Milieufactor

Wikimedia-doorverwijspagina

Milieufactoren zijn die invloeden van het milieu die een rol spelen bij de reacties van organismen, populaties en ecosystemen. Ecosystemen zijn op te delen in twee elkaar beïnvloedende componenten: de levensgemeenschap (het levende of biotische deel) en de biotoop (het milieu van een levensgemeenschap).

Bij de bestudering van het milieu, als onderdeel van het ecosysteem, kan onderscheid gemaakt worden tussen

Milieufactoren:[1]:p. 146-241. Ökologische Geobotanik.
Primaire milieufactoren Complexe of samengestelde factoren
  1. Warmte
  2. Water
  3. Licht
  4. Chemische factoren
  5. Mechanische factoren
Abiotische factoren
  1. Klimaat
  2. Reliëf, orografische factoren
  3. Bodem, edafische factoren

Biotische factoren

Abiotisch milieuBewerken

  Zie Abiotische factor voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bij de abiotische milieufactoren onderscheidt men verder:

Biotisch milieuBewerken

  Zie Biotische factor voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Biotische milieufactoren betreffen zowel interspecifieke interacties (afhankelijkheidsbetrekkingen tussen individuen van verschillende soorten in een levensgemeenschap) als intraspecifieke betrekkingen (tussen individuen van dezelfde soort, binnen een populatie). Voorbeelden zijn:

Zie ookBewerken