Lijst van soera's

Wikimedia-lijst

Hieronder volgt een complete lijst van soera's (Arabisch: سورة soera, "hoofdstuk") in de Koran, met naam (getranslitereerd, Arabisch en Nederlandse vertaling), aantal verzen (ayat) en de plaats van openbaring aan Mohammed als profeet binnen de islam. Daaronder de onderverdeling van alle soera's van de Koran in 30 delen, om de Koran in één maand, met name in de maand ramadan, helemaal te lezen.

Opgemerkt moet worden dat de "titel" van een soera meestal niet aangeeft waar de soera over gaat maar vaak slechts als symbolische aanduiding wordt gebruikt om zo de soera's te kunnen onderscheiden. Zo gaan de soera's Yunus en Ibrahim bijvoorbeeld niet over het leven van Jonas en Abraham. Namen die wel de inhoud van de soera weergeven zijn aangegeven met ° en namen die voor een redelijk tot groot deel de inhoud weergeven met (°).

Er is enige discussie over de plaats van openbaring van sommige soera's (geopenbaard in Mekka of Medina). Dit kan komen doordat bijvoorbeeld het eerste gedeelte van een bepaalde soera in Mekka is geopenbaard en het tweede gedeelte in Medina of omdat commentatoren andere criteria hanteren, zoals thema van de soera of door wie de soera als eerste is "gerapporteerd". Zie verder de noten onder de tabel.

Sommige soera's zijn onder twee verschillende namen bekend.

Het aantal verzen is voor mensen van de Ahmadiyya enigszins afwijkend. Zij tellen het Basmala, dat opgezegd wordt vóór (bijna) elke soera, ook als vers. Daardoor hebben volgens hen alle soera's (behalve soera 1 en 9)[1] één vers meer.

Lijst van alle Koran-soera's in de Et'hem Bey-moskee van de Albanese hoofdstad Tirana.

