plaatsen. Verzameldossieroverlegpagina
 • THD Medical spammer - IT - Maakt crosswiki medische promospampagina's aan over Transanale HemorroÏdale Dearterialisatie, een aambeienverwijdermethode. Zie het verzameldossier.
 • Vicky Kadian - IN - crosswiki promo voor niet bekend persoon die zichzelft plaatst als bekende Indiase acteur.

Monomaan/dwangmatig vandaliseren

 • Afgaanse copyviovandaal - BE- Doorgaand onencyclopedisch, point of view, niet neutraal of onjuist geklieder in artikelen over Afghanistan in zeer kreupel Nederlands, plaatsen engelse teksten van elders alsmede uploaden van copyvio afbeeldingen op commons. Maakt nieuwe accounts aan via dynamisch gealloceerde belgische IP-adressen van Telenet vaak uit de regio Oost Vlaanderen (Gent). Misbruik van sokpoppen na herhaalde checkuserS vastgesteld in verband met doorgaan na blokkade eerste account als ingelogde vandaal. Nieuwe sokpoppen blokkeren en globaal lock voor aanvragen; copyvio uloads laten verwijderen op commons en dynamische IP-adressen blokkeren voor 3 dagen (maximale allocatietijd).
 • Albion-AlexLevyOne - FR - Monomane franse vandaal die crosswiki stukken tekst verwijdert omdat ze geen bron zouden hebben, zomaar interwiki's verwijdert, uit sjablonen informatie weghaalt, zomaar getallen wijzigt, doorlinkhaken weghaalt, loze spaties plaatst, gefascineerd is op een nazistische manier door jodendom, computervertalingen dumpt, opeens artikelen gaat leeghalen en meer van dit fraais. Uitgebreid op fr-wiki en en-wiki gecheckuserd, recent ook op nl-wiki actief geworden ivm blokkades op fr/en met Alexandre Gilbert (overleg | bijdragen | bloks) en ook andere accounts. Fascinatie voor films en vooral voor Avatar. Plaatst vaak een aantal commons foto's op zijn gebruikerspagina om die blauw te laten verkleuren gerelateerd aan de gekozen gebruikersnaam. Impersoneert vaak filmberoemdheden. overlegpagina met verzamelsjabloon
 • Alec Smithson - IT - Italiaanse cross wiki onaffe artikelenplaatser met fascinatie voor specifieke onderwerpen.
 • Archita78 - IT - Italiaanse fotoplaatsvandaal. Vervangt foto's crosswiki die ofwel zelf gemaakt en slecht van kwaliteit zijn ofwel copyvio zijn en blijft daarbij bewerkingsoorlogen voeren. Gebruikt sokpoppen en vaak hoogdynamische Italiaanse IP-adressen meestal van de provider Telecom Italia. Accounts worden cross-wiki aangemaakt. Checkusers uitgevoerd op commons; en-wiki en nl-wiki. Globaal blok aanvragen voor drie dagen voor de IP-adressen (=maximale allocatietijd) en een globaal lock voor de accounts is de aanbevolen handelswijze.
 • Bertolt Brechtvandaal - ISR/CH - Plaatst onzinvoornaam Anton in lemmata over Bertolt Brecht crosswiki.
