Kanton Herentals

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Herentals is een kanton in de provincie Antwerpen en het arrondissement Turnhout. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakkelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton HerentalsBewerken

Het gerechtelijk kanton Herentals is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Herentals, Grobbendonk, Herenthout, Olen en Vorselaar. Het is gevestigd in de Belgiëlaan 29 te Herentals.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Herentals Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied   Europese Unie   België Antwerpen   Antwerpen Antwerpen Herentals
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Kieskanton HerentalsBewerken

Het kieskanton Herentals ligt in het provinciedistrict Herentals, het kiesarrondissement Mechelen-Turnhout en ten slotte de kieskring Antwerpen. Het beslaat de gemeenten Herentals, Grobbendonk, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen & Vorselaar en bestaat uit 91 stembureaus.

StructuurBewerken

Herentals Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Antwerpen Turnhout Herentals, Grobbendonk, Herenthout,
Kasterlee, Lille, Olen & Vorselaar
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Antwerpen Mechelen-Turnhout Herentals Herentals Herentals, Grobbendonk, Herenthout,
Kasterlee, Lille, Olen & Vorselaar
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

Uitslagen Verkiezing Vlaams ParlementBewerken

In 1999 waren er 73.103 stemgerechtigden, in 2004 75.702 en in 2009 nam dit aantal toe tot 78.388. Hiervan brachten respectievelijk 68.769 (1999), 70.953 (2004) en 73.490 (2009) een stem uit.

Partij 1999 2004 2009
sp.a-SPIRIT x 15,98% x
SP/sp.a 12,35% x 11,81%
SLP x x 0,81%
VU-iD21 11,90% x x
CD&V-N-VA x 33,54% x
CVP/CD&V 26,82% x 29,67%
N-VA x x 16,07%
VLD-VIVANT x 16,65% x
VLD/Open Vld 18,58% x 11,48%
Vivant 1,74% x x
AGALEV/Groen! 13,32% 7,36% 5,97%
VLAAMS BLOK/Vlaams Belang 13,63% 25,00% 16,12%
LDD x x 6,35%
PVDA 0,56% 0,54% 0,98%
Andere Partijen 1,11% 0,92% 0,76%
Blanco of Ongeldig 5,32% 6,06% 6,23%

Uitslagen Verkiezing Europees ParlementBewerken

In 1999 waren er 73.138 stemgerechtigden, in 2004 75.791 stemgerechtigden en in 2009 nam dit aantal verder toe tot 78.539. Hiervan brachten respectievelijk 68.799 (1999), 71.044 (2004) en 73.641 (2009) een stem uit.

Partij 1999 2004 2009
sp.a-SPIRIT x 15,09% x
SP/sp.a 12,80% x 10,86%
SLP x x 0,58%
VU/iD21 13,31% x x
CD&V-N-VA x 34,97% x
CVP/CD&V 25,56% x 29,86%
N-VA x x 11,34%
VLD-VIVANT x 18,24% x
Open Vld 18,99% x 15,90%
Vivant 1,61% x x
AGALEV/Groen! 13,67% 7,69% 6,98%
VLAAMS BLOK/Vlaams Belang 12,90% 23,19% 16,53%
LDD x x 6,64%
PVDA 0,59% 0,59% 0,91%
Andere Partijen 0,59% 0,24% 1,31%
Blanco of Ongeldig 5,12% 5,00% 5,40%
  Zie ook: provinciedistrict Herentals voor verkiezingsuitslagen provincieraad