Resolutie 1590 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1590 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem aangenomen door de VN-Veiligheidsraad op 24 maart 2005 en richtte de VN-vredesmacht in Soedan op.

Resolutie 1590
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 24 maart 2005
Nr. vergadering 5151
Code S/RES/1590
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Soedanese burgeroorlog
Beslissing Richtte de UNMIS-vredesmissie op.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2005
Permanente leden
Niet-permanente leden
Rwandese UNMIS-troepen vlak voor ze door het Amerikaanse leger naar Darfur werden overgevlogen in juli 2005.

Achtergrond bewerken

  Zie Tweede Soedanese Burgeroorlog voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Al in de jaren 1950 was zwarte zuiden van Soedan in opstand gekomen tegen het overheersende Arabische noorden. De vondst van aardolie in het zuiden maakte het conflict er enkel maar moeilijker op. In 2002 kwam er een staakt-het-vuren en werden afspraken gemaakt over de verdeling van de olie-inkomsten. Verschillende rebellengroepen waren hiermee niet tevreden en in 2003 ontstond het conflict in Darfur tussen deze rebellen en de door de regering gesteunde janjaweed-milities. Die laatsten gingen over tot etnische zuiveringen en in de volgende jaren werden in Darfur grove mensenrechtenschendingen gepleegd waardoor miljoenen mensen op de vlucht sloegen.

Inhoud bewerken

Waarnemingen bewerken

Op 9 januari 2005 hadden de overheid van Soedan en de rebellenbeweging SPLM/A een omvangrijk vredesakkoord getekend. Daarop moesten ze nu voortbouwen om vrede tot stand te brengen en verdere schendingen van de mensenrechten in Darfur te vermijden. De Veiligheidsraad was ook bezorgd om de humanitaire situatie en de veiligheid van de hulpverleners. Ook werden de schendingen van het staakt-het-vuren van 8 april 2004 veroordeeld, alsook de mensenrechtenschendingen in Darfur. Nu vroegen de partijen van het gesloten vredesakkoord om een vredesmissie.

Handelingen bewerken

De Veiligheidsraad besloot aldus de VN-Missie in Soedan UNMIS op te richten voor een eerste periode van 6 maanden en met 10.000 manschappen en 715 politiepersoneel. UNMIS moest nauw samenwerken met de Missie van de Afrikaanse Unie in Soedan (AMIS) en kreeg als mandaat:

a. De uitvoering van het vredesakkoord ondersteunen door onder meer waarneming, ontwapening en een publieke informatiecampagne,
b. Meewerken aan de vrijwillige terugkeer van vluchtelingen en humanitaire hulp,
c. Bijdragen aan de ontmijning,
d. Bijdragen aan de promotie van de mensenrechten en de bescherming van de bevolking.

Verwante resoluties bewerken

Originele werken bij dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 1590 op de Engelstalige Wikisource.