 • Bodi de luchthavenvandaal - NL - Deze gebruiker voegt al een geruime tijd onjuiste gegevens over luchthavens op diverse luchtvaartgerelateerde pagina's toe alsmede onjuiste of dubieuze of pov gegevens op (Duitstalige) landenpagina's, vooral het percentage Duitssprekenden. Ok worden pagina's van Nederlandse en Duitse politieke partijen voorzien van de eigen point of view typeringen mbt de signatuur. Heeft tevens een pov-fascinatie met Oostenrijk. Overlegpagina met verzamelsjabloon
 • BogaertB - BE - Gebruiker bedient zich van diverse gebruikersnamen en vele bij elk inloggen wisselende dynamische IP-adressen en soms statische adressen of proxies om scheldpagina's over politici en moderatoren van Wikipedia-fr en Wikipedia-nl aan te maken en vandalisme te plegen op diverse artikelen vaak betrekking hebbend op leden van de franstalige Parti Socialiste in België maar ook anderen als filmpagina's. Hij duikt bij tijden op en begint soms eerst met (zinnige) bijdragen aan onderwerpen op het vlak van oude klassieke muziek en historische onderwerpen of miniartikelen over belgische politici maar momenteel is er meestal vanaf het begin meteen sprake van grof vandalisme. Soms werkt een sokpop of dynamisch IP een tijdlang door op vrij normale wijze. Ook wordt divers vandalisme gepleegd op gebruikerspagina's en overlegpagina's van Wikipedianen waar lange lappen tekst met rare aantijgingen en bedreigingen en onzinverhalen geplaatst worden. Poogt ook impersonatie/scheld-gebruikersnamen van andere wikipedianen aan te maken en doet zich voor als meervoudige persoonlijkheid dus "vandaliseert" met de ene sokpop de pagina van een andere. Hij opereert zowel op Wikipedia-nl als op Wikipedia-fr en incidenteel ook op andere taalversies. Het dossier over hem op de franstalige versie is hier te vinden en op meta-wiki hier. Meteen bij heractief worden alle kluwens van accounts/sokpoppen blokkeren, gaat anders ellenlang door, gebruikt veel sokpoppen, logt her en der in, vandaliseert en scheldt anders door. Overlegpagina met verzamelsjabloon
 • Borvo - BE/NL Grof gescheld richting diverse gebruikers. Werkt vanuit Belgie via dynamische IP-adressen en vandaalaccounts en vanuit Nederland.
 • Brenelli - JP - Japanse dwangmatige vandaal. Plaatst cv tekstdump of tekstdumps van engelstalige artikelen random in artikelen hier en crosswiki.
 • Bukkakevandaal - BE - Belgische middelbare scholier uit speciaal onderwijs met fascinatie voor seks, voetbal, hasjgebruik en nazisme. Plaatst vaak Bukkake en vandaliseert kleine groep lemmata.
 • Disneyvandaal / Bambifan - US - Crosswikivandaal, volgens eigen zeggen dertienjarige scholier(e) uit Alabama in Amerika die crosswiki allerlei onzin plaatst, dubieuze wijzigingen doet waaronder twijfelachtige titelwijzigen, foutieve interwiki's plaatsen, soms vervalt tot rabiaat vandalisme en hierbij tevens op grote schaal misbruik van sokpoppen maakt. Focust op lemma's over televisieseries voor kinderen als Teletubbies, Disney onderwerpen en andere cartoons. Maakt miniartikelen aan over tekenfilms crosswiki die later herbezocht worden en beklad of gevandaliseerd of voorzien van dubieuze toevoegingen. Accounts die nog niet actief zijn op nl-wiki hebben een asterisk achter de naam. Actief sinds 2006. Ook te vinden hier: Sokpoppenlijst op en-wiki 1; Sokpoppenlijst op en-wiki 2; Sokpoppenlijst op simple-wiki en dossier op en-wiki.
 • Dari Feitosa - BR- Plaatst hoax en ne personen crosswiki waaronder Daria Ashley, Dariani Belle, Daria Adamantina maar ook preoccupatie met bekende musici als Cher Lloyd, Tony Tango en Cimorelli. Uploadt ook copyvio op commons. Checkusers gedaan op en-wiki en pt-wiki. Sokpoppenlijst op pt-wiki staat hier. IP adressen dynamisch uit Brazilië. Accounts worden cross-wiki aangemaakt. Globaal blok aanvragen voor drie dagen voor de IP-adressen (=maximale allocatietijd) en een globaal lock voor de accounts is de aanbevolen handelswijze.
 • Doorverwijsvandaal - DE - Werkt vanaf vanaf Duitse verwante dynamisch gealloceerde IP-adressen van ARCOR. Maakte eerst de pagina Neukipedia als redirect aan eind 2007 naar Wikipedia. Toen allerlei getalspagina's als doorlink naar het lemma over Domino Day, in 2008 doorlinks van Neukia -> Nokia en toen doorlinks naar de pagina Geslachtsgemeenschap voor alle mogelijke Duitse informele benamingen ervan alsmede vier doorlinks naar de pagina Kut (krachtterm). In 2009 weer opgedoken met vandaalredirects McDoof; Kentucky schreit ficken. IP-adressen voor 3 dagen blokkeren; pagina's monitoren (pagina's beveiligen heeft geen zin anders verlegt hij zijn werkterrein naar anderen dus *niet* doen!). Was tot april ook op wikipedia-de actief - zie hier. 88.76.0.0/16 - Overlegpagina met verzamelsjabloon
 • Finn Luca Wilmink - DE - Compulsief machinevertalingen over tafeltennisspelers plaatsen cross wiki.
