Resolutie 1605 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1605 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 17 juni 2005 unaniem aangenomen door de VN-Veiligheidsraad, en verlengde de waarnemingsmacht op de Israëlisch-Syrische grens.

Resolutie 1605
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 17 juni 2005
Nr. vergadering 5205
Code S/RES/1605
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Wapenstilstand tussen Syrië en Israël
Beslissing Verlengde de UNDOF-waarnemingsmacht in het Midden-Oosten met 6 maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2005
Permanente leden
Niet-permanente leden
De grensovergang tussen Israël en Syrië.

Achtergrond bewerken

  Zie Jom Kipoeroorlog voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Na de Jom Kipoeroorlog kwamen Syrië en Israël overeen de wapens neer te leggen. Een waarnemingsmacht van de Verenigde Naties moest op de uitvoer van de twee gesloten akkoorden toezien.

Inhoud bewerken

De Veiligheidsraad:

  1. Roept de partijen op onmiddellijk resolutie 338 uit 1973 uit te voeren.
  2. Verwelkomt UNDOF's inspanningen om het nultolerantiebeleid inzake seksueel misbruik in te voeren en te verzekeren dat het personeel zich aan de VN-gedragscode houdt.
  3. Beslist het mandaat van de UNDOF-waarnemingsmacht met 6 maanden te verlengen, tot 31 december 2005.
  4. Vraagt de Secretaris-Generaal dan te rapporteren over de ontwikkelingen en de genomen maatregelen om resolutie 338 uit te voeren.

Verwante resoluties bewerken