Hoofdmenu openen
Dit artikel is in bewerking voor de Schrijfwedstrijd. Crystal wp.png
Wil je een grotere wijziging in dit artikel doorvoeren, dan is het misschien beter deze eerst op de overlegpagina voor te stellen. Voor uitleg hierover zie hier.

De familie Regout is een van oorsprong Maastrichtse familie van industriëlen, waartoe onder anderen de oprichters van Mosa en Sphinx behoorden.

GeschiedenisBewerken

De stamreeks begint met Carolus Richo (ook: Regau, Regait) die in de Maastrichtse Boschstraat woonde en op 22 december 1706 in die plaats overleed. Zijn zoon Petrus Carolus Regout (1705-1781) handelde in porselein en aardewerk en begon later een pijpenfabriek. Een zoon van de laatste, Petrus Henricus Regout (1735-1784), deed hetzelfde als zijn vader. In de daaropvolgende generatie was Petrus Leonard Regout (1765-1814) koopman in glas en aardewerk terwijl na zijn dood zijn echtgenote Maria Gertrudis Nijsten (1766-1835) diens handel voortzette, terwijl hun zoon Petrus Laurentius Regout (1801-1878) vanaf 1815 ook werkzaam was in de familiezaak; de laatste richtte in 1834 de glas- en aardewerkfabriek Petrus Regout op die de basis was van de latere porseleinfabrieken van deze familie. Leden van de familie bleven tot ver in de 20e eeuw bestuurder bij de porseleinfabrieken.

Deze familie was er verantwoordelijk voor dat Maastricht zich in de 19e eeuw ontwikkelde tot vroege industriestad. Met name de glas- en keramiekfabrieken van Regout genoten internationale faam. Hoewel de pater familias Petrus I Regout als typisch 19e-eeuws ondernemer autoritair optrad in zijn fabrieken, zorgden met name zijn zonen voor het slechte imago dat de Regoutfabrieken op zeker moment hadden. In 1886 leidden vermeende wantoestanden in de fabrieken tot Kamervragen en deze namen een belangrijke plaats in in de Parlementaire enquête naar de toestand in fabrieken en werkplaatsen (1886-1887).

Daarnaast stichtten twee broers in 1834 de Maastrichtse Spijker- en Draadnagelfabriek v/h Thomas Regout; dit bedrijf bestaat anno 2018 nog steeds, nu onder de naam Thomas Regout BV en ook hier waren leden van het geslacht tot ver in de 20e eeuw bestuurders. Hetzelfde geldt voor het in 1888 opgerichte bedrijf Alfred Regout & Co.'s Vloertegelfabriek (REMA) waar familieleden ook tot ver in de 20e eeuw bestuurder van waren.

Verschillende leden van de familie Regout waren politiek actief en brachten het tot kamerlidmaatschap en ministerschap. De familie werd in 1910, 1931/32 en in 1998 opgenomen in het Nederland's Patriciaat. Al in de 19e eeuw trouwden leden met notabelen uit Limburg.

BezitBewerken

Nadat Petrus Regout in 1841 het kasteel Vaeshartelt tussen Maastricht en Meerssen had verworven (aanvankelijk voor koning Willem II, maar later om er zelf te wonen), verwierf de familie Regout in deze omgeving een groot aantal kastelen en landgoederen. Zeker de helft van de circa twintig buitenverblijven die heden ten dage deel uitmaken van het Buitengoed Geul & Maas (voorheen Landgoederenzone Maastricht-Meerssen) behoorden eens tot het familiebezit van de Regouts. Ook elders in Maastricht verrezen villa's en landhuizen, waarvan er nog een aantal bewaard zijn gebleven.