Stemonthouding

opzettelijk afzien van stemmen

Stemonthouding is (meestal) een optie van een stemgerechtigde bij een stemming tijdens verkiezingen of vergaderingen. Stemonthouding betekent dat de kiezer zijn stem niet uitbrengt.

De onthouding moet niet verward worden met de blanco stem. Een blanco stem wordt wel uitgebracht maar telt niet mee als 'voor of tegen'-stem. Dit kan van belang zijn als er een 'gekwalificeerde' meerderheid (een bepaald percentage van de uitgebrachte stemmen) vereist is voor het nemen van een besluit

Betekenis bewerken

Als een stemmende persoon of organisatie voor de onthouding kiezen kan dit betekenen dat deze:

  • Geen interesse of mening over het onderwerp heeft.
  • Zijn mening niet vertegenwoordigd ziet in een mogelijke stemkeuze.
  • Ambivalent is over het gestemde onderwerp.
  • Niet akkoord is maar niet in die mate dat men zich echt tégen een voorstel wil uitspreken.
  • Vindt dat er nog andere belangen zijn en dat voor of tegenstemmen die belangen schaadt.
  • Niet voldoende over de kwestie waarover het gaat afweet.
  • Niet heeft deelgenomen aan de voorafgaande discussies of onderhandelingen.
  • Belangenverstrengeling wil vermijden.
  • Men is tegen het voorstel maar bij een minderheid van tegenstemmen zou het voorstel aangenomen worden.

Specifieke gevallen bewerken

Zie ook bewerken