De Nerée (ook: De Nerée tot Babberich) is een Nederlandse, van oorsprong Normandische familie die bestuurders en kunstenaars voortbracht.

Richard Jean de Nerée (1579-1628)
Wapen van De Nerée tot Babberich

Geschiedenis bewerken

De oudst bekende voorvader was ds. Richard Jean (Jacqueszn.) de Nerée (Condé sur Noireau, 1579 - Leiden, 1628), aalmoezenier en veldprediker onder prins Maurits van Oranje. Hij was vanaf 1601 als Waals Predikant werkzaam in Leiden en woonde op het Rapenburg 69. Zijn zoon Jacques (1609-1649) trad in Zweedse krijgsdienst en was later luitenant in Staatse dienst. Hij overleed na gewond te zijn geraakt bij Sas van Gent. Een zoon van de laatste, Richard Johan (1639-1686), werd de eerste bestuurder van het geslacht als schepen, raad en burgemeester van voormalig Hanzestad Kalkar, gelegen in het Hertogdom Kleef. Zijn zoon Johan Florens volgde hem op als burgemeester van Kalkar en was tevens syndicus en ambtman van Rheydt.

Zijn nazaat Johan Philip (1734-1803) verwierf in 1784 Huize Babberich in de Liemers. Begin 19e eeuw werd de naam van het landgoed aan de familienaam toegevoegd zodat deze daarna De Nerée tot Babberich werd.

De familie werd in 1915 opgenomen in het genealogische naslagwerk Nederland's Patriciaat; heropname volgde in 1953.

Enkele telgen bewerken

mr. Richard Johan de Nerée (1639-1686), schepen, raad en burgemeester van Calcar