Kanton Arendonk

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Arendonk is een kanton in de Belgische provincie Antwerpen en het arrondissement Turnhout. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton ArendonkBewerken

Het gerechtelijk kanton Arendonk is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Dessel, Oud-Turnhout, Ravels en Retie. Het is gevestigd op de Hoge Mauw 395 te Arendonk.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Arendonk Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied   Europese Unie   België Antwerpen   Antwerpen Antwerpen Arendonk
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Kieskanton ArendonkBewerken

Het kieskanton Arendonk ligt in het provinciedistrict Turnhout (sinds 2012, voorheen provinciedistrict Mol, het kiesarrondissement Mechelen-Turnhout en ten slotte de kieskring Antwerpen. Het beslaat de gemeenten Arendonk, Dessel, Ravels & Retie en bestaat uit 37 stembureaus.

StructuurBewerken

Arendonk Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Antwerpen Turnhout Arendonk, Dessel
Ravels & Retie
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Antwerpen Mechelen-Turnhout Turnhout Arendonk Arendonk, Dessel
Ravels & Retie
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

Uitslagen Verkiezing ProvincieraadBewerken

Partij 1994 2000
SP/sp.a 15,36% 12,52%
VU(-iD21) 8,37% 12,13%
CVP/CD&V 39,58% 36,82%
VLD/Open Vld 17,24% 19,00%
VLAAMS BLOK/Vlaams Belang 8,30% 10,82%
AGALEV/Groen! 9,44% 7,82%
PVDA 0,55% 0,89%
  Zie ook: provinciedistrict Mol voor verkiezingsuitslagen provincieraad van 1961 tot 2006 en provinciedistrict Turnhout voor verkiezingsuitslagen provincieraad vanaf 2012

Uitslagen Verkiezing Vlaams ParlementBewerken

In 1999 waren er 30.174 stemgerechtigden, in 2004 30.724 en in 2009 nam dit aantal toe tot 31.535. Hiervan brachten respectievelijk 28.436 (1999), 28.945 (2004) en 29.727 (2009) een stem uit.

Partij 1999 2004 2009
sp.a-SPIRIT x 12,51% x
SP/sp.a 10,03% x 10,23%
SLP x x 0,54%
VU-iD21 16,80% x x
CD&V-N-VA x 44,04% x
CVP/CD&V 30,83% x 33,82%
N-VA x x 21,46%
VLD-VIVANT x 15,02% x
VLD/Open Vld 18,36% x 8,88%
Vivant 1,10% x x
AGALEV/Groen! 10,25% 5,31% 4,30%
VLAAMS BLOK/Vlaams Belang 11,42% 21,09% 14,46%
LDD x x 5,08%
PVDA 0,38% 0,44% 0,52%
Andere Partijen 0,83% 0,78% 0,71%
Blanco of Ongeldig 6,27% 6,81% 6,76%

Uitslagen Verkiezing Europees ParlementBewerken

In 1999 waren er 30.261 stemgerechtigden, in 2004 30.905 stemgerechtigden en in 2009 nam dit aantal verder toe tot 31.744. Hiervan brachten respectievelijk 28.520(1999), 30.905(2004) en 29.920 (2009) een stem uit.

Partij 1999 2004 2009
sp.a-SPIRIT x 12,29% x
SP/sp.a 10,61% x 9,51%
SLP x x 0,41%
VU/iD21 15,80% x x
CD&V-N-VA x 44,24% x
CVP/CD&V 31,05% x 34,40%
N-VA x x 16,31%
VLD-VIVANT x 15,94% x
Open Vld 17,62% x 12,67%
Vivant 1,23% x x
AGALEV/Groen! 11,32% 5,78% 5,23%
VLAAMS BLOK/Vlaams Belang 11,53% 20,97% 15,20%
LDD x x 5,32%
PVDA 0,32% 0,52% 0.60%
Andere Partijen 0.52% 0,26% 0,36%
Blanco of Ongeldig 6,24% 5,44% 5,73%