College van procureurs-generaal (Nederland)

Nederland

In Nederland vormt het College van procureurs-generaal het bestuur van het Openbaar Ministerie. De procureurs-generaal bepalen het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie.

HistorieBewerken

Het College van procureurs-generaal is in zijn huidige vorm ingesteld onder minister van Justitie Winnie Sorgdrager met als doel om landelijk beleid te maken.

In de oude situatie werkten de procureurs-generaal naast elkaar. Iedere procureur-generaal was het hoofd van een ressortsparket, dat is het deel van het Openbaar Ministerie dat in het gebied (ressort) van een gerechtshof werkt. Het College van procureurs-generaal was toen een overlegorgaan dat regelmatig op het ministerie vergaderde onder leiding van de secretaris-generaal. Na de reorganisatie in 1998 verhuisden de procureurs-generaal naar Den Haag.

Arthur Docters van Leeuwen werd de eerste voorzitter van dit college, een functie die de bijnaam super-PG kreeg. Deze kreeg als voorzitter namelijk extra bevoegdheden om leiding te geven aan het OM.

SamenstellingBewerken

In artikel 130 van de Wet op de rechterlijke organisatie is bepaald dat het College uit ten minste drie en ten hoogste vijf procureurs-generaal bestaat. Het College kan geen beslissingen nemen als niet ten minste drie leden aanwezig zijn.

De voorzitter van het College van procureurs-generaal is de hoogst geplaatste functionaris in het Openbaar Ministerie. Sinds juni 1999 wordt de voorzitter voor drie jaar benoemd. Deze benoeming kan eenmaal verlengd worden.

TakenBewerken

Het College van procureurs-generaal is verantwoordelijk voor het beleid en beheer van het Openbaar Ministerie. Dat houdt onder meer in:

  • Het zorgen voor een effectieve en efficiënte organisatie
  • Het afstemmen van prioriteiten in de vervolging
  • Het geven van interne richtlijnen (waaronder ook openbare beleidsregels voor strafvordering) zodat alle officieren van justitie zo veel mogelijk gelijke strafeisen stellen in vergelijkbare zaken.

Daarnaast geeft het College van procureurs-generaal adviezen ten aanzien van wetgeving die met strafvervolging te maken heeft.

Het College van procureurs-generaal heeft als regel maandelijks een overleg met de minister van Justitie of de secretaris-generaal.

Parket-generaalBewerken

Samen met de staf vormt het college het Parket-generaal, het landelijke hoofdkantoor van het Openbaar Ministerie.

LedenBewerken

De leden van het college van procureurs-generaal zijn:

VoorzittersBewerken

Ambtsperiode Voorzitter
1995–1998 A.W.H. Docters van Leeuwen
1998–1999 C.R.L.R.M. Ficq
1999–2005 Jhr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn
2005–2011 H.N. Brouwer
2011–2017 H.J. Bolhaar[3]
2017–heden G.W. van der Burg[4]

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken