Kanton Turnhout

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Turnhout is een kanton in de provincie Antwerpen en het arrondissement Turnhout. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakkelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton TurnhoutBewerken

Het gerechtelijk kanton Turnhout is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Turnhout, Vosselaar en Merksplas. Het is gevestigd op het Kasteelplein 11 te Turnhout.

De vrederechter is bevoegd bij huurgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder en dergelijke.

Turnhout Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied   Europese Unie   België Antwerpen   Antwerpen Antwerpen Turnhout
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Kieskanton TurnhoutBewerken

Het kieskanton Turnhout ligt in het provinciedistrict Turnhout, het kiesarrondissement Mechelen-Turnhout en ten slotte de kieskring Antwerpen. Het beslaat de gemeenten Turnhout, Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar en bestaat uit 60 stembureaus.

StructuurBewerken

Turnhout Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Antwerpen Turnhout Turnhout, Beerse,
Oud-Turnhout en Vosselaar
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Antwerpen Mechelen-Turnhout Turnhout Turnhout Turnhout, Beerse,
Oud-Turnhout en Vosselaar
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

Uitslagen Verkiezing Vlaams ParlementBewerken

In 1999 waren er 56.971 stemgerechtigden, in 2004 58.519 en in 2009 nam dit aantal toe tot 59.448. Hiervan brachten respectievelijk 53.203 (1999), 54.589 (2004) en 55.145 (2009) een stem uit.

Partij 1999 2004 2009
sp.a-SPIRIT x 16,55% x
SP/sp.a 12,59% x 13,97%
SLP x x 0,79%
VU-iD21 12,81% x x
CD&V-N-VA x 31,72% x
CVP/CD&V 25,04% x 26,29%
N-VA x x 17,37%
VLD-VIVANT x 15,83% x
VLD/Open Vld 16,84% x 10,12%
Vivant 1,62% x x
AGALEV/Groen! 15,23% 8,76% 7,38%
VLAAMS BLOK/Vlaams Belang 14,44% 25,66% 16,94%
LDD x x 5,46%
PVDA 0,52% 0,57% 1,01%
Andere Partijen 0,92% 0,93% 0,66%
Blanco of Ongeldig 4,86% 5,14% 5,32%
  Zie ook: provinciedistrict Turnhout voor verkiezingsuitslagen provincieraad