Staatsblad

juridisch publicatieblad van een overheid waarin wetten gepubliceerd worden

Een staatsblad is een juridisch publicatieblad. Hierin staan de nieuwe wetten van een land. In het algemeen hoort een wet of een vergelijkbaar algemeen bindend voorschrift gepubliceerd te worden zodat burgers kunnen weten aan welke voorschriften ze zich moeten houden. Vaak wordt met de grondlegging van een land meteen zo'n staatsblad ingericht.

Verder kunnen er nog andere juridische publicatiebladen bestaan, bijvoorbeeld met voorschriften van lagere overheden in een federaal stelsel of expliciet voor voorschriften die geen wetten zijn.

Zie ookBewerken