Hallo Hendrik van Holland, en welkom op de Nederlandstalige Wikipedia!
Vlag van het Verenigd Koninkrijk Welcome message in English

Hartelijk dank voor je belangstelling voor Wikipedia! We werken hier aan het ideaal van een vrij beschikbare, vrij bewerkbare, volledige en neutrale gemeenschapsencyclopedie. We waarderen het enorm als ook jij hieraan wilt bijdragen!

De Nederlandstalige Wikipedia is sinds 19 juni 2001 online en telt inmiddels 2.045.189 artikelen. In de loop van de jaren zijn er voor het schrijven of bewerken van artikelen en voor de onderlinge samenwerking een aantal uitgangspunten en richtlijnen geformuleerd. Neem die als nieuwkomer ter harte. Lees ook eerst even de informatie in dit venster voordat je aan de slag gaat. Geen van de richtlijnen heeft kracht van wet, want Wikipedia is en blijft vóór alles vrij bewerkbaar, maar een beetje houvast voordat je in het diepe springt kan nooit kwaad.

Signature button.pngDeze pagina, die nu op je scherm staat, is trouwens je persoonlijke overlegpagina, de plaats waar je berichten van andere Wikipedianen ontvangt en ze kunt beantwoorden. Iedere gebruiker heeft zo'n pagina. Wil je een nieuw overleg met iemand anders beginnen, dan kan dat dus op zijn of haar overlegpagina. Sluit je bijdragen op overlegpagina's altijd af met vier tildes, dus zo: ~~~~. Een druk op de handtekeningknop (zie afbeelding) heeft hetzelfde effect: je bericht wordt automatisch ondertekend met je gebruikersnaam en de datum en tijd waarop je je boodschap voltooide. Versturen doe je met de knop "Wijzigingen publiceren".

Nederduivel 25 aug 2014 17:54 (CEST)

Paulus GevaertsBewerken

Ter info: je hebt het - nogal genealogisch georiënteerde - artikel Paulus Gevaerts geschreven. Op Overleg:Paulus Gevaerts heb ik een vraag gesteld over de bronvermelding. Je kunt daar antwoorden. Met vriendelijke groet, Theobald Tiger (overleg) 17 okt 2014 09:42 (CEST)

GenealogieBewerken

Beste Hendrik van Holland, Wikipedia beoogt een encyclopedie te zijn waarin encyclopedische onderwerpen worden behandeld met encyclopedische informatie. Wikipedia beoogt niet een spiegel te zijn van genealogische overzichten met allerlei NE personen. Ik constateer dat u nogal vaak juist wel in allerlei lemmata puur genealogische informatie zet welke niet encyclopedisch is. Misschien kunt u, als nieuwe gebruiker eens kijken naar de richtlijnen (zie bovenstaand welkom voor links) waarvoor wikipedia wel en niet bedoeld is. (In ieder geval niet voor eindeloze genealogische overzichten met buitenechtelijk nageslacht tot in de 20e eeuw zoals in het lemma William Nassau de Zuylestein (1717-1781)). Paul Brussel (overleg) 19 okt 2014 14:45 (CEST)

