Gedeputeerde Staten

regering van een Nederlandse provincie

De Gedeputeerde Staten (GS), ook wel het College van Gedeputeerde Staten genoemd, zijn een bestuursorgaan in de twaalf provincies van Nederland. De Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van een provincie. Ze zijn vergelijkbaar met de deputaties van de Belgische provincies en de College van burgemeester en wethouders in de Nederlandse gemeenten.

De Gedeputeerde Staten bestaan uit de commissaris van de koning en de gedeputeerden. De commissaris zit het college voor en wordt voor zes jaar benoemd door het Rijk (de Kroon). De gedeputeerden worden gekozen door de Provinciale Staten (kortweg: de Staten) voor een periode van vier jaar. Iedere gedeputeerde heeft eigen taakgebieden. Doorgaans volgt hun benoeming op onderhandelingen over een coalitie tussen fracties in de Staten. Sinds de invoering van de Wet dualisering provinciebestuur (2003) zijn gedeputeerden geen lid meer van de Provinciale Staten, hetgeen zij daarvóór wel waren.

Politieke samenstellingBewerken

Provincie Politieke samenstelling Gedeputeerde Staten
2003–2007 2007–2011 2011–2015 2015–2019 2019-2023
Groningen PvdA, CDA PvdA, CDA, CU PvdA, VVD, D66
GL[1]/CU[2]
SP, D66, CDA, GL, CU GL, PvdA, CU, VVD, CDA, D66
Friesland CDA, PvdA, VVD CDA, PvdA, CU PvdA, CDA, FNP CDA, VVD, FNP, SP CDA, PvdA, VVD, FNP
Drenthe PvdA, VVD PvdA, VVD, CU PvdA, VVD VVD, PvdA, CDA, CU PvdA, VVD, CDA, GL, CU
Overijssel CDA, PvdA, VVD CDA, PvdA, VVD CDA, VVD, CU, SGP CDA, VVD, D66, CU CDA, VVD, PvdA, CU, SGP
Flevoland PvdA, VVD, CDA VVD, CDA, PvdA VVD, PvdA, CDA, CU VVD, CDA, D66, SP VVD, GL, CDA, PvdA, CU, D66
Gelderland CDA, PvdA, VVD CDA, PvdA, CU VVD, PvdA, CDA, D66 VVD, CDA, D66, PvdA VVD, CDA, GL, PvdA, CU
Utrecht CDA, PvdA, VVD CDA, VVD, CU VVD, CDA, D66, GL VVD, CDA, D66, GL GL, CDA, D66, PvdA, CU
Noord-Holland VVD, CDA, D66, GL VVD, PvdA, CDA, GL VVD, PvdA, D66, CDA VVD, D66, PvdA, CDA GL, VVD, D66, PvdA
Zuid-Holland PvdA, CDA, VVD CDA, VVD, PvdA, CU/SGP VVD, CDA, SP, D66 VVD, CDA, SP, D66 VVD, CU-SGP, GL, PvdA, CDA
Zeeland CDA, PvdA, VVD, SGP CDA, SGP, CU, GL VVD, PvdA, CDA, SGP VVD, PvdA, CDA, SGP CDA, SGP, VVD, PvdA
Noord-Brabant CDA, PvdA, VVD CDA, VVD, PvdA VVD, CDA, SP VVD, SP, D66, PvdA VVD, D66, GL, PvdA, CDA[3] / VVD, FVD, CDA, LB [4]
Limburg CDA, PvdA, VVD CDA, PvdA CDA, VVD
PVV[5]/PvdA[6]
VVD, CDA, SP, D66, PvdA Extra-parlementair college[7]
Partij Aantal colleges in
2003–
2007 
2007–
2011 
2011–
2015 
2015–
2019 
2019–
2023 
VVD 11 7 11 11 10
CDA 11 11 10 11 10
PvdA 11 10 7/8 6 11/10/11
GL 1 2 2/1 2 8/7/8
CU 0 6 2/3 3 6
D66 1 0 5 9 5/4/5
SGP 1 1 2 1 2
FNP 0 0 1 1 1
PVV - 0 1/0 0 0
SP 0 0 2 6 0
CU/SGP 0 1 0 0 1
FVD - - - - 0/1/0
LB - - - 0 0/1/0

Zie ookBewerken