Wikipedia:Te beoordelen categorieën/Toegevoegd 2022 week 49


Week 49Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd maandag 05/12, af te handelen vanaf 19/12Bewerken

Toegevoegd dinsdag 06/12, af te handelen vanaf 20/12Bewerken

 • ...

Toegevoegd woensdag 07/12, af te handelen vanaf 21/12Bewerken

 • ...

Toegevoegd donderdag 08/12, af te handelen vanaf 22/12Bewerken

 • ...

Toegevoegd vrijdag 09/12, af te handelen vanaf 23/12Bewerken

 • Categorie:Belgisch kabinetsmedewerker - Een kabinetsmedewerker is niet relevant. Waarom er dan een categorie van maken? Akadunzio (overleg) 9 dec 2022 00:25 (CET)Reageren[reageer]
  •   Tegen verwijderen De categorie, net zoals de subcategorie "kabinetschef", is duidelijk het behouden waard. Op wat is het immers gebaseerd om zomaar zonder argumenten te stellen dat dit "niet relevant" is? Eenmaal die categorieën er zijn en een gebruiker aan de opmaak ervan vele uren heeft besteed, bewijzen ze vanzelf hun bestaansrecht. Het is heel interessant en relevant te kunnen vaststellen wie er allemaal behoord heeft tot deze typisch Belgische en belangrijke (om niet te zeggen essentiële) 'tussenschakel' van de machtsuitoefening die de kabinetten zijn. En meteen kan men vaststellen welke rol dit in hun carrière heeft gespeeld. De algemene draagwijdte en historiek van deze functies wordt meegedeeld in de artikels Kabinet (België) en Kabinetschef. Andries Van den Abeele (overleg) 9 dec 2022 11:03 (CET)Reageren[reageer]
    Voor verwijderen - Enkele artikelen in de categorie bekeken. Tot nu toe geen enkele tegengekomen waarbij ook echt relevantie als Belgisch kabinetsmedewerker blijkt. Het lijkt in de meeste gevallen een niet of nauwelijks noemenswaardige nevenfunctie. Alleen het bestaan van de categorie is, in tegenstelling tot wat Andries van den Abeele hierboven beweert nooit voldoende voor behoud ervan. Vele functies in de wereld zijn belangrijk voor het functioneren van allerlei organisaties en bedrijven maar dat maakt ze nog niet encyclopedisch relevant genoeg om ze erop te categoriseren.  LeeGer  9 dec 2022 11:39 (CET)Reageren[reageer]
  Zie bijvoorbeeld Marie Arena, waarbij in het artikel de functie negens ook maar genoemd wordt, laat staan dat deze voldoende wordt beschreven dat relevantie als kabinetsmedewerker blijkt. Dan is het natuurlijk ook bijzonder ongewenst om op de functie te categoriseren.  LeeGer  9 dec 2022 11:45 (CET) Ik wil hier nog aan toevoegen dat volgens het artikel Kabinet (België) niet alle kabinetsleden een relevante functie hebben. Een citaat uit dat artikel:"Maar ook uitvoerend en aanvullend personeel als secretariaatsmedewerkers, boden, onthaalmedewerkers, een of meerdere chauffeurs, koks en ander keukenpersoneel behoren tot een kabinet. " Waarmee extra streng bij categorisering op gelet zou moeten worden dat relevantie in het artikel wordt aangetoond. Iets wat ik nu nog steeds bij geen enkel artikel voldoende heb kunnen constateren.  LeeGer  12 dec 2022 17:28 (CET)Reageren[reageer]
  Lees dit in de tekstvan het artikel: "Arena's politieke carrière begon in juli 1999 als adviseur op het kabinet van Michel Daerden (PS), minister van Werkgelegenheid, Vorming en Huisvesting". Duidelijk genoeg. Andries Van den Abeele (overleg) 9 dec 2022 17:15 (CET)Reageren[reageer]
  Daar houdt het meestal bij op. Ze zijn kabinetsmedewerker geweest en daar houdt het bij op want hetgeen kabinetsmedewerkers doen haalt nooit de media laat staan dat hun activiteiten besproken zouden worden door onafhankelijke en betrouwbare bronnen. Akadunzio (overleg) 9 dec 2022 18:10 (CET)Reageren[reageer]
  Adviseur is een stuk breder of algemener benaming en dus niet hetzelfde als kabinetsmedewerker. En als die ene zin het enige is wat erover gezegd wordt dan bevestigt het mijn voornaamste punt: het is niet relevant genoeg om op te categoriseren.  LeeGer  9 dec 2022 18:12 (CET)Reageren[reageer]