Beste Paul Brussel, Ik heb de richtlijnen bekeken. Ik tref daar niets aan over het wel of niet plaatsen van, zoals u ze noemt, eindeloze genealogische overzichten. Is een encyclopedie niet een gestructureerde, geschreven verzameling van menselijke kennis, veelal met aanvullingen zoals afbeeldingen, geluidsopnames en videomateriaal. Ik kan mij niet aan de indruk ontrekken dat u van de wikipedia een woordenboek wilt maken, zonder enige samenhang, als een soort puzzel met hier en daar wat gegevens. Is het niet zo dat een encyclopedie een begrip uitlegt, het belang en de ontwikkeling ervan verklaart, verhaalt hoe het begrip zich verhoudt tot een meer algemeen kennisgebied en verwijst naar eventuele onderdelen, afgeleiden en deelgebieden? Ik ben derhalve van mening dat een encyclopedie juist geen puzzel moet zijn maar dat alle lemmata, die in relatie met elkaar staan, moeten worden genoemd. Ik mag dan een nieuwe gebruiker zijn maar de gegevens die door mij geplaatst zijn, zijn niet puur en alleen genealogische overzichten doch dienen te worden gezien als een aanvulling over de relaties van de in het lemma genoemde persoon, gelijk ook in een papieren encyclopedie. MVG Hendrik van Holland (overleg) 19 okt 2014 15:08 (CEST)
Ik citeer: "alle lemmata, die in relatie met elkaar staan, moeten worden genoemd". In een artikel over de koe moeten we het dus ook hebben over -om maar een paar voorbeelden te noemen- melk, melkstal, melkmachine, chocolademelk, karnemelk, brood, kaas, margarine, schoenen, lactose-intolerantie, koemelkallergie, Melkbrigade, melkboer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, melkquotum, Schotse hooglanders, Unilever, Us Mem, agrariërs, vegetarisme, slagers, slachterij, supermarkt, rundvlees, gehakt, hamburgers en de kalfskroket? Dat doen ze ook in een papieren encyclopedie niet. Juist door deelonderwerpen in deelartikelen te beschrijven ontstaat een gestructureerde en leesbare encyclopedie.
Wanneer we een artikel schrijven over een (deel)onderwerp, zoals bijvoorbeeld meneer Nassau hierboven, beperken we ons tot encyclopedische wetenswaardigheden over dat (deel)onderwerp. Daarbij is naar mijn mening zeker wel ruimte om iets te zeggen over een eventuele partner en kinderen, maar een opsomming van verre nazaten, zoals in dit geval bijv. Emma en Claire Wailing, niet. Gr. RONN (overleg) 19 okt 2014 15:57 (CEST)
Beste Ronn, U schijnt van een grapje te houden vandaar dat ik het grapje terugstuur. Indien u echter meent dat het door u genoemde in het belang is om iets duidelijk te maken zou ik het zeker niet nalaten te vermelden. In het lemma van de hierboven genoemde Willem heb ik het niet over de zaken die zijn verre nazaten uitvoeren. Slechts laten zien dat de lijn van nazaten niet is gestopt bij hem. Er staat dan ook geen verwijzing naar Us Mem. MVG Hendrik van Holland (overleg) 19 okt 2014 18:32 (CEST)
Beste Ron, dat had ik haast vergeten.... Het lemma is niet eens van mijn hand. MVG Hendrik van Holland (overleg) 19 okt 2014 18:33 (CEST)
Mijn reactie is net zo serieus als uw stelling. Gr. RONN (overleg) 19 okt 2014 20:39 (CEST)
Het is mij genoeg geweest: al uw artikelen zullen gevolgd moeten worden, want bronnen lijken zo goed als nooit genoemd of te verouderd om nog betrouwbaar te zijn (zelfs als uw artikelen gebaseerd lijken te zijn op interwiki's, blijft dat onvermeld). Ik laat dat volgen nu aan anderen over. Paul Brussel (overleg) 22 okt 2014 22:21 (CEST)
