Stemming (meningsuiting)

manier om democratische beslissing in groep te maken
Stemming met handopsteking bij de Model-Verenigde Naties.

Binnen democratische organisaties, verenigingen en landen wordt op verschillende momenten de mening van de leden of bevolking gepeild. Dat kan op verschillende manieren:

Dit gaat gepaard met een stemming; in het kader van bijvoorbeeld de verkiezing of de opiniepeiling mag de stemgerechtigde stemmen, oftewel zijn voorkeur uitspreken. De uitslag van een stemming kan bindend zijn. De uitslag van bijvoorbeeld politieke verkiezingen (bijvoorbeeld presidentsverkiezingen) is bindend, de uitslag van een opiniepeiling is niet bindend.

Er zijn veel vergaderingen en colleges waarin besluiten worden genomen door te stemmen. Ook buiten de politiek, bijvoorbeeld de algemene vergadering van aandeelhouders, de algemene ledenvergadering van een vereniging, een rechterlijk college, een bestuurscollege, een bestuursvergadering enz.

Zie ookBewerken