Hoofdmenu openen
Melkstand in een melkstal.

Een melkstal is een stal waarin koeien worden gemolken. Hier gaan de koeien twee- of driemaal per dag naartoe (of doorheen) om gemolken te worden. Dit is meestal een ruimte waarin een verlaging in de vloer is gemaakt zodat de melker beter bij de uiers van de koeien kan. Soms wordt er gebruikgemaakt van een melkrobot, waarmee de koe automatisch wordt gemolken.

Meestal krijgen de koeien dan krachtvoer, omdat dat voor de koe een extra stimulans is om naar de melkstal te lopen en op de juiste plek te gaan staan om gemolken te worden. Het loopt dan allemaal iets gemakkelijker. Tegenwoordig is het mogelijk om de dosering per koe aan te passen (met een chip die bij de voederbak wordt uitgelezen). Dit versnelt het melkproces, waardoor er meer koeien per uur kunnen worden gemolken.

Na het melken verlaten de koeien de melkstal en gaan ze meestal door een selectiepoort waarbij zieke en/of drachtige koeien apart worden gehouden van de rest van de groep. De overige koeien worden dan richting een voederhek geleid waar ze hun gebruikelijke voeder krijgen.

De melkstal is vaak gevestigd vooraan in de stal, doorgaans met een aansluitende ruimte voor de elektronica en de melktank.

Zie ookBewerken