Provinciedistrict Geraardsbergen

Het Belgische provinciedistrict Geraardsbergen vormde tot 2017 bij de provincieraadsverkiezingen in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Aalst-Oudenaarde en de kieskantons Geraardsbergen, Ninove, Zottegem en Herzele.

Dit district werd in 2011 opgericht in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011[1], waarbij voor sommige districten een nieuwe indeling geldt. Tot 2005[2] bestond dit district uit de provinciedistricten Geraardsbergen en Zottegem. Vermits volgens de nieuwe regeling elk provinciedistrict met minstens 6 zetels vertegenwoordigd moet zijn in de provincieraad en ze dat aantal na een vermindering van het aantal provincieraadszetels van 84 naar 72 vanaf 2013 niet zouden bereiken, werden de twee districten samengevoegd. Meteen werden ook de arrondissementen Aalst en Oudenaarde tot één kiesarrondissement verenigd.

StructuurBewerken

Geraardsbergen Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Oost-Vlaanderen Aalst 10 -
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegen­woordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Oost-Vlaanderen Aalst-Oudenaarde Geraadsbergen Geraardsbergen, Herzele,
Ninove en Zottegem
7 -
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

GeschiedenisBewerken

Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 8 van de 72 zetels van de provincie Oost-Vlaanderen toegewezen (voorheen 5 voor Geraardsbergen en 4 voor Zottegem van de 84). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Oost-Vlaanderen werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961Bewerken

Partij of kartel 1961 1965 1968 1971 1974 1977 1978 1981 1985 1987 1991 1994 2000[3] 2006[4] 2012[5]
Stemmen     |     Zetels % 6 % 6 % 6 % 6 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 8
CVP1 / CD&V-N-VA2 / CD&V3 41,07 3 36,621 2 31,511 2 33,441 2 32,941 1 37,651 2 36,701 2 28,201 1 32,111 2 25,671 1 21,601 1 23,821 2 19,381 1 21,932 1 15,703 1
Liberale1/PVV2/VLD3/
VLD-VIVANT4/Open Vld5
16,571 1 19,722 1 18,952 1 18,792 1 20,402 1 18,392 1 20,902 1 24,692 1 20,332 1 25,512 1 24,582 1 25,963 2 32,023 2 24,964 2 25,755 2
Socialist1/BSP2/SP3/
sp.a-spirit4/sp.a5
31,401 2 29,242 2 30,342 2 29,862 2 29,602 2 26,842 1 25,572 1 25,303 1 27,113 1 27,563 2 27,013 1 26,883 1 22,413 1 21,824 1 14,125 2
Vlaams Blok1/Vlaams Belang2 - - - - - - 2,011 0 0,961 0 1,441 0 1,841 0 9,801 1 8,851 0 13,331 1 24,052 1 11,062 1
AMADA1/PVDA2/PVDA+3 - - - - - - 1,681 0 0,622 0 - - - 0,412 0 0,562 0 0,533 0 0,793 0
AGALEV1/Groen!2/Groen3 - - - - - - - 2,911 0 5,081 0 6,011 0 6,941 0 6,231 0 6,801 0 5,772 0 5,683 0
N-VA - - - - - - - - - - - - - - 25,62 2
Piratenpartij - - - - - - - - - - - - - - 1,30 0
Volksunie1/VU2/VU&ID3 6,511 0 10,262 1 15,222 1 14,582 1 14,472 1 15,282 1 10,672 1 15,612 2 13,002 1 12,302 1 8,932 1 5,642 0 5,503 0 - -
W.O.W. - - - - - - - - - - - 1,62 0 - - -
V.D. - - - - - - - - - - 1,13 0 - - - -
Communist1/KPB2/KP3 4,441 0 4,161 0 3,971 0 3,341 0 2,403 0 1,842 0 2,472 0 1,722 0 0,942 0 1,112 0 - - - - -
Anderen(*) - - - - 0,20 - - - - - - 0,59 - 0,94 -
Opkomst 96,8 95,41 94,85 94,93 94,09 95,59 93,33
Blanco/ongeldig 3,99 4,47 4,82 5,87 6,62 5,64 7,09 6,36 6,79 6,04 7,52 7,85 5,74 5,64 6,25

(*)1974: andere 1994: VVP 2012: Nieuwe Partij