Resolutie 1635 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1635 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 28 oktober 2005 en verlengde de vredesmacht in de Democratische Republiek Congo met elf maanden en autoriseerde een versterking met 300 manschappen.

Resolutie 1635
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 28 oktober 2005
Nr. vergadering 5296
Code S/RES/1635
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Congolese burgeroorlog
Beslissing Verlengde de MONUC-vredesmacht met 11 maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2005
Permanente leden
Niet-permanente leden
Indische MONUC-blauwhelmen (foto: okt 2008).

Achtergrond bewerken

  Zie Congolese Burgeroorlog voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In 1994 braken in de Democratische Republiek Congo etnische onlusten uit die onder meer werden veroorzaakt door de vluchtelingenstroom uit de buurlanden Rwanda en Burundi. In 1997 beëindigden rebellen de lange dictatuur van Mobutu en werd Kabila de nieuwe president. In 1998 escaleerde de burgeroorlog toen andere rebellen Kabila probeerden te verjagen. Zij zagen zich gesteund door Rwanda en Oeganda. Toen hij in 2001 omkwam bij een mislukte staatsgreep werd hij opgevolgd door zijn zoon. Onder buitenlandse druk werd afgesproken verkiezingen te houden die plaatsvonden in 2006 en gewonnen werden door Kabila. Intussen zijn nog steeds rebellen actief in het oosten van Congo en blijft de situatie er gespannen.

Inhoud bewerken

Waarnemingen bewerken

Om de vrede in de Democratische Republiek Congo te herstellen, nationale verzoening te bereiken en voor orde te zorgen moesten verkiezingen worden gehouden. De inspanningen van de overgangsregering voor goed bestuur en transparant economisch beleid werden verwelkomd. Het geweld door milities en buitenlandse gewapende groepen in het oosten van het land en de bedreiging die zij vormden voor de verkiezingen bleven echter zorgen voor ernstige ongerustheid.

Handelingen bewerken

Het mandaat van de MONUC-vredesmacht in Congo werd verlengd tot 30 september 2006. Ook autoriseerde de Veiligheidsraad dat de macht met 300 manschappen werd versterkt. Deze bijkomende troepen waren slechts tijdelijk en moesten tegen 1 juli 2006 weer worden teruggetrokken.

De Congolese autoriteiten werden opgeroepen te zorgen voor eerlijke, vrije en vreedzame verkiezingen, dat leger en politie werden hervormd en te zorgen dat deze laatsten betaald en logistiek ondersteund werden.

Verwante resoluties bewerken