Consument (ecologie)

heterotroof organisme dat leeft van andere organismen

Een consument is in de ecologie een heterotroof organisme dat leeft van andere organismen, zonder het geheel om te zetten in minerale bouwstoffen, zoals de reducenten doen. De ecologische groep der consumenten omvat alle vertegenwoordigers van het dierenrijk, plus de protozoa. Ook vleesetende planten zijn consumenten, hoewel ze wel tot fotosynthese in staat zijn.

Een voorbeeld van een voedselweb in een bos. Reducenten niet in schema!

EcosysteemBewerken

In voedselweb van een ecosysteem zijn er producenten, consumenten en reducenten, waar de producenten zorgen voor de primaire productie, waarvan de consumenten direct of indirect van leven. Van het afgestorven materiaal leven de reducenten of destruenten.

Kringloop van stoffen
producenten consumenten
reducenten
destruenten

Er zijn verschillende typen consumenten te onderscheiden, zoals de primaire consumenten en de secundaire consumenten.

Tot de primaire consumenten behoren de herbivoren, die direct leven van producenten (van planten of delen daarvan, zoals bladeren, vruchten, plantensappen) en de bacterivoren die bacteriën eten.

Tot de secundaire (en tertiaire) consumenten rekent men de carnivoren, die uitsluitend vlees eten (zoals insectivoren; carnivore dieren en planten die vrijwel uitsluitend leven van insecten, en de piscivoren: carnivore dieren die vrijwel uitsluitend leven van vissen. Verder zijn ook de omnivoren en de filtervoeders tot de consumenten te rekenen. Omnivoren zijn dieren die zowel plantaardig als dierlijk voedsel kunnen eten. Filtervoeders zijn dieren die plankton uit het water filteren.

Daarnaast zijn er de parasieten: organismen die zich in stand houden en vermenigvuldigen ten koste van een ander organisme (de gastheer) waarmee ze samenleven.

Zie ookBewerken