Resolutie 1626 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1626 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 19 september 2005 en verlengde de vredesmissie in Liberia met een half jaar.

Resolutie 1626
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 19 september 2005
Nr. vergadering 5263
Code S/RES/1626
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Burgeroorlog in Liberia
Beslissing Verlengde de UNMIL-vredesmissie met 6 maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2005
Permanente leden
Niet-permanente leden
Liberia.

Achtergrond bewerken

  Zie Tweede Liberiaanse Burgeroorlog voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Na de hoogtijdagen onder het decennialange bestuur van William Tubman, die in 1971 overleed, greep Samuel Doe de macht. Diens dictatoriale regime ontwrichtte de economie en er ontstonden rebellengroepen tegen zijn bewind, waaronder die van de latere president Charles Taylor. In 1989 leidde de situatie tot een burgeroorlog waarin de president vermoord werd. De oorlog bleef nog doorgaan tot 1996. Bij de verkiezingen in 1997 werd Charles Taylor verkozen en in 1999 ontstond opnieuw een burgeroorlog toen hem vijandige rebellengroepen delen van het land overnamen. Pas in 2003 kwam er een staakt-het-vuren en werden VN-troepen gestuurd. Taylor ging in ballingschap en de regering van zijn opvolger werd al snel vervangen door een overgangsregering. In 2005 volgden opnieuw verkiezingen, waarna Ellen Johnson-Sirleaf de nieuwe president werd.

Inhoud bewerken

Waarnemingen bewerken

De Veiligheidsraad verwelkomde de vooruitgang bij de voorbereiding van de presidents- en parlementsverkiezingen in Liberia voor oktober, de uitbreiding van het staatsgezag, de oprichting van de nieuwe politie en de aanstelling van nieuwe rechters en magistraten. Een bestuurs- en economisch programma moest zorgen voor de uitvoering van het vredesakkoord, en dat de sancties die waren opgelegd middels resolutie 1521 snel konden worden opgeheven.

Handelingen bewerken

Het mandaat van de VN-Missie in Liberia, UNMIL, werd verlengd tot 31 maart 2006. UNMIL werd geautoriseerd om vanaf november 2005 250 militairen in te zetten in buurland Sierra Leone om er het Speciaal Hof te beveiligen. Om de capaciteiten van de missie niet in het gedrang te brengen mocht het aantal troepen vanaf dan ook verhoogd worden tot 15.250. Intussen werd de secretaris-generaal gevraagd al aanbevelingen voor te bereiden voor de terugtrekking van de vredesmacht.

Verwante resoluties bewerken