Resolutie 1584 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1584 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 1 februari 2005. Deze resolutie autoriseerde de VN- en de Franse vredeshandhavers om in Ivoorkust controles te doen naar de illegale invoer van wapens.

Resolutie 1584
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 1 februari 2005
Nr. vergadering 5118
Code S/RES/1584
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Burgeroorlog in Ivoorkust
Beslissing Autoriseerde UNOCI en de Franse troepen om wapencontroles te doen.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2005
Permanente leden
Niet-permanente leden
De Ivoriaanse havenstad Abidjan.

Achtergrond bewerken

In 2002 brak er in Ivoorkust een burgeroorlog uit tussen de regering in het christelijke zuiden en rebellen in het islamitische noorden van het land. In 2003 leidden onderhandelingen tot de vorming van een regering van nationale eenheid en waren er Franse- en VN-troepen aanwezig. In 2004 zegden de rebellen hun vertrouwen in de regering op en namen opnieuw de wapens op. Op 6 november kwamen bij Ivoriaanse luchtaanvallen op de rebellen ook 9 Franse vredeshandhavers om. Nog die dag vernietigden de Fransen de gehele Ivoriaanse luchtmacht, waarna ongeregeldheden uitbraken in de hoofdstad Abidjan.

Inhoud bewerken

Waarnemingen bewerken

Opnieuw werden de schendingen van het staakt-het-vuren in Ivoorkust betreurd. Alle partijen moesten zich onthouden van geweld, vooral tegen buitenlanders.

Handelingen bewerken

Resolutie 1572, die onder meer een wapenembargo oplegde, werd bevestigd. De UNOCI-missie en de Franse troepen die de missie ondersteunden werden geautoriseerd om op de uitvoering op de uitvoering van die maatregel toe te zien door onder meer havens, luchthavens, legerbases en grensovergangen te controleren. Van de partijen in Ivoorkust werd geëist dat ze UNOCI en de Franse troepen ongehinderd toegang gaven tot deze plaatsen. De Secretaris-Generaal en Frankrijk kregen het verzoek om onmiddellijk verslag uit te brengen als ze enige hinder ondervonden, zodat er maatregelen konden worden genomen tegen de hinderende groep.

De Secretaris-Generaal werd voorts gevraagd binnen de 30 dagen een groep van 3 experts op te zetten om voor 6 maanden informatie over de waarnemingen en wapenstromen te analyseren en een lijst op te stellen van zij die de maatregelen schonden. Ivoorkust en de rebellengroep Forces nouvelles werden opgeroepen binnen de 45 dagen een lijst met de wapens in hun bezit te bezorgen. Ten slotte sprak de Raad nog zijn bezorgdheid uit over de huurlingen die door beide partijen werden ingezet.

Verwante resoluties bewerken

Originele werken bij dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 1584 op de Engelstalige Wikisource.