Elektrische geleidbaarheid

reciproke van elektrische weerstand

Onder elektrische geleidbaarheid of conductantie wordt de doorlaatbaarheid (mate van geleiding) verstaan die een stof of materiaal biedt aan een elektrische stroom. De elektrische geleidbaarheid van een stof is omgekeerd aan (de inverse van) de weerstand van diezelfde stof:

.

De eenheid van geleidbaarheid is de siemens (S).

Impedantie en admittantieBewerken

Zoals impedantie een generalisatie van de weerstand is, is admittantie (een complexwaardige grootheid) een generalisatie van geleidbaarheid.

De conductantie is het reële deel van de admittantie  :

 

Schakelt men   conductanties   parallel, dan geldt voor de vervangende geleidbaarheid  

 

Schakelt men de   conductanties in serie, dan geldt voor de vervangende geleidbaarheid  

 

De conductantie van een draad kan berekend worden met behulp van de Wet van Pouillet.

Zie ookBewerken