 • Fredy.00 - CZ Copyvio-uploader op commons en plaatst de foto's crosswiki. Zie dossier.
 • Grandprix motorvandaal - ES - spaanse crosswikivandaal die uitslagen en namen falsificeert in motorraceartikelen.
 • Gridkiller - NL - kliedervandaal die werkt met proxies en afwisselend oningelogd en ingelogd de encyclopedie beschadigt.
 • HENRY APPLEGATE - PH - Philippijnse dwangmatige vandaal die onzingebruikerspagina's, overlegpagina's en artikelen crosswiki plaatst over onzinfiguren en terrorisme.
 • Historian19 - MA - Bewerker uit Marokko via vele sokpoppen en dynamische IP-adressen. Uploadt crosswiki auteursrechtelijk beschermde foto's en plaatst auteursrechtelijk beschermde teksten op vooral artikelen over diverse landen, steden, volkeren, bevolkingsgroepen en personen. Voegt foutieve getalsgegevens en zaken toe aan artikelen en wijzigt zaken zonder reden. Dossier op en-wiki hier. Overlegpagina met verzamelsjabloon
 • Holiness - UK - Engelse dwangmatige vandaal Sarah 1940 die nonsenspagina's in Deens/Engels/IJslands plaatst over historische figuren, roept dat hij van Mars komt en ook bestaande artikelen vandaliseert en een fascinatie heeft met personen ouder dan 100 jaar alsmede met koningshuizen en beroemde personen. Vandaliseert ook overlegpagina's. Sommige accounts zijn impersonaties van bekende personen of wikipediagebruikers. IP adressen van Opal, eerst uit de 92.8.0.0/16 range, tegenwoordig uit de 92.13.0.0/16 range. Diverse malen gecheckusered op en-wiki en nl-wiki. Accounts worden cross-wiki aangemaakt. Globaal blok aanvragen voor een week voor de IP-adressen (=maximale allocatietijd) en een globaal lock voor de accounts is de aanbevolen handelswijze.
 • Infringementvandaal - US - Langdurig actieve cross-wiki vandaal die via een schoolrange in Amerika en diverse dynamisch gealloceerde AOL-ranges die verder niet in gebruik zijn bij legitieme bijdragers onzin in lemma's van bekende Amerikaanse artiesten plaatst. Kenwoorden zijn: INFRINGEMENT, infringement, WITHHOLDING, WHY CAN'T I, Mill, Michael Montalbano, Montalbano, Montalbano Studio, LabelEdit:MichaelAlfredMontalbano. Ook worden onzinlemma's aangemaakt met enkel het woord INFRINGEMENT. Ranges zijn geblokkeerd bij nieuwe ranges melden op dossierpagina. Overlegpagina met verzamelsjabloon
 • Kalle Strop vandaal - SE - Zweedse vandaal die zijn eigen mening over Kalle Strop gerelateerde artikelen probeert te pushen. Vertaalt ook vaak de namen/titels naar het Nederlands. Gebruikt meestal een IP adres van de Zweedse provider Telia, zonder een account aan te maken. Gebruikt ook mailserverproxies.
 • Kay Uwe Böhm - DE - Duitse vandaal die origineel onzin onderzoek over protonen, nucleonen enz. plaatst op onzinpagina's en overlegpagina's.
 • Luchtvaartvandaal - BE - Dynamische Ip-adressen van Belgacom worden gebruikt om doorgaand onjuiste, verouderde, soms kloppende maar veelal niet relevante gegevens te plaatsen op luchtvaartgerelateerde pagina's, meest vliegtuigen en luchtvaartmaatschappijen.
 • Olha - FR - Gebruiker heeft het voorzien op gebruikerspagina's hier van moderatoren op de Franstalige Wikipedia. Vandaliseert en haalt leeg. Ook veel artikelvandalisme. Ook pagina's van wiki-nl mods die dit terugdraaien worden gevandaliseerd. Fascinatie voor sportbonden. Voegt op grote schaal overbodige witregels toe. Dossier op wiki-fr: hier.
 • Perzië-vandaal - vermoedelijk IR - Vervangt in diverse artikelen regelmatig tekst en/of afbeeldingen door Perzië-gerelateerd materiaal.
 • Romeo en Juliavandaal - VS - Verandert crosswiki vermeldingen over deze personages foutief.
