Resolutie 1588 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1588 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem aangenomen door de VN-Veiligheidsraad op 17 maart 2005 en verlengde het mandaat van de voorhoedemissie in Soedan met een week.

Resolutie 1588
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 17 maart 2005
Nr. vergadering 5143
Code S/RES/1588
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Soedanese burgeroorlog
Beslissing Verlengde de UNAMIS-voorhoede met 7 dagen.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2005
Permanente leden
Niet-permanente leden
Een vluchtelinge uit Darfur in een kamp in Tsjaad.

Achtergrond bewerken

  Zie Tweede Soedanese Burgeroorlog voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Al in de jaren 1950 was het zwarte zuiden van Soedan in opstand gekomen tegen het overheersende Arabische noorden. De vondst van aardolie in het zuiden maakte het conflict er enkel maar moeilijker op. In 2002 kwam er een staakt-het-vuren en werden afspraken gemaakt over de verdeling van de olie-inkomsten. Verschillende rebellengroepen waren hiermee niet tevreden en in 2003 ontstond het conflict in Darfur tussen deze rebellen en de door de regering gesteunde Janjaweed-milities. Die laatsten gingen over tot etnische zuiveringen en in de daaropvolgende jaren werden in Darfur grove mensenrechtenschendingen gepleegd waardoor miljoenen mensen op de vlucht sloegen.

Inhoud bewerken

De Veiligheidsraad:

  • Herinnert aan zijn resoluties 1547, 1556, 1574 en 1585.
  • Bevestigt zijn bereidheid om het vredesproces te steunen.
  • Beslist het mandaat van de voorhoedemissie UNAMIS te verlengen tot 24 maart.
  • Besluit om actief op de hoogte te blijven.

Verwante resoluties bewerken

Werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 1588 op de Engelstalige Wikisource.