Soera Pracht en Praal

soera van de koran

Soera Pracht en Praal is een soera van de Koran.

الزخرف
Pracht en Praal
Soera 43
Transcriptie Az-Zukhruf
Geopenbaard in     Mekka
Aantal aya's 89
Djuz' dag 25
Geopenbaard na De Consultatie

De soera is vernoemd naar aya 35 waarin wordt aangegeven dat God alle pracht en praal aan de ongelovigen kan geven, datgene dat slechts het genot is van dit leven. De profeten Ibrahim, Musa en Isa worden genoemd. Er wordt ingegaan op de blindheid van de Mekkanen, de Hemel en de Hel en het Laatste Oordeel. In een van de laatste aya wordt gezegd dat als God een zoon zou hebben, dan zou men de eerste moeten zijn om deze te dienen.

Bijzonderheden bewerken

Aya 54 daalde neer in Medina.

Externe link bewerken