Kanton Kapellen

kieskanton en gerechtelijk kanton in België
(Doorverwezen vanaf Kapellen (kanton))

Kanton Kapellen is een kanton in de provincie Antwerpen en het gelijknamige arrondissement. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakkelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton KapellenBewerken

Het gerechtelijk kanton Kapellen is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel. Het is gevestigd in de Denneburgdreef 8 te Kapellen.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Kapellen Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied   Europese Unie   België Antwerpen   Antwerpen Antwerpen Kapellen
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Kieskanton KapellenBewerken

Het kieskanton Kapellen ligt in het provinciedistrict Kapellen, het kiesarrondissement Antwerpen en ten slotte de kieskring Antwerpen. Het beslaat de gemeenten Kapellen, Brasschaat, Schoten & Stabroek en bestaat uit 88 stembureaus.

StructuurBewerken

Kapellen Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Antwerpen Antwerpen Kapellen, Brasschaat,
Schoten & Stabroek
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Antwerpen Antwerpen Kapellen Kapellen Kapellen, Brasschaat,
Schoten & Stabroek
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

Uitslagen Verkiezing Vlaams ParlementBewerken

In 1999 waren er 82.824 stemgerechtigden, in 2004 84.392 en in 2009 nam dit aantal toe tot 85.957. Hiervan brachten respectievelijk 74.371 (1999), 76.748 (2004) en 77.696 (2009) een stem uit.

Partij 1999 2004 2009
sp.a-SPIRIT x 16,02% x
SP/sp.a 9,76% x 10,96%
SLP x x 1,11%
VU-iD21 9,54% x x
CD&V-N-VA x 19,75% x
CVP/CD&V 14,52% x 16,46%
N-VA x x 19,05%
VLD-VIVANT x 20,59% x
VLD/Open Vld 23,43% x 17,73%
Vivant 2,35% x x
AGALEV/Groen! 13,94% 7,76% 5,70%
VLAAMS BLOK/Vlaams Belang 24,13% 34,34% 22,46%
LDD x x 4,43%
PVDA 0,86% 0,63% 1,22%
Andere Partijen 1,45% 0,92% 0,89%
Blanco of Ongeldig 3,92% 3,98% 3,83%

Uitslagen Verkiezing Europees ParlementBewerken

In 1999 waren er 82.889 stemgerechtigden, in 2004 84.689 stemgerechtigden en in 2009 nam dit aantal verder toe tot 86.362. Hiervan brachten respectievelijk 74.427 (1999), 77.015 (2004) en 78063 (2009) een stem uit.

Partij 1999 2004 2009
sp.a-SPIRIT x 15,26% x
SP/sp.a 9,72% x 10,29%
SLP x x 0,71%
VU/iD21 11,25% x x
CD&V-N-VA x 22,27% x
CVP/CD&V 15,24% x 17,15%
N-VA x x 12,48%
VLD-VIVANT x 22,17% x
Open Vld 23,94% x 22,50%
Vivant 2,47% x x
AGALEV/Groen! 14,70% 8,51% 7,65%
VLAAMS BLOK/Vlaams Belang 21,36% 30,84% 23,07%
LDD x x 4,63%
PVDA 0,72% 0,69% 1,14%
Andere Partijen 0,60% 0,26% 0,36%
Blanco of Ongeldig 3,70% 3,52% 3,52%
  Zie ook: provinciedistrict Kapellen voor verkiezingsuitslagen provincieraad