Resolutie 1614 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1614 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem aangenomen op 29 juli 2005 en verlengde de VN-macht in Zuid-Libanon met een half jaar.

Resolutie 1614
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 29 juli 2005
Nr. vergadering 5241
Code S/RES/1614
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Conflict in Zuidelijk Libanon
Beslissing Verlenging interim VN-macht met 6 maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2005
Permanente leden
Niet-permanente leden
Het UNIFIL-gesp.

Achtergrond bewerken

Na de Israëlische inval in Zuidelijk Libanon eind jaren 1970, stationeerden de Verenigde Naties de tijdelijke VN-macht UNIFIL in de streek. Die moest er de vrede handhaven totdat de Libanese overheid haar gezag opnieuw kon doen gelden.

In 1982 viel Israël Libanon opnieuw binnen voor een oorlog met de Palestijnse PLO. Midden 1985 begon Israël met terugtrekkingen uit het land, maar geregeld vonden nieuwe aanvallen en invasies plaats.

Inhoud bewerken

Sinds 16 juni 2000 had Israël zich — na jaren — teruggetrokken uit het zuiden van Libanon. Daarmee had de UNIFIL-vredesmacht twee van haar drie taken voltooid. Ze concentreerde zich nu op het herstel van de vrede en veiligheid.

Het mandaat van UNIFIL werd verlengd tot 31 januari 2006. Alle gewelddaden werden veroordeeld en men was bezorgd over ernstige schendingen van de terugtrekkingslijn. Ten slotte keek de Veiligheidsraad er al naar uit de UNIFIL-missie op korte termijn te kunnen beëindigen, en benadrukte de raad het belang van duurzame vrede in het Midden-Oosten.

Verwante resoluties bewerken