Vijfasser

voertuig dat rust op vijf assen

Een vijfasser is een voertuig dat rust op vijf assen. De benaming wordt vooral in de tramwegwereld gebruikt.

Een vijfasser op straat in Augsburg (1980)
Zijaanzicht van een vijfasser

Vijfassers in AugsburgBewerken

Vijfassers bestonden voor zover bekend alleen bij de tram in Augsburg (Duitsland). Een belangrijk voordeel van dit tramtype was, dat er ten opzichte van een (drieassig) tramstel bestaande uit motorwagen met bijwagen één conducteur werd uitgespaard. Als basis voor het ontwerp diende de in 1956 gebouwde drieassers.

BouwBewerken

In het nieuwe ontwerp werd een drieasser verlengd tot het zogenaamde type opleggertram. De voorste drieassige bak kreeg een tweede wagenbak, enerzijds rustend op een tweeassig draaistel en anderzijds rustend op de eerste wagenbak. Deze levering vond plaats in 1964. In 1968 werden volgens hetzelfde principe ook nog een aantal vijfassers gebouwd, ditmaal werden daadwerkelijk oudere trams uit 1956 verlengd. In totaal waren er vanaf 1969 dan 42 vijfassers in dienst. De vijfassers zijn tussen 1985 en 2001 door nieuwere gelede wagens vervangen.