Resolutie 1651 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1651 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties was de laatste resolutie die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd aangenomen in 2005 en wel op 21 december van dat jaar. De resolutie werd unaniem goedgekeurd en verlengde het panel van experts dat toezag op maatregelen tegen de partijen in Darfur met 3 maanden.

Resolutie 1651
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 21 december 2005
Nr. vergadering 5342
Code S/RES/1651
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Conflict in Darfur
Beslissing Verlengde het panel van experts dat toezag op de maatregelen tegen de partijen in Darfur met 3 maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2005
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Algerije Algerije · Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Benin Benin · Vlag van Brazilië Brazilië · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van de Filipijnen Filipijnen · Vlag van Roemenië Roemenië · Vlag van Tanzania Tanzania
Darfur.

Achtergrond bewerken

  Zie Conflict in Darfur voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Al in de jaren 1950 was zwarte zuiden van Soedan in opstand gekomen tegen het overheersende Arabische noorden. De vondst van aardolie in het zuiden maakte het conflict er enkel maar moeilijker op. In 2002 kwam er een staakt-het-vuren en werden afspraken gemaakt over de verdeling van de olie-inkomsten. Verschillende rebellengroepen waren hiermee niet tevreden en in 2003 ontstond het conflict in Darfur tussen deze rebellen en de door de regering gesteunde janjaweed-milities. Die laatsten gingen over tot etnische zuiveringen en in de volgende jaren werden in Darfur grove mensenrechtenschendingen gepleegd waardoor miljoenen mensen op de vlucht sloegen.

Inhoud bewerken

Waarnemingen bewerken

Op alle partijen die aan de door de Afrikaanse Unie geleide gesprekken in Abuja deelnamen werd aangedrongen om onverwijld tot een akkoord te komen dat als basis kan dienen voor vrede, verzoening, stabiliteit en gerechtigheid in Soedan.

Handelingen bewerken

Het mandaat van het panel van experts dat met resolutie 1591 was opgezet om toe te zien op de maatregelen die tegen de partijen in Darfur waren genomen werd verlengd tot 29 maart 2006. Het panel werd gevraagd voor het einde van dat mandaat te rapporteren en aanbevelingen te doen over de uitvoering van die maatregelen.

Verwante resoluties bewerken