Resolutie 1646 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1646 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 20 december 2005 door de VN-Veiligheidsraad aangenomen met 13 stemmen voor en 2 onthoudingen van Argentinië en Brazilië. De resolutie bepaalde dat de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad en jaarlijks twee nieuwe van diens verkozen leden lid zouden zijn van het organiserend comité van de Vredesopbouwcommissie die met de vorige resolutie was opgericht.

Resolutie 1646
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 20 december 2005
Nr. vergadering 5335
Code S/RES/1646
Stemming
voor
13
onth.
2
tegen
0
Onderwerp Vredesopbouwcommissie
Beslissing Bepaling dat de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad en jaarlijks 2 nieuwe van haar verkozen leden lid werden van het organiserend comité van de pas opgerichte Vredesopbouwcommissie.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2005
Permanente leden
Niet-permanente leden
De Vredesbrug over het Eriemeer tussen Canada en de Verenigde Staten.

Inhoud bewerken

De Veiligheidsraad:

  1. Beslist dat de 5 permanente leden[1] lid zullen zijn van het organiserend comité van de Vredesopbouwcommissie en dat jaarlijks twee van haar verkozen leden zullen worden geselecteerd om ook deel te nemen.
  2. Beslist dat het jaarlijks rapport van de Commissie ook bij de Veiligheidsraad zal worden ingediend voor een jaarlijks debat.

Verwante resoluties bewerken