Respons

Een respons is reactie van een organisme op een verandering in de uitwendige of inwendige omgeving. Deze prikkel wordt een stimulus genoemd.

Veel organismen bezitten speciale organen die gevoelig zijn voor een prikkel: de zintuigen. Deze zintuigen reageren op een prikkel met elektrische impulsen die naar een regelend orgaan (hersenen) gestuurd worden. Indien een prikkel te zwak is, volgt er geen respons; de prikkel moet een bepaalde drempelwaarde overschrijden voor het zintuig reageert.

VoorbeeldenBewerken

  • Een emotionele film die als zodanig wordt ervaren, waarbij de persoon zich droevig gaat voelen. Hierin is de emotionele film de stimulus en het droevig voelen de respons.
  • Een pijnprikkel waarbij de persoon zich agressief gaat gedragen. Hierin is de pijnprikkel de stimulus en de agressieve gedraging de respons.
  • Een drankje met alcohol, waarbij de persoon zich ongeremd gaat voelen. Het drankje met alcohol verlaagt de drempelwaarde voor een stimulus en het ongeremde gedrag is de respons.

Zie ookBewerken