 • Scheldaccountvandaal - CH - Persoon vanuit Zwitserland werkend (en nu ook een copycat vanuit Duitsland werkend erbij), bewerkt vanaf vaak veel tegelijk aangemaakte gebruikersnamen, vaak met obscene scheldwoorden in de titel, en vandaliseert pagina's en scheldt Duitstalige moderatoren die hier een gebruikercontactpagina hebben uit op hun pagina, op aangemaakte onzinpagina's en via de scheldtitel van de aangemaakte gebruikersnaam. Op de aangemaakte eigen gebruikerspagina wordt vaak enkel een doorlink naar de Duitstalige Wikipedia geplaatst. Om geloofwaardigheid te verkrijgen wordt eerst een of meer "nette" bewerkingen gedaan (bijvoorbeeld het plaatsen (of verwijderen!) van een of meer kloppende interwikilinks). Ook Nederlandstalige gebruikers die het geklieder terugdraaien wordt de gebruikerspagina en/of overlegpagina soms van gevandaliseerd. Een aantal van de gebruikersnamen met beledigingen in de naam zijn hernoemd. Het betreft hier de voor onbepaalde tijd geblokkeerde de:user:Pfannenflicker van de Duitstalige Wikipedia. Omdat hij vaak dynamische (dus wisselend per inlogsessie adressen) gebruikt kan hij makkelijk doorgaan. Het betreft hier adressen uit de ranges 83.78.xxx.xxx; 83.79.xxx.xxx; 85.0.xxx.xxx en 85.1.xxx.xxx en mogelijk nog verwante van dezelfde ISP. Recenter ook ranges 78.48.0.0 t/m 78.52.255.255. Ook werkt de copycat vanaf Duitse wisselende adressen. Hier een lijstje met zijn pogingen op wiki-de. deze crosswiki vandaal bij heropduiken z.s.m doorgeven aan een steward zodat de account overal in een keer geblokkeerd kan worden en de scheldnaam zo min mogelijk blijft staan overal. Je kunt daartoe een verzoek doen om een zogenaamde "lock/hide" op het Wikichatkanaal voor stewards.
 • Shocking Blue vandaal - JP - Crosswikivandaal met een vandaliseerfascinatie voor de lemma's over deze popgroep en haar leden en muziek. Dossier staat hier
 • Sven70 - TW - Engelstalig en Nederlandstalig persoon woonachtig in Taiwan die gebruikers uitscheldt en bedreigt cross-wiki en op pagina's onzinteksten in een soort steno schrijft.
 • Taiwanese sokpopkoning - ZH - Popular vandal on English and East Asian language projects, including Chinese, Japanese, Korean, and Vietnamese, using mainly hinet.net, Taiwan based ISP which allocates IP-adresses dynamically. Also spreading activities to other projects nowadays. Identified on wiki-en as Nipponese Dog Calvero, on wiki-ja identified as KAGE or Kagemusha.
 • Tavh - BE - Verwijdert zonder uitleg steeds gegevens en stukjes tekst op technische televisie, opslagmedia en radio lemma's en tijdlemmata of kliedert in de lemma's met soms echt lijkende maar altijd onjuiste toevoegingen of wijzigingen. Reageert nooit op vragen om uitleg. Heeft meerdere malen accounts aangemaakt maar gebruikt hoofdzakelijk dynamisch gealloceerde IP-adressen van Belgacom die bij elke inlogsessie wijzigen.
 • Thaise persoonsaanklager - TH - Crosswikivandaal die op diverse pagina's vaak gerelateerd aan Thailand lange lappen engelstalige tekst vol beschuldigingen aan personen of instituties plaatst vanaf Thaise IP-adressen of daartoe onzinartikelen aanmaakt. Spamt ook e-mailadressen van de Verenigde Naties, zie m:User:COIBot/XWiki/dexrel@ohchr.org. Noemt zichzelf Erik Young. 58.8.0.0/16 - Overlegpagina met verzamelsjabloon
 • Wikinger - PL - monomaan vandaliseren en schelden op targetpagina's en pagina's van moderatoren en vandalismebestrijders.
 • Yay Dad - USA- Dwangmatige cartooncopyvio/stub plaatser.
 • Zolapin - FR- vandaliseert crosswiki.
 • Wartaalvandaal - BE- pagina's met paar letters in titel met wartaal plaatsen