PS: een volgend voorbeeld: William Nassau de Zuylestein, 2e graaf van Rochford - dat is niet een lemmatitel zoals die op WP:NL gebruikelijk is - maar het is u kennelijk niet bekend dat ook hij parlementslid was (althans dat zie ik niet in het lemma), maar het is u wel bekend dat hij heer van Zuylestein, enz. was, maar ook helaas: hij is dat nooit geweest. Er is iets wat u noemt "Bronnen, noten en/of referenties", maar ik zie er daarvan geen enkele. Ik zou u werkelijk dringend willen aanraden als u wilt bijdragen aan een zogenaamde encyclopedie als WP:NL zich eerst goed te verdiepen in zaken, en gezaghebbende en recente bronnen bestudeert voordat u een artikel publiceert waar anderen anders weer uren aan moeten besteden. Paul Brussel (overleg) 22 okt 2014 22:43 (CEST)
Mijnheer Brussel, het is mij een genoegen geweest met u kennis te mogen maken. U lijkt mij echter een beetje overspannen. Ik stel voor dat u een wikibreak neemt.
Wat betreft het voorbeeld dat u noemt, dat is heel simpel te verklaren. Het lemma heb ik aangemaakt naar aanleiding van de rode (wiki)link. 1 x klik en ..... een nieuwe pagina verschijnt. Dat hij parlementslid was is mooi meegenomen om aan te vullen op dit lemma. Ik ben blij dat u het dan ook heeft toegevoegd. Maar daar is de wikipedia toch voor. De een weet dit en de ander weet dat, samen wordt er zo naar een prachtig resulaat gewerkt. En ja..... U wilt mij laten controleren, NB door een ander want u heeft er genoeg van????? Dat lijkt mij zeker zo verstandig, vandalisme komt beslist niet alleen voor op wikipedia. Niet dat ik dat voornemens ben, maar zeker is zeker. Met een wikipediacontroleur heb ik geen enkele moeite. Hij/Zij mag alles checken, aanvullen en noem maar op. MVG Hendrik van Holland (overleg) 22 okt 2014 23:18 (CEST)
2e PS: waar haalt u dan weer vandaan dat Frederick Nassau de Zuylestein geboren is op 31 januari 1684? Waarom meldt u niet dat zijn vrouw Bessy een buitenechtelijk kind is? En wat maakt hem, of nog beter: het lemma, nu eigenlijk E? Waarom wordt een in Leersum geboren iemand als "Frederick" in plaats van "Frederik" aangeduid? En waarom vermeldt u niet dat zijn weduwe hertrouwde? En waar zijn, zoals gebruikelijk bij u, betrouwbare, gezaghebbende en/of betrouwbare bronnen? Enz. Paul Brussel (overleg) 22 okt 2014 23:21 (CEST)
Dat Frederick geboren is op 21 januari 1684 heb ik uit het lemma van zijn vader. Vindt U het interessant dat Bessy een buitenechtelijk kind is en of wel of niet als weduwe hertrouwde? Was U het niet die schreef dat dit soort genealogische gegevens op wikipedia niet thuishoorden? Het feit dat hij graaf van Rochford was maakt hem voor mij E. Heeft U iets tegen graven? Als U liever ziet dat Frederick Frederik wordt genoemd.... Wat let U om mij te verbeteren, i.p.v. aan te vallen met verwijten, nogmaals het lijkt mij beter dat u een wikibreak neemt. MVG Hendrik van Holland (overleg) 22 okt 2014 23:30 (CEST)
PS ook de gegevens dat hij heer was van ... komt ook van wikipedia, zie: Heerlijkheid Waaienstein, Heerlijkheid Leersum (daar wordt Frederik ook Frederick genoemd, maar dat terzijde) en dat hij heer van Zuijlenstein was is ook logisch te verklaren... Als de laatste graaf van Rochford komt te overlijden erven de van Reedes al zijn Nederlandse bezittingen. Zuilenstein, Leersum en Ginkel werden in of kort na 1634 een hoge heerlijkheid. MVG Hendrik van Holland (overleg) 22 okt 2014 23:56 (CEST)
Het is mij genoeg, als gezegd, en zoals u al aangaf: u maakt mij overspannen. Er klopt, mits u heel zorgvuldig leest, niet heel veel van wat u hier boven in diverse reacties, en in uw lemmata, zegt (maar dat kan ook wel daar ik ook nog steeds geen gezaghebbende en betrouwbare en liefst recente bronnen zie in door u geschreven lemmata) en u haalt allerlei mensen en heren en broers door elkaar, dus u maakt er maar iets moois van: ik houd op z'n tijd ook van fantasie, maar u bezorgt er anderen (niet mij meer!) gelukkig weer veel werk mee, althans: ik hoop dat ze er blij mee zijn u veelvuldig te mogen verbeteren (ik was het althans niet). Paul Brussel (overleg) 23 okt 2014 00:35 (CEST)

