Resolutie 1589 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1589 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 24 maart 2005 unaniem aangenomen door de VN-Veiligheidsraad, en verlengde de veiligheidsbijstandsmissie in Afghanistan met een jaar.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 1589
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 24 maart 2005
Nr. vergadering 5148
Code S/RES/1589
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Afghaanse Oorlog
Beslissing Verlengde de UNAMA-bijstandsmissie met 12 maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2005
Permanente leden
Niet-permanente leden
Een Afghaanse vrouw overschouwt het stembiljet van de parlements- en provinciale verkiezingen die op 18 september 2005 werden gehouden.
Een Afghaanse vrouw overschouwt het stembiljet van de parlements- en provinciale verkiezingen die op 18 september 2005 werden gehouden.

AchtergrondBewerken

  Zie Afghaanse Oorlog (2001-heden) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In 1979 werd Afghanistan bezet door de Sovjet-Unie, die vervolgens werd bestreden door Afghaanse krijgsheren. Toen de Sovjets zich in 1988 terugtrokken raakten ze echter slaags met elkaar. In het begin van de jaren 1990 kwamen ook de Taliban op. In september 1996 namen die de hoofdstad Kabul in. Tegen het einde van het decennium hadden ze het grootste deel van het land onder controle en riepen ze een streng islamitische staat uit.

In 2001 verklaarden de Verenigde Staten met bondgenoten hun de oorlog en moesten ze zich terugtrekken, waarna een interim-regering werd opgericht. Die stond onder leiding van Hamid Karzai die in 2004 tot president werd verkozen.

InhoudBewerken

WaarnemingenBewerken

Op 9 oktober 2004 waren met succes presidentsverkiezingen gehouden in Afghanistan. Er moest echter dringend iets gedaan worden aan de drugshandel, de veiligheidssituatie, de terreurdreiging, ontwapening van milities, de ontbinding van gewapende groepen, de voorbereiding van parlementsverkiezingen, de ontwikkeling van overheidsinstellingen, de hervorming van justitie, de promotie van de mensenrechten en economische- en sociale ontwikkeling.

HandelingenBewerken

De Veiligheidsraad besliste het mandaat van de UNAMA-bijstandmissie in Afghanistan met twaalf maanden te verlengen.

Het was van belang dat geloofwaardige parlements-, provinciale- en districtsverkiezingen plaatsvonden, en de lidstaten werden opgeroepen daaraan bij te dragen.

Er werd ook vooruitgang gemaakt met de ontwapening, demobilisatie en herintegratie en de Afghaanse overheid werd opgeroepen dit proces tegen juni 2006 te volbrengen, en verder ook de illegale gewapende groepen te ontwapenen, de munitievoorraden te vernietigen en actie te ondernemen tegen de drugshandel.

Voorts werden ook de ontwikkeling van het Afghaanse leger en politie verwelkomd. Die moesten gaan zorgen voor de veiligheid en de ordehandhaving van het land.

Verwante resolutiesBewerken

  Originele werken bij dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 1589 op de Engelstalige Wikisource.