  Een kabinet zit vol met adviseurs of raadgevers. Bijvoorbeeld het kabinet van Jo Brouns telt maar liefst 17 raadgevers. Als ik het goed kan inschatten zitten daar zelfs een paar Limburgse CD&V-burgemeesters tussen die hier een artikel hebben. Akadunzio (overleg) 10 dec 2022 00:32 (CET)Reageren[reageer]
  Het aantal maakt niets uit maar de relevantie moet ook wel duidelijk blijken uit de inhoud van het artikel, en voldoende en duidelijk beschreven worden. Voor mij als Nederlander is het niet duidelijk of een adviseur een vaste kabinetsmedewerker is of dat het wellicht een extern ingehuurd persoon is. Dat moet er heel duidelijk in staan voor je erop categoriseert. En dan moet het werk als kabinetsmedewerker ook nog wel beschreven staan. Als ik bijvoorbeeld in het artikel over Elio Di Rupo kijk dan lees ik alleen: "Ondertussen was hij tussen 1981 en 1985 kabinetsmedewerker en vervolgens adjunct-kabinetschef van Philippe Busquin, toenmalig minister van het Waals Gewest"
  Gezien de grootte van dat artikel is dat veel te weinig. Wie in zo'n categorie een artikel aanklikt moet daarin vervolgens niet met een vergrootglas hoeven te gaan speuren naar iets over een functie als kabinetsmedewerker.
  Het beste kun je je afvragen: Als die persoon behalve de baan als kabinetsmedewerker niets anders gepresteerd had, zou die dan nog steeds een Wikipedia-artikel krijgen? Is het antwoord daarop nee? Dan moet je er ook niet op categoriseren.  LeeGer  10 dec 2022 00:57 (CET)Reageren[reageer]
  In alle vriendschap moet ik er op wijzen dat LeeGer zelf aangeeft waarom hij met dit artikel eigenlijk geen band heeft: "Voor mij als Nederlander is het niet duidelijk...enz". Voor een geïnteresseerde Belg is het belang van de politieke kabinetten en de medewerkers ervan zeer duidelijk en is het op zich een interessant gegeven te weten wie er allemaal als chef, adviseur of medewerker in een kabinet heeft gewerkt. Dat de aanmaker van deze categorieën (chef of medewerker) op een paar dagen tijd meer dan 600 namen aan deze categorie kan toevoegen is op zich al een doorslaggevend element. De in deze categorie vermelde personen zijn ook om andere redenen E-waardig en staan daarom met een artikel op Wikipedia. Het lijkt dan ook niet overdreven daar ook de categorie in kwestie bij te voegen. Het gaat dus niet om alle kabinetsmedewerkers, maar om de kabinetsmedewerkers en -chefs die so wie so op Wikipedia voorkomen. Andries Van den Abeele (overleg) 10 dec 2022 16:32 (CET)Reageren[reageer]
  Ik ben wel Belg en het artikel over kabinetten zelf komt niet verder dan wat algemeenheden over aantallen. Als je weet dat er in België tot 2500 kabinetsmedewerkers zijn en in het verleden nog veel meer, is de kans zeer groot dat iemand actief in of rond de politiek of beleidsdomeinen ooit op een kabinet heeft gewerkt. Buiten de kabinetschef doen de rest wel nuttig werk maar dit werk van een individuele kabinetsmedewerker wordt niet beschreven door onafhankelijke bronnen. Men wordt buiten de kabinetschef zelden tot nooit relevant door haar of zijn werk als kabinetsmedewerker. Deze 600 namen hebben weinig tot geen samenhang. Akadunzio (overleg) 10 dec 2022 17:02 (CET)Reageren[reageer]
  @Andries Van den Abeele, Of ik een band heb met een artikel doet er niet toe. Zoals ik al zei moet de relevantie van een categorie altijd duidelijk blijken uit de inhoud van een artikel. Dus als het niet duidelijk is waarom een artikel in de betreffende categorie staat, dan is de categorisatie niet goed. We schrijven hier een algemene Nederlandstalige encyclopedie, geen Belgische en ook geen encyclopedie voor kenners van de politiek. Ook een leek moet bij het navigeren in een dergelijke categorie in het artikel kunnen lezen waarom dat artikel in die categorie staat. Zonder allerlei niet in het artikel staande voorkennis over de Belgische politiek. Lees ook gerust Help:Gebruik van categorieën. Alvast een citaat van die pagina: "Het toevoegen van een categorie hoort alleen te gebeuren op basis van de inhoud van een artikel. Dus als je bijvoorbeeld weet dat de beschreven persoon een bepaalde onderscheiding ontvangen heeft, maar dat staat nergens in het artikel beschreven, dan hoort het artikel niet gecategoriseerd te worden alleen maar op basis van wat je weet."  LeeGer  10 dec 2022 17:19 (CET)Reageren[reageer]