Thomas KauschBewerken

Beste Hendrik van Holland, Ik heb uw artikel Thomas Kausch enigszins ontdaan van vertaalgebreken. Het gebruik van machinevertalingen (Google Translate: "fotografische kunstenaar", "boek Dear Amerikanen", "splitsing", "de tv-duel", "Daarnaast meldde hij voor het ZDF van de vele oorlogen en crisisgebieden") voor het schrijven van encyclopedische tekst wordt zeer, zeer dringend afgeraden. Voortaan ook graag de bron vermelden, in dit geval het Duitse zusterartikel. Theobald Tiger (overleg) 23 okt 2014 13:15 (CEST)

Beoordelingsnominatie James Hamilton (1703-1743)Bewerken

Je artikel James Hamilton (1703-1743) heb ik ter beoordeling aan de gemeenschap voorgelegd. Naar mijn mening is deze hertog niet encyclopedisch. Hier kun je over de beoordelingsnominatie meediscussiëren. Michiel (overleg) 24 okt 2014 16:28 (CEST)

Beste Hendrik van Holland, Mag ik je ook eens vragen waarom je op mijn verzoek (vorige kopje) om bronvermelding niet reageert, en er evenmin wat mee doet. Je hebt bij dit artikel gebruik gemaakt van het Engelse en Duitse zusterartikel, maar deze worden niet vermeld. Bovendien vertaal je niet goed. "Hamilton stond bekend als ontrouw en schommelde tussen de partijen van de koning en de Jacobieten" is wel de machinevertaling, maar geen acceptabele vertaling van "Hamilton galt als illoyal und schwankte zwischen den Parteien des Königs und der Jakobiten" (je hebt alleen "werd beschouwd" vervangen door "stond bekend"). Ik ben ook benieuwd hoe je erbij komt dat het Engelse palsy "hartverlamming" betekent. Theobald Tiger (overleg) 24 okt 2014 18:38 (CEST)
Beste Theobald Tiger, Ik ben mij er niet bewust van dat ik machinetaal gebruikt heb. Ik heb dit gewoon over de duim vertaald. Dat hij overleed aan palsy was mij niet bekend. Ik heb voor dit lemma het duitse Schlaganfall vertaald. MVG Hendrik van Holland (overleg) 24 okt 2014 20:02 (CEST)
PS - ik zag dat u de bron bij Thomas Kausch al plaatste. Uw verzoek heb ik ter harte genomen bij het lemma van James Hamilton (1658-1712). MVG Hendrik van Holland (overleg) 24 okt 2014 20:08 (CEST)
Dag Hendrik van Holland, Ik geloof je niet. In het Engelse artikel staat:
 • "Hamilton died in 1743, aged 40 at Bath from jaundice and palsy."
De machinevertaling (Google Translate) daarvan luidt:
 • Hamilton overleed in 1743, 40 jaar oud bij Bath van geelzucht en verlamming.
Jouw tekst luidde op het moment dat ik mijn kritiek opschreef:
 • "Hamilton overleed in 1743, 40 jaar oud, in Bath aan de gevolgen van geelzucht en hartverlamming."
De min of meer corresponderende Duitse tekst luidde:
 • "Er litt an Gelbsucht und starb im Alter von 40 Jahren an einem Schlaganfall."
(De plaats van overlijden komt bijvoorbeeld niet in de Duitse tekst voor.)
Je hebt na mijn kritiek "hartverlamming" door "beroerte" vervangen. Maakt dat de zaak er beter op, denk je?
Groet, Theobald Tiger (overleg) 24 okt 2014 20:18 (CEST)
Dag Theobald Tiger, Jammer dat je mij niet gelooft, dat is echter ook niet nodig, je bent een vrij mens en mag geloven wat je wilt. Ik heb het duitse woord Schlaganfall vertaald. Dat hij in Bath was overleden heb ik van een notitie die ik jaren geleden eens noteerde, dat kan ik natuurlijk niet vermelden. Ik heb geen wijzigingen meer toegevoegd buiten de wikilink naar zijn vader. Ik zag echter dat een andere gebruiker EricB hieraan debet was. MVG Hendrik van Holland (overleg) 24 okt 2014 20:31 (CEST)
Dag Hendrik van Holland, Ik vind dat je vrij ongeloofwaardig en ontwijkend reageert. Maar wat die vervanging van 'hartverlamming' door 'beroerte' betreft, heb je gelijk - die bewerking is inderdaad door ErikvanB gedaan op basis van het Duitse zusterartikel (zoals hij verantwoord heeft in de bewerkingssamenvatting). De machinevertaling van de Engelse zin vertoont toch wel heel erg veel gelijkenis met de door jou geproduceerde zin, vind je niet? Op basis van welke bron heb je destijds Schlaganfall met hartverlamming vertaald? Groet, Theobald Tiger (overleg) 24 okt 2014 20:39 (CEST)
Dag Theobald Tiger, De machinevertaling vertoont inderdaad verdacht veel gelijkenis met de door mij geproduceerde zin, ik kan dat slechts beamen. In mijn jongere jaren, hield ik niet bij waar ik wat en van wie ik data noteerde. Mocht het mij echter te binnen schieten zal ik de bron alsnog vermelden. MVG Hendrik van Holland (overleg) 24 okt 2014 20:47 (CEST)
PS - Gelet op het kleur papier dat ik destijds gebruikte ben ik tot de conclusie gekomen dat ik Bath als overlijdensdatum heb genoteerd in 1968 naar ik meen in Somerset House op het Strand in Londen. Uiteraard kan ik mij vergissen. MVG Hendrik van Holland (overleg) 24 okt 2014 21:27 (CEST)
En op basis van welke bron heb je destijds Schlaganfall met hartverlamming vertaald? Theobald Tiger (overleg) 24 okt 2014 21:37 (CEST)
Zoals ik hierboven al schreef: Mocht het mij echter te binnen schieten zal ik de bron alsnog vermelden. MVG Hendrik van Holland (overleg) 24 okt 2014 21:40 (CEST)
Mag ik even wijzen op WP:GOO? Michiel (overleg) 24 okt 2014 21:52 (CEST)
Dat mag Michiel, zoals ik hierboven al schreef: Dat hij in Bath was overleden heb ik van een notitie die ik jaren geleden eens noteerde, dat kan ik natuurlijk niet vermelden.
Ik heb overigens de overlijdensplaats Bath geverifieerd via een link op het internet, te weten: hier MVG Hendrik van Holland (overleg) 24 okt 2014 22:02 (CEST)

Maar je gebruikte bij het artikel Thomas Kausch ook al machinevertalingen - dat herinner je je toch nog wel, mag ik hopen? De fouten in dat artikel waren wel zo merkwaardig (de titel Dear Americans werd bijvoorbeeld vertaald met Dear Amerikanen, precies als Google Translate doet) dat ze toch echt niet aan iets anders dan aan het onoordeelkundig gebruik van een machinevertaling kunnen worden toegeschreven. Theobald Tiger (overleg) 24 okt 2014 22:15 (CEST)

