Resolutie 1593 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1593 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 31 maart 2005 aangenomen door de VN-Veiligheidsraad met elf tegen nul stemmen bij vier onthoudingen, namelijk van Algerije, Brazilië, China en de Verenigde Staten.

Resolutie 1593
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 31 maart 2005
Nr. vergadering 5158
Code S/RES/1593
Stemming
voor
11
onth.
4
tegen
0
Onderwerp Conflict in Darfur
Beslissing Verwees de kwestie-Darfur door naar het Internationaal Strafhof.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2005
Permanente leden
Niet-permanente leden
De voormalige Amerikaanse president George W. Bush spreekt op 21 september 2004 de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe over de crisis in Darfur.

Deze resolutie verwees de kwestie-Darfur naar het Internationaal Strafhof. Het was de eerste keer dat de Veiligheidsraad gebruikmaakte van de mogelijkheid om een zaak naar dit Hof te verwijzen.

Achtergrond bewerken

  Zie Conflict in Darfur voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Al in de jaren 1950 was het zwarte zuiden van Soedan in opstand gekomen tegen het overheersende Arabische noorden. De vondst van aardolie in het zuiden maakte dit conflict nog gecompliceerder. In 2002 kwam er een staakt-het-vuren en werden er afspraken gemaakt over de verdeling van de olie-inkomsten. Verschillende rebellengroepen waren hiermee niet tevreden en in 2003 ontstond het conflict in Darfur tussen deze rebellen en de door de regering gesteunde Janjaweed-milities. Laatstgenoemden gingen over tot etnische zuiveringen en in de daaropvolgende jaren werden er in Darfur grove mensenrechtenschendingen gepleegd, waarbij honderdduizenden mensen werden gedood en miljoenen op de vlucht sloegen.

Inhoud bewerken

Waarnemingen bewerken

De VN hadden een rapport van de Internationale Onderzoekscommissie naar schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten in Darfur ontvangen.

Handelingen bewerken

De Veiligheidsraad besloot de situatie in Darfur door te verwijzen naar het Internationaal Strafhof. Van de overheid van Soedan en alle andere partijen in het conflict werd verlangd dat ze hieraan mee zouden werken.

Op aandringen van de Verenigde Staten werd verder bepaald dat burgers van andere landen dan Soedan die geen verdragsstaten van het Strafhof zijn, indien zij verdacht zouden worden van in Soedan gepleegde misdrijven, niet door het Strafhof berecht konden worden maar moesten worden berecht in hun eigen land.

Verwante resoluties bewerken

Originele werken bij dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 1593 op de Engelstalige Wikisource.