Indeling

bewerken
Soera's in de Koran
Nummer en naam Arabisch Vertaling Aantal ayat Geopenbaard in
1. Al-Fatihah ° الفاتحة De Opening 7 Mekka
2. Al-Baqarah البقرة De Koe 286 Medina
3. Al-'Imran آل عمران Imrans Mensen 200 Medina
4. An-Nisa (°) النّساء De Vrouwen 176 Medina
5. Al-Ma'idah المآئدة De Tafel 120 Medina
6. Al-An'am الانعام Het Vee 165 Mekka
7. Al-A'raf الأعراف De Kantelen 206 Mekka
8. Al-Anfal الأنفال De Buit 75 Medina
9. At-Taubah °[1] التوبة Het Berouw 129 Medina
   of Al-Bara'at البراءة De Vrijheid
10. Yunus يونس (de profeet) Jonas 109 Mekka
11. Hud هود (de profeet) Hud 123 Mekka
12. Yusuf (°) يوسف Jozef 111 Mekka
13. Ar-Ra'd الرّعد De Donder 43 Mekka
14. Ibrahim إبراهيم Abraham 52 Mekka
15. Al-Hijr الحجر Al-Hidjr 99 Mekka
16. An-Nahl النّحل De Bijen 128 Mekka
17. Al-Isra الإسرا De Nachtreis 111 Mekka
   of Bani Isra'il بني إسرائيل Kinderen van Israël
18. Al-Kahf الكهف De Grot 110 Mekka
19. Maryam مريم Maryam (Maria) 98 Mekka
20. Ta-Ha طه (de Arabische letters) Ta Ha 135 Mekka
21. Al-Anbiya ° الأنبياء De Profeten 112 Mekka
22. Al-Hajj الحجّ De Bedevaart 78 Mekka & Medina[2]
23. Al-Mu'minun المؤمنون De Gelovigen 118 Mekka
24. An-Nur النّور Het Licht 64 Medina
25. Al-Furqan (°) الفرقان Het Reddend Onderscheidingsmiddel 77 Mekka
26. Ash-Shu'ara الشّعراء De Dichters 227 Mekka
27. An-Naml النّمل De Mieren 93 Mekka
28. Al-Qasas (°) القصص Het Verhaal 88 Mekka
29. Al-'Ankabut العنكبوت De Spin 69 Mekka
30. Ar-Rum الرّوم De Romeinen 60 Mekka
31. Luqman لقمان Luqman 34 Mekka
32. As-Sajdah السّجدة De Eerbiedige Neerbuiging 30 Mekka
33. Al-Ahzab الْأحزاب De Partijen 73 Medina
34. Saba سبا Saba (Sheba) 54 Mekka
35. Al-Mala'ikah الملائكة De Engelen 45 Mekka
   of Fatir فاطر De Grondlegger
36. Ya-Sin يس (de Arabische letters) Ya Sin 83 Mekka
37. As-Saffat الصّافات De Zich Opstellenden 182 Mekka
38. Sad ص (de Arabische letter) Sad 88 Mekka
39. Az-Zumar الزّمر De Drommen 75 Mekka
40. Ghafir غافر Hij Die Vergeeft 85 Mekka
   of Al-Mu'min المؤمن De Gelovige
41. Fussilat فصّلت Zij Zijn Uiteengezet 54 Mekka
   of Ha-Mim حم (de Arabische letters) Ha Mim
42. Ash-Shura الشّورى Het Beraad 53 Mekka
43. Az-Zukhruf الزّخرف Pracht en Praal 89 Mekka
44. Ad-Dukhan الدّخان De Rook 59 Mekka
45. Al-Jathiya الجاثية De Neergeknielden 37 Mekka
46. Al-Ahqaf الأحقاف De Zandduinen 35 Mekka
47. Muhammad محمّد Mohammed 38 Medina
   of Al-Qital القتال Het Vechten
48. Al-Fath ° الفتح Het Succes 29 Medina
49. Al-Hujurat الحجرات De Binnenste Vertrekken 18 Medina
50. Qaf ق (de Arabische letter) Qaf 45 Mekka
51. Adh-Dhariyat الذّاريات De Schiftende Winden 60 Mekka
52. At-Tur الطّور De Berg 49 Mekka
53. An-Najm النّجْم De Sterren 62 Mekka
54. Al-Qamar القمر De Maan 55 Mekka
55. Ar-Rahman ° الرّحْمن De Weldadige, de Weldoener 78 Mekka
56. Al-Waqi'ah ° الواقعة Het Onvermijdelijke 96 Mekka
57. Al-Hadid الحديد IJzer 29 Medina
58. Al-Mujadilah المجادلة De Vrouw die pleitte 22 Medina
   of Al-Mujadalah المجادلة Pleiten
59. Al-Hashr الحشْر Exodus, Ballingschap 24 Medina
60. Al-Mumtahinah الممتحنة De Vrouw die ondervraagd werd 13 Medina
   of Al-Mumtahanah الممتحنة De Soera die onderzoekt
61. As-Saff الصّفّ De Gelederen 14 Medina
62. Al-Jumu'ah الجمعة Vrijdag, De Bijeenkomst 11 Medina
63. Al-Munafiqun المنافقون De Hypocrieten 11 Medina
64. At-Taghabun التّغابن Wederzijdse Winst en Verlies 18 Medina (& Mekka?)
65. At-Talaq ° الطّلاق De Scheiding (Echtscheiding) 12 Medina
66. At-Tahrim التّحريم Verbod 12 Medina
67. Al-Mulk الملك Heerschappij 30 Mekka
68. Al-Qalam القلم De Pen 52 Mekka
   of Nun ن (de Arabische letter) Nun
69. Al-Haqqah الحآقّة De Realiteit 52 Mekka
70. Al-Ma'arij المعارج De Stijgende Trap(pen), De Hoogte 44 Mekka
71. Nuh ° نوح (de profeet) Nuh (Noach) 28 Mekka
72. Al-Jinn ° الجنّ De Djinns 28 Mekka
73. Al-Muzzammil المزّمّل Degene gekleed in een mantel 20 Mekka & Medina[3]
74. Al-Muddaththir المدّشّر Degene omwikkeld met gewaden 56 Mekka
75. Al-Qiyamah القيامة De Wederopstanding 40 Mekka
76. Al-Insan الإٍنسان De Mensheid 31 Mekka (& Medina?)[4]
   of Ad-Dahr الدّهر Tijd
77. Al-Mursalat المرسلت De Afgezanten, de Uitgezonden Winden 50 Mekka
78. An-Naba ° النّبا De Aankondiging, het Nieuws 40 Mekka
79. An-Nazi'at النّزعت Zij die (de ziel) wegrukken (Engelen) 46 Mekka
80. Abasa عبس Hij Fronste 42 Mekka
81. At-Takwir التّكوير Het Rollen (of Opvouwen, Omverwerpen) 29 Mekka
82. Al-Infitar الانفطار De Splijting 19 Mekka
83. Al-Muthaffifin المطفّفين De Oplichters 36 Mekka
   of Al-Tathfif التّطفيف Bedrieglijk
84. Al-Inshiqaq الانشقاق De Scheuring 25 Mekka
85. Al-Buruj البروج De Sterrenstelsels 22 Mekka
86. Ath-Thariq الطّارق De Heldere Ster ("Nachtkomer") 17 Mekka
87. Al-A'la الأعلى De Hoogste 19 Mekka
88. Al-Ghashiyah الغاشية De Overweldiging 26 Mekka
89. Al-Fajr الفجر De Dageraad 30 Mekka
90. Al-Balad البلد De Stad 20 Mekka
91. Ash-Shams الشّمس De Zon 15 Mekka
92. Al-Layl الليل De Nacht 21 Mekka
93. Adh-Dhuha الضحى De Voormiddag 11 Mekka
94. Al-sharh الشرح Soelaas, Troost 8 Mekka
95. At-Tin التين De Vijg 8 Mekka[5]
96. Al-'Alaq ٭ العلق De Klonter (Embryo) 19 Mekka[6]
   of Iqra إقرا Lees!
97. Al-Qadr القدر Het Noodlot 5 Mekka/Medina[7]
98. Al-Bayyinah البينة Het (duidelijke) Bewijs 8 Mekka/Medina[8]
99. Az-Zalzalah الزلزلة De Aardbeving 8 Mekka[9]
   of Zilzal Beven, Schokken
100. Al-'Adiyat العاديات De Renners (Paarden) 11 Mekka[9]
101. Al-Qari'ah القارعة De Ramp, Het Uur der Waarheid (Dag des Oordeels) 11 Mekka
102. At-Takathur التكاثر De Vergaring (van goederen) 8 Mekka[9]
103. Al-'Asr العصر De Namiddag 3 Mekka
104. Al-Humazah الهمزة De Roddelaar, Lasteraar 9 Mekka
105. Al-Fil الفيل De Olifant 5 Mekka
106. Quraish قريش De Qoeraisj 4 Mekka[10]
107. Al-Ma'un الماعون Kleine Vriendelijkheden, Liefdadigheid 7 Medina[11]
108. Al-Kawthar الكوثر De (Rivier/Bron van) Overvloed 3 Mekka[9]
109. Al-Kafirun الكافرون De Ongelovigen 6 Mekka[9]
110. An-Nasr ٭٭ النصر Goddelijke Hulp 3 Medina[12]
111. Al-Masad المسد Doorns, Palmvezels 5 Mekka
   of Lahab De (Vader van de) Vlam
112. Al-Ikhlas ° الإخلاص Oprechtheid 4 Mekka[9]
113. Al-Falaq الفلق De Dageraad 5 Mekka[9][13]
114. An-Nas الناس De Mensheid 6 Mekka[9][13]