Inderdaad heb ik in het lemma van Thomas Kausch gebruik gemaakt van Google Translate. Erg slordig van mij, niet gecheckt. Ben overigens blij dat er collega wikipedianen zijn die mij dan terstond verbeteren, zelfs ongevraagd en zonder commentaar. Voor zover ik weet heb ik ook op de knop bedanken vor deze bewerking geklikt bij ja. MVG Hendrik van Holland (overleg) 24 okt 2014 22:22 (CEST)
Dat is goed Hendrik, maar het moet niet zo. Het komt niet goed op deze manier. Als je de brontaal onvoldoende beheerst, moet je überhaupt niet vertalen. Ik wil je dringend verzoeken om dat niet meer te doen. Oppervlakkig beschouwd lijkt een enigszins gefatsoeneerde machinevertaling soms heel wat, maar ze krioelen bij nadere inspectie van de fouten, zonder uitzondering. Theobald Tiger (overleg) 24 okt 2014 22:25 (CEST)
Ik wil je ten slotte attenderen op dit betoog van Paul B dat ik bijna woordelijk kan onderschrijven. Het is weliswaar een persoonlijk betoog en geen Wikipedia-richtlijn, maar het bevat een heel hoog gehalte aan goed geformuleerde en treffende inzichten. (Maar bedenk wel dat ook bij het zelf schrijven van artikelen op basis van in ernst bestudeerde bronnen veel onderscheidingsvermogen nodig is. Wie daarover niet beschikt, kan zich ook daaraan beter niet wagen.) Theobald Tiger (overleg) 24 okt 2014 22:45 (CEST)
Bedankt voor de tip Theobald Tiger, ik zal het ter harte nemen. Mag ik vragen welk gedeelte je niet kan onderschrijven? Hendrik van Holland (overleg) 24 okt 2014 22:54 (CEST)
Ik schreef dat ik het betoog "bijna woordelijk" kon onderschrijven. Het is haast niet mogelijk om een hogere vorm van lof uit te drukken. De details waarover ik heel misschien een heel klein beetje met Paul B van mening verschil zijn zo onbeduidend dat ik er hier en nu geen aandacht aan zal besteden. Veel belangrijker is dat Pauls betoog van A tot Z een uitzonderlijk goed en behartigenswaardig stuk is. Theobald Tiger (overleg) 24 okt 2014 23:09 (CEST)
  Hendrik van Holland (overleg) 24 okt 2014 23:26 (CEST)

Maurits Lodewijk van Nassau-LaLecq (1631-1683)Bewerken

In bovenstaand lemma heeft u allerlei toevoegingen gedaan, waaronder deze. Gelieve eerst terdege onderzoek te doen voordat u dat soort valse informatie plaatst want u haalde vader en zoon door elkaar, persoonswisselingen waar u zich (zie hierboven) al eerder schuldig aan maakte. Het is niet de bedoeling dat al uw bewerkingen op deze manier moeten worden nagelopen, daar uw werk sowieso al erg veel tijd van collegae vraagt. Paul Brussel (overleg) 30 okt 2014 18:49 (CET)

Een paar vragenBewerken

Naar aanleiding van je recente bewerkingen op Wikipedia zou ik graag de volgende vragen beantwoord zien:

 1. In dit artikel nam je de zin op "..., waarna hij van 1816 tot 1824 lid was van de stedelijke raad van 's-Gravenhage en nam hij plaats als burgemeester in het college van burgemeester en wethouders aldaar". Waarop baseerde je de bewering dat hij plaatsnam als burgemeester? De toegevoegde bron vermeldde dat niet, dat kan ook niet want deze persoon is nimmer burgemeester van Den Haag geweest.
 2. Met deze bewerking nam je tekst van elders over, maar op één punt bracht je een merkwaardige wijziging aan. Je beweerde dat in de periode 1843-1879 de in 1825 op vijfjarige leeftijd overleden Anna Elisabeth van Reede van Amerongen eigenaresse van Lievendaal geweest zou zijn. Je was dus op de hoogte van haar geboorte en overlijdensdatum. Desondanks bracht je deze wijziging zelf aan (de bron vermeldde immers iets anders). Waarom?
 3. Op diverse momenten voeg je nauwelijks geparafraseerde teksten van elders toe aan artikelen op Wikipedia. Waarom? Bestaande teksten mogen niet zonder meer, ook niet als ze enigszins geparafraseerd zijn, maar toch nog duidelijk herkenbaar zijn, overgenomen worden uit bestaande bronnen.
 4. Zou je dit soort nauwelijks geparafraseerde teksten ook niet op mijn overlegpagina willen plaatsen? Het gaat er niet om dat een tekst letterlijk - letter voor letter - is gekopieerd. In dit geval was er sprake van een zo grote mate van herkenbaarheid van de oorspronkelijke tekst dat dit nmm niet door de beugel kan.
 5. Ben je wellicht al eerder op Wikipedia onder een andere gebruikersnaam actief geweest. Gouwenaar (overleg) 31 okt 2014 11:36 (CET)
Hallo Gouwenaar,
 1. Volgens Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) - Weergave: COLLOT D'ESCURY (Robert baron), geb. te Gorinchem 26 April 1753, overl. te 's Gravenhage 11 Febr. 1834 - - - - Op 2 Jan. 1816 werd hij een der 4 burgemeesters van 's Gravenhage. - - - - Daar 's Gravenhage ingevolge het reglement op de besturen der steden van 6 Jan. 1824 in plaats van 4 slechts 1 burgemeester mocht hebben, werd Collot d'Escury in Maart van dat jaar wethouder.
 2. daar zit inderdaad een foutje in. 1. De datum 1879 moet zijn 1897 en 2. Anna Elisabeth moet zijn Elisabeth Maria (1821-1897)
 3. geen commentaar
 4. een glas melk is een glas melk - een glas melk kan een mooi glas melk zijn - een glas melk kan ook een halfvol glas melk zijn, zelfs halfleeg. De omschrijving van dat glas melk is aan een ieder vrij. De feiten blijven. Het is een glas melk.
 5. nee, ik ben niet eerder op Wikipedia actief geweest.
MVG 178.8.249.55 31 okt 2014 13:44 (CET)

Een korte reactie

 1. Het NNBW is een gedateerde bron en op veel punten onnauwkeurig. De daar genoemde feiten dienen allemaal gecheckt te worden. In 1816 werden Gerlach Johan Herbert van der Heim (president-burgemeester) en Willem 't Hoen, Adriaan Bachman en Theodoor Jan Roest van Alkemade benoemd tot burgemeester. De laatste maakte bezwaar tegen zijn benoeming en in zijn plaats werd Cornelis Emilius van Doeveren benoemd. Dat was toch eenvoudig na te trekken?
 2. Dat 1879 niet correct was had ik al elders aangegeven. Hier ging het om de vraag waarom je een in 1825 overleden kind van vijf jaar zelf toevoegde als eigenaresse in 1843-1879?
 3. Dan maar een zeer dringend verzoek om geen herkenbare teksten van elders meer op Wikipedia te plaatsen. Gouwenaar (overleg) 31 okt 2014 14:23 (CET)

Dan een korte reactie mijnerzijds

 1. Ik heb (nog) nergens een lijstje gezien op Wikipedia van gedateerde bronnen vandaar dat ik daar gebruik gemaakt heb van het materiaal wat mij ter beschikking stond.
 2. Ik heb in mijn kladruimte een stukje voorbereid. Daar is de naam verwisseld.
 3. Ik zal in de toekomst onherkenbare teksten plaatsen.

MVG Hendrik van Holland (overleg) 31 okt 2014 14:38 (CET)

Lees bijvoorbeeld de basisregel mbt bronnen: "...verantwoord schrijven in het algemeen, vereist toepassing van het ANNA-principe: Alles nazien, niets aannemen". Het biografisch portaal van Nederland waarschuwt op deze website uitdrukkelijk dat het NNBW gedateerd is, weliswaar betrouwbaarder dan Van der Aa, maar daar is ook niet zo veel voor nodig. Gouwenaar (overleg) 31 okt 2014 14:54 (CET)
Hallo Gouwenaar, Ik zal je tips ter harte nemen MVG Hendrik van Holland (overleg) 31 okt 2014 15:11 (CET)