Hoofdmenu openen

De Arbeidsinspectie is een ambtelijke dienst of meerdere diensten die toezien op de regels rondom werk zoals de Arbeidsomstandighedenwetgeving in een land.

BelgiëBewerken

De Belgische Arbeidsinspectie is samengesteld uit meerdere diensten. Dit zijn de twee algemene directies van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Het heeft een gelijkaardige functie dan de Nederlandse arbeidsinspectie.

NederlandBewerken

In Nederland werd in 1890 de Arbeidsinspectie opgericht naar aanleiding van de Arbeidswet 1889. Tot 2012 was deze dienst onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sinds 1 januari 2012 heet de organisatie Inspectie SZW en betreft het een samenvoeging van de organisaties en activiteiten van de voormalige Arbeidsinspectie (AI), de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Externe linkBewerken