  @Andries Van den Abeele en @Ø11 Wil je in het vervolg een dergelijke massale categorie aanmaken dan is het misschien een idee om het eerst eens voor te leggen aan medewikipedianen in Wikipedia:Categoriecafé. Dat voorkomt mogelijk dat er een hoop vergeefse moeite gedaan wordt.  LeeGer  10 dec 2022 17:25 (CET)Reageren[reageer]
  •   Tegen verwijderen Als gebruiker die deze categorieën heeft aangemaakt verwijs ik naar de uitleg van Andries Van den Abeele. Kabinetsmedewerker is een volwaardig beroep. Het betreft mensen die naast hun functie als kabinetsmedewerker politici, diplomaten, journalisten, economen, etc. waren/zijn/zullen zijn. Bovendien vallen kabinetsraadgevers, -adviseurs, -attachés, -chefs, -leiders en -directeur onder de noemer 'kabinetsmedewerker'. De categorie is het behouden waard; kabinetsmedewerker zijn is immers een volwaardige beroepscategorie. Ø11 (overleg) 9 dec 2022 14:22 (CET)Reageren[reageer]
   Dit gaat over categoriseren, niet over de vraag of het een volwaardig beroep is. Categorisatie hangt af van relevantie en dat moet blijken uit ieder afzonderlijk artikel. Dat betekent dat de baan als kabinetsmedewerker in het artikel beschreven moet staan met meer dan een kort zinnetje. Is dat niet het geval dan is categorisatie bijzonder ongewenst. Wie gaat navigeren in de categorie voor kabinetsmedewerker, die hoort in de artikelen in die categorie ook vooral informatie over kabinetsmedewerkers te kunnen vinden. En niet zoals hier het geval is, vooral politici die toevallig ook ooit kabinetsmedewerker zijn geweest maar waarbij die functie in het artikel van zo weinig belang is dat het hooguit kort genoemd wordt of zelfs helemaal niet. Wil jij een categorie voor kabinetsmedewerker? Ga dan eerst zorgen voor de inhoud.  LeeGer  9 dec 2022 14:57 (CET)Reageren[reageer]
   Eens met de stellingname van LeeGer hierboven. Als de baan "kabinetsmedewerker" een opstapje in een langere carrière was, die verder weinig noemenswaardig is gebleken, is het erop categoriseren misleidend. Het is een regelmatig gemaakte fout. Labrang (overleg) 12 dec 2022 00:06 (CET)Reageren[reageer]
  Nog een aanvulling bij de nominatie is een opmerking van Andries van den Abeele op mijn overlegpagina. Met name de volgende tekst daaruit: "Er zou over deze kabinetsactiviteit op hun artikel meer uitleg moeten komen over wat ze daar hebben uitgericht? Dat kan nu eenmaal niet, want het gaat in de meeste gevallen om activiteiten die, in dienst van hun minister, naamloos gebeurden." Waarmee Andries Van den Abeele zelf al duidelijk maakt dat deze functie niet relevant genoeg is om op te categoriseren.  LeeGer  26 dec 2022 10:44 (CET)Reageren[reageer]
  • Dit is een zeer eenzijdig en onvolledig citeren van wat ik u in vertrouwen schreef, waarbij u voorbijgaat aan de argumenten die ik vermeldde, en pleiten voor het behoud van deze categorieën. Andries Van den Abeele (overleg) 26 dec 2022 16:12 (CET)Reageren[reageer]
    Tegen verwijderen Dit is een volwaardige en zinvolle categorie Geertivp (overleg) 26 dec 2022 11:48 (CET)Reageren[reageer]
 •   Voor verwijderen De E-relevantie hangt af van ambten, functies en aanstellingen vooraf en achteraf. Een aparte categorisering is daarom niet nodig. Philemonbaucis (overleg) 10 dec 2022 12:02 (CET)Reageren[reageer]
  • De functie van kabinetsmedewerker, a fortiori van kabinetschef, is op zich zonder meer E, zeker in België. Andries Van den Abeele (overleg) 23 dec 2022 09:37 (CET)Reageren[reageer]
