Extracellulair

cellulaire component

Extracellulair is het milieu buiten de cellen van een plant, dier, schimmel of bacterie.

Letterlijk betekent het begrip buiten de cel gelegen. Extracellulair is afgeleid van de Latijnse woorden extra (buiten) en cella (kleine kamer).

Een voorbeeld van een extracellulair milieu is de weefsel-vloeistof waar dierlijke cellen zich in bevinden. Alleen de voor de cel bruikbare (opgeloste) stoffen, zoals zuurstof en glucose kunnen zich vanuit de weefselvloeistof vrij door het celmembraan bewegen ten behoeve van de celademhaling.