Reducent

microorganismen die organische stof verder afbreken en omzetten in anorganische stoffen
Kringloop van stoffen
producenten consumenten
reducenten
destruenten

Reducenten of destruenten zijn micro-organismen (bacteriën, lagere schimmels) die organische stof op en in de bodem afbreken, en omzetten in anorganische stoffen: koolstofdioxide, water en anorganische voedingszouten. Dit biologische afbraakproces heet "mineralisatie".

De gevormde anorganische stoffen kunnen producenten (met name planten) weer voor hun groei gebruiken: via koolstofassimilatie uit water en kooldioxide, aangevuld met de in het water opgeloste voedingszouten (nitraten, fosfaten, sulfaten), bouwen producenten nieuw organisch materiaal (biomassa) op.

Dit materiaal wordt genuttigd door consumenten (planteneters). Samen met detrivoren, zorgen reducenten ervoor dat niet-geconsumeerd dood materiaal wordt afgebroken en weer als voedingsstoffen ter beschikking komt voor de producenten.

Zie ookBewerken