De Koran in 30 delen (adjza')

bewerken

De Koran is verdeeld in 30 delen, ofwel adjza' (enkelvoud djoez' of djuz'), zodat men het hele boek in een maand (30 dagen) kan lezen. Dit gebeurt vooral in de vastenmaand Ramadan. In de tabel hieronder is aangegeven hoe deze verdeling is. De nummering geeft "soera:ayat" (hoofdstuk:vers) aan. Er wordt ook wel een verdeling in zestig delen gebruikt (in zestig ahzab, enkelvoud hizb), door elke djoez' in tweeën te delen. Elke hizb kan ook weer onderverdeeld worden.

De Koran verdeeld in 30 delen
Deel Van – tot   Deel Van – tot
1. 1:1 – 2:140 16. 18:75 – 20:135
2. 2:141 – 2:252 17. 21:1 – 22:78
3. 2:253 – 3:91 18. 23:1 – 25:20
4. 3:92 – 4:24 19. 25:21 – 27:59
5. 4:25 – 4:147 20. 27:60 – 29:44
6. 4:148 – 5:82 21. 29:45 – 33:30
7. 5:83 – 6:110 22. 33:31 – 36:21
8. 6:111 – 7:87 23. 36:22 – 39:31
9. 7:88 – 8:40 24. 39:32 – 41:46
10. 8:41 – 9:93 25. 41:47 – 45:37
11. 9:94 – 11:5 26. 46:1 – 51:30
12. 11:6 – 12:52 27. 51:31 – 57:29
13. 12:53 – 15:1 28. 58:1 – 66:12
14. 15:2 – 16:128 29. 67:1 – 77:50
15. 17:1 – 18:74 30. 78:1 – 114:6

Transliteratie en weergave

bewerken

De transliteratie van de Arabische woorden is omstreden, er zijn dan ook verschillende systemen voor transliteratie van het Arabisch.
In de tabel zijn enkele verschillende letters hetzelfde getranslitereerd:

  • ت en ة (ta en ta marbuta) als "t". Ta marbuta is aan het eind van een woord soms ook als "h" weergegeven.
  • ث en ط (tha en ṭa) als "th".
  • س en ص (sin en ṣad) als "s".
  • ح en ه (ha en ḥa en soms ook ta marbuta) als "h".

In de weergave van de Arabische woorden is bewust gekozen om de klinkertekens e.d. (diakritische tekens) zo veel mogelijk weg te laten. Dit heeft te maken met de weergave van de codering van het Arabische font in browsers (overlapping van letters en hun klinkertekens). Zouden alle klinkertekens e.d. wel gecodeerd worden dan wordt de tekst soms slecht leesbaar.
Het teken voor verdubbeling van letters (šadda of tashdid) is wel weergegeven. Af en toe is ook sukun (teken dat de medeklinker geen klinker draagt) gebruikt maar alleen als dat nodig was voor correcte weergave van woorden (lees: correcte verbindingen van letters).

Let op: In de Arabische tekst kunnen nog enige fouten voorkomen.

bewerken
  • Indeling van de Koran - met verschillende Nederlandse vertalingen van de namen van de soera's, en met een mogelijke chronologische volgorde

Gebruikte bronnen

bewerken
  • De Koran: een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands, Fred Leemhuis, 1990, Het Wereldvenster, ISBN 9026940785
  • Al-Qur'an dan Terjemahnya (Indonesisch: "De Koran en zijn vertaling"), Koran met Arabische en Indonesische tekst.
  • The Noble Qur'an, v. 2.0, Islamasoft.com
  • Qur'an Viewer, v. 2.1, (destijds beschikbaar op DevineIslam.com)