Resolutie 1820 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1820 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 19 juni 2008. De resolutie eiste een einde van alle seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes in gewapende conflicten[1].

Resolutie 1820
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 19 juni 2008
Nr. vergadering 5916
Code S/RES/1820
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Vrouwen in gewapende conflicten.
Beslissing Eiste een einde aan alle seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes in alle gewapende conflicten.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2008
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Burkina Faso Burkina Faso · Vlag van België België · Vlag van Costa Rica Costa Rica · Vlag van Kroatië Kroatië · Vlag van Indonesië Indonesië · Vlag van Italië Italië · Vlag van Libië Libië · Vlag van Panama Panama · Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika · Vlag van Vietnam Vietnam
Een bijeenkomst van slachtoffers van verkrachting in Zuid-Kivu, Congo.

Inhoud bewerken

Waarnemingen bewerken

Burgers maakten het grootste deel van de slachtoffers van gewapende conflicten uit en vooral vrouwen en meisjes werden geviseerd door seksueel geweld als oorlogstactiek om te vernederen, domineren, angst aanjagen en te verjagen. Dit soort geweld bleef soms ook doorgaan na het einde van de vijandelijkheden. Daardoor konden vrouwen minder deelnemen aan het publieke leven na het conflict wat een negatieve weerslag had op de vrede op lange termijn.

Handelingen bewerken

Seksueel geweld als oorlogstactiek of systematische aanval op de bevolking kon gewapende conflicten verder uit de hand doen lopen en het herstel van de vrede belemmeren. De Veiligheidsraad eiste daarom dat alle partijen in alle gewapende conflicten er onmiddellijk en volledig mee ophielden. Ook moesten ze de bevolking beschermen, hun troepen het plegen van seksueel geweld verbieden en vrouwen en kinderen waartegen seksueel geweld dreigde in veiligheid brengen. Seksueel geweld is een oorlogsmisdaad en een misdaad tegen de menselijkheid. Ook binnen VN-vredesoperaties gold een nultolerantiebeleid op dit gebied.

Verwante resoluties bewerken