   Zonder meer E is zeker niet waar. Ik citeer nogmaals: "Maar ook uitvoerend en aanvullend personeel als secretariaatsmedewerkers, boden, onthaalmedewerkers, een of meerdere chauffeurs, koks en ander keukenpersoneel behoren tot een kabinet." Maar zelfs al was de functie in alle gevallen E, zolang die specifieke functie verder niet omschreven staat, of hooguit summier beschreven wordt, is een categorisering erop ongewenst.  LeeGer  23 dec 2022 15:53 (CET)Reageren[reageer]
   • Dit is geen passend argument. Het uitvoerend of aanvullend personeel komt niet in aanmerking om in een artikel op Wikipedia beschreven te worden en zal dan ook in de hier behandelde categorie niet terecht komen. Wie in deze categorie vermeld wordt, staat ook in andere categorieën vermeld. Andries Van den Abeele (overleg) 24 dec 2022 17:49 (CET)Reageren[reageer]
    Of dat zo is, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Als de functie niet nader beschreven wordt in het artikel is het gissen wat de betreffende persoon als kabinetsmedewerker gedaan heeft. En dan heeft onze lezer ook totaal niets aan de categorie.  LeeGer  24 dec 2022 18:04 (CET)Reageren[reageer]
   • Volgens mij is de functie voldoende omschreven. Niets belet nochtans er nog bijkomende informatie aan toe te voegen. Dit kan natuurlijk alleen maar als de categorieën blijven bestaan. Andries Van den Abeele (overleg) 24 dec 2022 10:33 (CET)Reageren[reageer]
    Dat is dus niet zo. Klik een willekeurig artikel aan in de categorie en je zult zien dat het artikel vooral gaat over de functie(s) ervoor of erna. Zoals ook @Philemonbaucis al opmerkte. De baan als kabinetsmedewerker wordt vrijwel nergens beschreven. Meestal slechts kort genoemd maar soms zelfs dat niet.  LeeGer  24 dec 2022 13:08 (CET)Reageren[reageer]
    • LeeGer wil hier absoluut gelijk halen, maar dat lukt hem niet. Er is voldoende informatie aanwezig. Als men iemand beschrijft die premier, of minister, of professor, of om het even wat geweest is, moet daar toch ook niet telkens worden uitgelegd wat dit inhoudt? Men moet lezers van Wikipedia toch niet voor dom nemen? Des te meer omdat in de algemene artikels 'kabinetsmedewerker' en 'kabinetschef' alle nodige uitleg wordt meegedeeld die de inhoud van deze functies situeert. Andries Van den Abeele (overleg) 24 dec 2022 17:36 (CET)Reageren[reageer]
     De algemene beschrijving hoeft niet steeds herhaald te worden nee, maar wat de betreffende persoon gedaan en bereikt heeft in die functie natuurlijk wel. Daarvoor zoekt men immers in de categorie. Als er dan slechts informatie over andere functies van die persoon worden beschreven dan is de categorisering misplaatst.  LeeGer  24 dec 2022 18:07 (CET)Reageren[reageer]
     • Dit is een zeer eenzijdige en persoonlijke zienswijze. Dit als regel aanhouden betekent dat LeeGer zichzelf met een levenswerk opzadelt om duizenden artikels over de meest uiteenlopende personaliteiten hieraan te doen beantwoorden. Andries Van den Abeele (overleg) 25 dec 2022 11:59 (CET)Reageren[reageer]
      Nee, dit is het doel van de categoriestructuur. Leest u anders de link naar de informatiepagina over het gebruik voor categorieën eens. Die heb ik hier eerder al eens gelinkt. Dit is zodat de lezer kan zoeken naar verwante artikelen en in de categorie voor kabinetsmedewerkers ook relevante informatie vindt over kabinetsmedewerkers. Dat werkt natuurlijk alleen als we uitsluitend categoriseren op informatie die in het artikel in voldoende mate wordt beschreven. En dat blijkt nu juist in deze categorie niet het geval. Vandaar dat de categorie beter verwijderd wordt. Of natuurlijk alle artikelen in de categorie uitgebreid worden met voldoende beschrijving van hun functioneren en prestaties als kabinetsmedewerker. Maar daartoe lijkt u niet erg bereid.  LeeGer  25 dec 2022 13:47 (CET)Reageren[reageer]
