Resolutie 1616 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1616 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 29 juli 2005 en verlengde het wapenembargo tegen alle gewapende groepen in de Democratische Republiek Congo met een jaar.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 1616
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 29 juli 2005
Nr. vergadering 5243
Code S/RES/1616
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Congolese burgeroorlog
Beslissing Verlengde het wapenembargo tegen alle gewapende groepen met 1 jaar.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2005
Permanente leden
Niet-permanente leden
Congolese vluchtelingen (foto: feb 2008).

AchtergrondBewerken

  Zie Congolese Burgeroorlog voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In 1994 braken in de Democratische Republiek Congo etnische onlusten uit die onder meer werden veroorzaakt door de vluchtelingenstroom uit de buurlanden Rwanda en Burundi. In 1997 beëindigden rebellen de lange dictatuur van Mobutu en werd Laurent-Désiré Kabila de nieuwe president. In 1998 escaleerde de burgeroorlog toen andere rebellen Kabila probeerden te verjagen. Zij zagen zich gesteund door Rwanda en Oeganda. Toen hij in 2001 omkwam bij een mislukte staatsgreep werd hij opgevolgd door zijn zoon Joseph Kabila. Onder buitenlandse druk werd afgesproken verkiezingen te houden die plaatsvonden in 2006 en gewonnen werden door Kabila. Rebellen bleven lange tijd actief in het oosten van Congo en de situatie bleef er gespannen.

InhoudBewerken

WaarnemingenBewerken

De Veiligheidsraad was bezorgd om de aanwezigheid van gewapende groepen in Oost-Congo en veroordeelde de illegale wapenhandel naar Congo. Samen met de handel in illegaal ontgonnen natuurlijke rijkdommen voedden die het conflict in het Grote Merengebied.

HandelingenBewerken

De Veiligheidsraad herhaalde de eisen die hij met resolutie 1493 had gesteld en besloot, gezien er nog niet aan voldaan werd, de toen genomen maatregelen te verlengen tot 31 juli 2006. De Secretaris-Generaal werd gevraagd om het panel van experts, dat schendingen van dit wapenembargo onderzocht, opnieuw op te richten voor een periode tot 31 januari 2006.

Verwante resolutiesBewerken