 • Bijna niet te geloven hoe iemand kan blijven zijn stelling verdedigen, en de zaak omdraaien. Het is niet ik die niet bereid ben voldoende beschrijving te geven aan het functioneren en presteren als kabinetsmedewerker. Dit kan gewoon niet, omdat kabinetsmedewerkers uitsluitend in functie en in dienst van een minister werken. Daarvoor zijn er nu eenmaal de algemeen beschrijvende artikels die de nodige informatie geven van wat deze Belgische specificiteit betreft. Dit is een gegeven dat duidelijk bij de Nederlander LeeGer geen begrip vindt. Ik moet hem dus noodgedwongen catalogeren bij de Nederlanders die alleen maar Nederlandse toestanden Wikipedia-waardig achten. Gelukkig is dit maar een kleine minderheid. Voor eden Belg is het daarentegen een significant gegeven op zichzelf te weten dat iemand kabinetsmedewerker of kabinetschef was. Andries Van den Abeele (overleg) 26 dec 2022 12:00 (CET)Reageren[reageer]
  En dus geeft u hiermee zelf al de voornaamste reden voor verwijdering van de categorie: Relevantie voor categorisering als kabinetsmedewerker zal er nooit komen want het is een functie die in anonimiteit achter de schermen wordt uitgevoerd. Daar is niets mis mee natuurlijk want dat geldt voor vele banen van hardwerkende mensen maar daarmee is de functie helaas ook ongeschikt voor categorisering in een encyclopedie.  LeeGer  26 dec 2022 12:09 (CET)Reageren[reageer]
  • U blijft maar doordrammen om toch maar gelijk tye halen. Alle onbevooroordeelde Wikipedianen zullen het er mee eens zijn dat uw zienswijze op wat Wikiwaardig is, helemaal op niets steunt. Wie zegt trouwens, behalve u, dat de functie van Belgisch kabinetsmedewerker "in anonimiteit en achter de schermen wordt uitgevoerd". Klopt aan geen kanten. Ik wens u toe artikels te behandelen waar u iets over weet. Andries Van den Abeele (overleg) 26 dec 2022 16:05 (CET)Reageren[reageer]
   Ik probeer u slechts uit te leggen hoe de categorieën werken. Dat is ook niet "mijn gelijk" of "mijn zienswijze". Het is wat u ook zelf kunt lezen op Help:Gebruik van categorieën.
   En wie zegt, behalve ik, dat de functie van Belgisch kabinetsmedewerker "in anonimiteit en achter de schermen wordt uitgevoerd"? U zelf, weet u dat niet meer? Ik citeer: "Het is niet ik die niet bereid ben voldoende beschrijving te geven aan het functioneren en presteren als kabinetsmedewerker. Dit kan gewoon niet, omdat kabinetsmedewerkers uitsluitend in functie en in dienst van een minister werken." En uw tekst op mijn overlegpagina: "Er zou over deze kabinetsactiviteit op hun artikel meer uitleg moeten komen over wat ze daar hebben uitgericht? Dat kan nu eenmaal niet, want het gaat in de meeste gevallen om activiteiten die, in dienst van hun minister, naamloos gebeurden." "In dienst van" en naamloos, dat is een prima omschrijving van in anonimiteit en achter de schermen.  LeeGer  26 dec 2022 16:35 (CET)Reageren[reageer]
   • En dat verhindert in niets dat er een rechtmatige categorie "Belgische kabinetsmedewerker" en "kabinetschef" tot stand is gekomen en dat men hierop de namen terugvindt van degenen die deze functie ooit uitoefenden . Andries Van den Abeele (overleg) 27 dec 2022 18:57 (CET)Reageren[reageer]
    Helaas voor u is dat onjuist. Ik verwijs u opnieuw naar de hierboven gelinkte hulppagina voor categorieën. Met name de daar terug te lezen tekst: "Het toevoegen van een categorie hoort alleen te gebeuren op basis van de inhoud van een artikel. Dus als je bijvoorbeeld weet dat de beschreven persoon een bepaalde onderscheiding ontvangen heeft, maar dat staat nergens in het artikel beschreven, dan hoort het artikel niet gecategoriseerd te worden alleen maar op basis van wat je weet. Je kunt je kennis aan het artikel toevoegen als er betrouwbare bronnen zijn waar het in staat, en dan de categorie voor de betreffende onderscheiding toevoegen (als deze categorie bestaat)."  LeeGer  27 dec 2022 19:22 (CET)Reageren[reageer]
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd zaterdag 10/12, af te handelen vanaf 24/12Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 11/12, af te handelen vanaf 25/12Bewerken